Annons:

Projektchefen bemöter kritiken:

Skärmdump ur Hultsfreds kommuns detaljplan för Träförädlingen 10, med flera, Vartaområdet.

Projektchefen bemöter kritiken: "Kan nog upplevas smalare"

Samtliga korsningar på Norra Oskarsgatan är omgjorda, som en del i projektet.
”Just den vid Frendo är inte smalare i vägbanan men även den kan nog upplevas smalare i och med att vi har anvisning på kantsten nu samt att cykelbanan är inflyttad”, svarar projektchef Jens Karlsson på mail.

Annons:

Enligt honom är inte Norra Oskarsgatans körfält fysiskt smalare, men kan nog upplevas så.

Gestaltning och gatans utformning har nämligen till syfte att gatan just ska upplevas smalare och därmed bidra till att trafiken respekterar hastighetsbegränsningarna bättre när det är en sådan lång raksträcka. 

”I planbeskrivningen för detaljplanen beslutades att vägområdet skulle smalnas av, men då avsåg man gång- och cykelväg + körfält + trottoar vilket har skett i och med att gång- och cykelvägen är inflyttad”, skriver Jens Karlsson, projektchef på ÖSK, i sitt svar till Dagens Hultsfred.

 "Inga synpunkter på detaljplanen"

Inför att kommunfullmäktige skulle anta detaljplanen för området, vilket gjordes i juni 2020, fick alla sakägare och rågrannar ta del av den. Vad Jens Karlsson kommer ihåg fanns det då inga synpunkter på den.

Han berättar också att ÖSK alltid utgår från VGU (vägar och gators utformning), vilket är en standard nästan alla kommuner samt Trafikverket använder, enligt Jens Karlsson.

”ÖSK har byggt utifrån den detaljplan som beslutats av kommunfullmäktige, vilken tog hänsyn till de samråds- och granskningsyttranden som inkom. Sen vet jag att vissa fastigheter hyrts ut till exempelvis åkerier efter detaljplanen kanske till och med antogs, men det är ju fastighetsägarens ansvar att upplysa hyresgästerna i så fall om de påverkas av trafikmöjligheterna”, skriver Jens Karlsson i sitt mailsvar.

Har dialog med företag

ÖSK har också haft ett möte med Schenker och några av deras underleverantörer för att prata tillgängligheten för tung trafik.

"Alla önskemål där gäller inte bara Oskarsgatan utan hela Hultsfreds kommun. Vi är inte klara i den dialogen med dem än men jag upplevde att de förstår att vi inte kommer kunna tillmötesgå alla önskemål och vi har heller inte mandat från kommunens sida att lösa alla tillgänglighetsfrågor då vissa delar är statlig väg och/eller privat mark."

Jens Karlsson ska också träffa de lokala företagen i kommunen på deras VD-nätverk inom några veckor och ha en diskussion om bland annat deras logistikhantering.

Här kan du läsa vad lastbilschaufförerna tycker om Norra Oskarsgatan, sedan den gjodes om.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt