Annons:

Hultsfreds kommuns fullmäktigeledamöter sa enhälligt ja till rivningen av fem huskroppar på Granitvägen i bostadsområdet Stålhagen. Den totala rivningskostnaden uppgår till drygt 19 miljoner kronor och Hultsfreds kommun får betala nästan 14 miljoner. Foto: Ossian Mathiasson

OMFATTANDE RIVNING KLUBBAD I FULLMÄKTIGE – BLIR DYRARE ÄN VÄNTAT

Ett enigt fullmäktige i Hultsfreds kommun har tagit det formella beslutet om rivning av 108 lägenheter i Stålhagen i Hultsfred. Den totala rivningskostnaden uppgår till drygt 19 miljoner kronor, några miljoner dyrare än vad man tidigare har nämnt. 

Annons:

Migrationsverket har sedan slutet av 1980-talet hyrt ett varierande antal lägenheter för asylsökande i Hultsfreds kommun. För snart ett år sedan beslutade Migrationsverket i samråd med Hultsfreds Bostäder och Hultsfreds kommun att säga upp samtliga lägenheter och avvecklingen ska vara helt genomförd i januari 2021. 

Myndigheten har lämnat sina 108 lägenheter på Granitvägen i bostadsområdet Stålhagen och har fåtalet av de 50 lägenheterna i Virserum kvar att avveckla. 

På måndagskvällens digitala fullmäktige fattade politikerna det definitiva beslutet om rivning av fem huskroppar med totalt 108 lägenheter i Hultsfred. 

ABHB:s styrelse sa ja i fredags

Det kommunala bostadsbolagets vd Helena Grybäck Svensson deltog och informerade om vårens inriktningsbeslut och alternativen som har varit uppe för diskussion. 

– Renovera, sälja och riva byggnaderna har varit de olika alternativen. Det vi kom fram till när det gällde renovering är att det kostar mellan 30 och 40 miljoner kronor per byggnad. När det gäller att sälja byggnaderna så är vi måna om att vi har kontroll över området så vi verkligen får till den här omdaningen som vi vill. Där gick de två alternativen bort. Vi landade i att riva byggnaderna, säger Helena Grybäck Svensson och lägger till:

– I fredags tog styrelsen i Hultsfreds Bostäder (ABHB) beslut om att riva fastigheterna under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar detsamma, säger hon. 

"Kvalitén i beståndet är så pass dålig"

Kommunchefen Lars-Erik Rönnlund redogjorde för den nuvarande situationen. 

–  Migrationsverket har lämnat hela beståndet i Stålhagen och kommer vilken dag som helst lämna sitt bestånd i Virserum. Inom ramen för det har Hultsfreds Bostäder jobbat med frågan om vad som ska hända med området framöver. Det har lett till att de har kommit med slutsatsen om att det är mer ekonomiskt lämpligt att riva delarna som Migrationsverket har hyrt. Mycket för att kvalitén i beståndet är så pass dålig och för att kostnaderna att renovera är så pass höga, säger kommunchefen Lars-Erik Rönnlund och fortsätter:

– I förslaget har det funnits en diskussion mellan kommunstyrelsen och Hultsfreds Bostäder om att kostnaderna som det handlar om inte är ekonomiskt försvarbara affärsmässigt för bolaget att ha. Kommunen borde vara med i omdaningen av området. Det har man räknat på, säger Rönnlund. 

Rivningen blir dyrare än planerat

Kommunen kommer delta i finansieringen och fullmäktige fick ta ställning eftersom det är av principiell karaktär med rivning av så många fastigheter. 

– Migrationsverket har betalat en blygsam del, 5,2 miljoner kronor, för avvecklingen i Stålhagen och Virserum. Efter bostadsbolagets kalkyler så krävs det mer än så för att kunna få området i vettigt skick, säger Rönnlund. 

Bostadsbolaget har gjort en kostnadskalkyl för rivning av de 108 lägenheterna som visar att nettokostnaden efter Migrationsverkets ersättning bedöms till 13,9 miljoner kronor (19,1 miljoner kronor med Migrationsverkets pengar). 13,9 miljoner kronor är Hultsfreds kommuns del av rivningskostnaden. När ärendet var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott beräknades totalkostnaden till 15 miljoner kronor. 

"Måste ha en bättre kalkyl"

Kommunstyrelsen ska framöver ta ställning till eventuell rivning av förskolan på Granitvägen 15 och 50-talet lägenheter i Virserum som Migrationsverket lämnar, likaså eventuell kommunal medfinansiering i de två fallen. Jonny Bengtsson (S) frågade sig varför det inte är med i detta beslut. 

– Vi har inte alla siffror framme och vet inte vad som kommer hända i Virserum och i framtiden i Stålhagen med förskolan. Vi måste avvakta och se hur det kommer te sig. Vi måste ha en bättre kalkyl från bostadsbolagets sida och det tar lite längre tid. Vi kommer tillbaka med det under våren, säger Helena Grybäck Svensson som svar på Bengtssons fråga. 

Lars-Erik Rönnlund fyller i:

– Det är en relevant fråga som Jonny ställer. Ambitionen har från kommunstyrelsen varit att komma med hela paketet men nya förskolan i Hultsfred är inte byggd. Migrationsverket har inte lämnat alla lägenheter i Virserum än så vi tycker att det är korrekt att kommunfullmäktige får kännedom om det och har chans att ta ställning till principerna som finns i förslag till beslut även om man inte kan nå hela beslutet nu. 

Tomas Söreling (S) var en av många politiker som begärde ordet angående rivningen under det digitala sammanträdet. 

– Var sak har sin tid och det behöver inte vara negativt att man river byggnader. Jag tror att vi kan göra något bra av området med kanske hundrastgård eller kolonilotter, säger Tomas Söreling. 

SD-kritik mot Migrationsverket

Tommy Ejnarsson (V) vill se snabba ryck när det gäller rivningen.

– Det är viktigt att vi kommer igång med rivningen så fort som möjligt. Byggnaderna står tomma och det finns en risk att det börjar massa skadegörelse, säger Ejnarsson.  

Göran Gustafsson (SD) är minst sagt besviken på Migrationsverkets agerande. 

– Det är väldigt konstigt att de har lyckats komma undan ansvaret som de borde ha. I stället för att betala taxeringsvärdet så betalar Migrationsverket en fjärdedel av rivningskostnaden. Har det varit någon besiktning under tiden, frågade sig Göran Gustafsson (SD). 

Bostadsbolagets vd Helena Grybäck Svensson svarar på frågan:

– Vi har saknat ett blockhyresavtal med Migrationsverket eftersom det har funnits ett avtal med varje hyresgäst. Det gör att Migrationsverket pekar på att det är hyresgästerna som har begått skadegörelsen. I så fall skulle vi behöva driva processerna mot varje enskild individ som har bott i lägenheterna och det är en omöjlig situation. Vi har gjort en förhandling som vi drog så långt vi kunde. Vi har inte fått mindre än vad andra bolag har fått när de har lämnat. Vi är långt ifrån nöjda med tanke på hur slitet det är när de lämnar. Det är väldigt svårt att nå någon framgång i de förhandlingarna men vi får vara glada för att vi fick 5,2 miljoner kronor.

Lennart Davidsson (KD) har sett vad som har hänt i Rosenfors efter att Migrationsverket tömde asylboendet för några år sedan. 

– Det är skrämmande att se hur en bygd likt Rosenfors kan förfalla och tappa all status. Det är viktigt att vi tar beslut, städar upp, snyggar till och gör nya satsningar för att öka attraktionskraften i Stålhagen, säger Lennart Davidsson. 

Åke Bergh (M) väljer att blicka framåt.

– Vi måste komma vidare och få en nydaning av området. Vi vet att Stålhagen har ett tämligen skamfilat rykte så på sätt och vis känns det skönt att vi har kommit så här långt, säger Åke Bergh. 

"Naturligt beslut"

Lars Rosander (C) konstaterade under debatten att det är ett stort ärende. 

– Byggnaderna byggdes för att möta en förväntad arbetskraftsförfrågan och inflyttning när det gäller spånskivefabriken. Nu är det som det är när Migrationsverket lämnar, då är det ett naturligt beslut. 

Ett enigt fullmäktige sa därefter ja till att godkänna det kommunala bostadsbolagets förslag att riva fem huskroppar (Granitvägen 26, 28, 30, 32 och 34 samt gamla panncentralen). Kommunen finansierar rivningen med upp till 13,9 miljoner kronor. Det finns inga klara beräkningar för vad som händer med Granitvägen 15 (förskolan) och lägenheterna på Bastugatan i Virserum. 

Flera politiker som sitter i Hultsfreds Bostäders styrelse deltog inte i beslutet. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt