Annons:

Så många barngrupper är för stora inom förskolan i Hultsfred

40 procent av barngrupperna i Hultsfreds kommun är för stora. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Så många barngrupper är för stora inom förskolan i Hultsfred

40 procent av de åldersindelade barngrupperna i förskolan är större än de får vara i Hultsfred. Det är under medel för riket. Sveriges Lärare, som gjort genomgången, kräver att regeringen nu lagstiftar om barngruppernas storlek.

Annons:

Enligt Skolverkets riktlinjer bör förskolans barngrupper för ett- till treåringar inte vara större än tolv barn. För äldre barn är rekommendationen max 15 barn per grupp.

Fackförbundet Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om minimibemanning och ett maxtak för barngruppernas storlek. 

I Hultsfreds kommun översteg under 2022 40 procent av alla åldersindelade barngrupper den här riktlinjen. Men det är betydligt lägre än riksnittet, som ligger på 55 procent. Barngrupperna har ökat i storlek de senaste åren och mer än hälften av alla barngrupper på nationell nivå var större än rekommenderat under fjolåret.

Men i Hultsfreds kommun är trenden den motsatta. Mellan 2021 och 2022 har andelen gått från 60 till 40 procent. 

– Det är oerhört allvarligt att vi nu ser ett negativt trendbrott i landet. Utvecklingen går åt helt fel håll. Utan tvingande regleringar och med kommunernas allt mer ansträngda ekonomi är risken stor att barngrupperna kommer att bli större och personalen mindre, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare.

Stora skillnader i länet

I ett pressmeddelande skriver Sveriges Lärare att stora barngrupper bidrar till ökad stress bland både barn och personal och försämrar möjligheterna till en god pedagogisk undervisning. 

Bland kommunerna i Kalmar län är skillnaderna stora. I Borgholms kommun var tio procent av barngrupperna större än de borde vara medan det är hela 79 procent i Oskarshamns kommun.

– Förskolan är idag långt ifrån likvärdig för alla barn. Därför måste staten ta över ansvar genom att reglera personaltäthet, förskollärartäthet och barngruppsstorlekar, säger Johanna Jaara Åstrand.

Så ser siffrorna ut här

Medel i Hultsfreds kommun när det gäller antal barn per barngrupp är 14. Motsvarande för länet och hela landet är 15. 24 procent av småbarnsgrupperna har fler än tolv barn i Hultsfreds kommun, vilket är klart under medel. 

När det gäller storbarnsgrupper med fler än 15 barn är det dock hela 77 procent i Hultsfred jämfört med 60 procent i länet och 56 procent i hela landet. 

Fem av tio i personalen har förskollärarexamen medan knappt var tredje helt saknar utbildning för arbete med barn.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagenshultsfred.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt