Annons:

Joachim Åberg är verksamhetschef inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun. Foto: Privat/Lotta Madestam

"Får inte fastna i oron" – Det här är chefens egna farhågor

Personliga assistenter inom Hultsfreds kommun känner sig förtvivlade över den situation som blivit med nya arbetsscheman som förbjuder 24-timmarspass. De ser en stor fara i att det ska bli brist på medarbetare.
– Cheferna håller på att rekrytera för fullt, säger Joachim Åberg, verksamhetschef inom vård och omsorg, som har egna farhågor.

Annons:

En del av personalens oro bottnar i att de tvingas se hur kollegor går ner i arbetstid, motiverat med att de inte orkar fler och kortare arbetspass, vilket blir följden av kravet på elva timmars dygnsvila.

– Totalt har två medarbetare gått ner i tid, bekräftar Joachim Åberg. En studerar på distans och kommer från och med maj vara helt tjänstledig på grund av sina studier. Den andra medarbetaren har blivit pensionär, men önskar fortfarande vara kvar i sitt uppdrag. Däremot vill man inte arbeta heltid och valt att arbeta deltid.

Har antalet som behövs

Enligt Joachim Åberg har Hultsfreds kommun för tillfället det antalet personliga assistenter som behövs för att kunna erbjuda scheman som följer arbetstidslagen och ger möjlighet till god arbetsmiljö.

– Men, tillägger han, eftersom vi önskar begränsa antal personer som arbetar med våra brukare, i syfte att skapa trygghet och kontinuitet, har vi beslutat att ”överanställa” personal för att ha den möjligheten och flexibiliteten vid exempelvis sjukdom eller annan oförutsägbar frånvaro.

Vad betyder det i nyrekrytering?

– I dagsläget är tre personer anställda inom verksamhetsområdet och vi för samtal med ytterligare en person. I och med detta är vi väl rustade för de behov vi har idag, säger Joachim Åberg som vill poängtera att man ständigt för diskussion och samtal kring verksamhetens bemanningskrav utefter de förändrade förutsättningar som blir.

Håller med personalen

Däremot håller han med personalen om att man inte längre har samma flexibilitet, med att exempelvis åka på speedway.

– Det är en negativ effekt att vi inte kan vara lika flexibla som vi önskar och tidigare kunnat vara. Jag har full respekt för att man som medarbetare känner stress över det – de vill, men får inte. Utan där behöver vi ställa om för att ha en längre framförhållning. Vi känner våra brukare väl, vi vet att några exempelvis vill åka på speedway så måste vi vara ute i tid och ställa om schemana, det kan vi göra och måste diskutera i verksamheterna. Det handlar om en förändring i tänket, för lagen kan vi inte tulla på. Vi måste följa den.

”Kommunal är väldigt tydlig”

De anställda ifrågasätter varför inte kommunen försöker få dispens, så 24-timmarspassen kan återinföras.

– Vi har haft samtal kring det här med Kommunal, som var väldigt tydlig med att alla möjligheter ska vara uttömda innan. En dispens gäller bara ett år, sedan är man tillbaka på ruta ett, så vi landade gemensamt i att ”ta tjuren vid hornen”, för risken är annars att det skapar mer oro under det här året, säger Joachim Åberg som hoppas att ämnet ska lyftas på arbetsplatsträffar, på möten och i samtal, så man framför vad man har för oro och önskemål.

– Man får ha den oron, men med målet att göra någonting åt det så vi inte fastnar i oron. Där har vi också ett stort ansvar att inte föra med oss oron till våra brukare och anhöriga utan fokuserar på hur vi ska hantera det och förstå att det kommer ta tid som med all annan förändring. Den går inte att pausa, utan vi är i det här nu, tillägger han.

Har du personligen några farhågor kring de nya schemakraven?

– Den ena är att vi inte tillräckligt snabbt får påfyllnad av medarbetare som är kompetenta och fungerar bra med brukarna för det frestar på de medarbetare som redan finns. Den andra är att vi slutar prata med varandra och fastnar i att vi ingenting kan göra. Vi kan göra en mängd saker, men vi måste göra det tillsammans och måste våga ha ett öppet samtal vad man är orolig för och tycker är jobbigt.

 

Här kan du läsa om oron personliga assistenter känner – stark kritik mot nya arbetsschemat

Här kan du läsa Kommunals tankar kring att MBL-förhandla – "Inte helt uteslutet"

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt