Annons:

Ungdomar skippar dusch efter idrotten – nu vidtas åtgärder i Hagadals omklädningsrum

Hultsfreds kommun vidtar åtgärder för att fler ungdomar ska duscha efter idrotten. Omklädningsrummen i Hagadal kommer göras om inom en snar framtid. Foto: MostPhotos

Ungdomar skippar dusch efter idrotten – nu vidtas åtgärder i Hagadals omklädningsrum

Antalet skolungdomar som duschar efter idrotten blir färre. Nu vidtas åtgärder för att vända på trenden. 
– Det kommer byggas ett duschbås i varje omklädningsrum i Hagadal, säger barn- och utbildningschefen Martin Snickars.

Annons:

På barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde höll Yvonne Nelson, verksamhetschef för grundskolan, i en redovisning om insatser för att fler elever ska duscha efter idrotten. Det är ett arbete som har pågått under mer än ett halvår och det har gjorts olika insatser kring den här frågan. 

– Frågan kommer från elevråd, elever på framför allt högstadiet men även gymnasiet, och unga kommunutvecklare har tidigare fått i uppdrag att göra en film ”Varför duschar så få ungdomar efter idrotten?”. Det är viktigt att få in elevernas röster i frågan, säger Martin Snickars. 

"Finns en känsla av otrygghet"

Redovisningen visar att det händer något när eleverna börjar årskurs sju och att allt fler elever väljer att sluta duscha. 

– Olika faktorer kan påverka, till exempel norm/grupptryck, kulturella skillnader, tid i schemat och att man ser skillnad mellan ungdomar som idrottar på fritiden och de som inte gör det, säger Martin Snickars och fortsätter:

– Vi måste titta på olika delar i detta för att kunna möjliggöra och uppmuntra eleverna till att man duschar efter idrotten. 

Hultsfreds kommun överensstämmer med riket i stort om att omklädningsrummet är en av skolans mest otrygga platser. Skolinspektionens och Friends undersökningar visar att sex av tio elever inte duschar efter avslutat idrottspass. 

– Det finns en känsla av otrygghet i detta och det behöver vi ta på största allvar. Vi ser att det är färre som duschar när man kommer upp på högstadiet. 

Här är åtgärderna på kort sikt

Inom en snar framtid kommer flera åtgärder vidtas för att få till en lösning på problemet. Först ut är Hagadal där högstadie- och gymnasieelever har sina idrottslektioner. 

– Eleverna har tittat på behov av åtgärder och gett förslag. Vissa speglar som hänger i omklädningsrummen kan vinklas om och tas bort för att det ger en märklig insyn. Det behövs en flyttbar vägg vid ingången till omklädningsrummen så det inte är insyn från läktaren och rakt in i omklädningsrummen och det ska åtgärdas. Det finns önskemål om duschbås med dörr, vilket har inkommit från eleverna. Det ska byggas ett duschbås i varje omklädningsrum och det är fyra omklädningsrum som görs om. Det kommer finnas dörr till duschbåsen och krokar för handduk. Det är förbättringar som kommer ske direkt. Vi har haft möte med kultur och fritid och Hultsfreds Bostäder om att det ska ske inom en snar framtid. 

Den goda dialogen med eleverna är Hultsfreds kommun glada för. 

– De vet bäst om vad som behöver göras för att förbättra tryggheten. På längre sikt finns flera saker som vi kan göra, bland annat vikten av ett systematiskt värdegrundsarbete, normförebyggande arbete, ta vid det goda arbete som görs i de lägre årskurserna och införa mobilfria omklädningsrum, säger Snickars. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt