Annons:

Venaborna är på det klara med hur samhället ska förbättras – så ser planen ut

Så här ser visionsplanen ut för att försköna och förbättra Loflataområdet i Vena med bland annat bättre lekplats, nya boulebanor, mer belysning och förenklade passager. Foto: Hultsfreds kommun

Venaborna är på det klara med hur samhället ska förbättras – så ser planen ut

Höstens ortspromenad i Vena ledde fram till många förslag. Visionsplanen är klar och Loflaa-området står i centrum.
– Det har kommit fram mycket tankar och idéer från ortsborna, säger Hultsfreds kommuns nya samhällsplanerare Maria Bolin. 

Annons:

Projektet Hultsfred kommun Makeover syftar till att försköna den fysiska miljön på samtliga orter. Det har till exempel renderat i nya lekplatser, utegym, båtiläggningsplatser, multiarenor och nya planteringar samt enklare åtgärder i form av skadade skyltar och belysning.

I höstas genomfördes ortspromenader i Vena och Rosenfors som resulterade i 60 genomförbara idéer till förbättringar i samhällena. Två områden har pekats ut som extra viktiga i visionsplanen för Vena, dels Loflataområdet och dels korsningen mellan Ekvägen och Kristdalavägen. 

"Ett önskat läge som lyfts fram"

Det finns önskemål från ortsbefolkningen om att höja Loflataområdet ytterligare för att skapa en naturlig och attraktiv samlingspunkt. 

– Ortsborna vill rusta upp området. Det finns en liten lekplats som vi ska förstärka med mer utrustning och den kan dessutom kompletteras med grillplats och bänkbord, säger Maria Bolin, samhällsplanerare på Hultsfreds kommun. 

Det finns en hel del andra föreslagna förbättringspunkter vad gäller passager genom området och ny belysning på den befintliga gångvägen som ska kantas av körsbärsträd medan entrépunkterna markeras med träd på varje sida av gångvägen. 

Den stora gräsmattan ska nyttjas på ett bättre sätt med boulebanor, grill- och sittmöjligheter och att gräsytor hålls klippta i de mittersta delarna medan ängsblommorna kan sås in i de yttre delarna. Det finns tankar på att anlägga en liten damm med ett trädäck vid den lilla ån som slingar sig fram i området. 

– Det är ett önskat läge som har lyfts fram och presenterats i denna visionsplan. Det är det som vi ser framför oss och vi tror att det ska bli väldigt bra. Var, hur och när är ännu inte helt beslutat för alla orter. Det är en del som är beslutat och en del som är genomfört, säger Maria Bolin. 

Lekplatsen står först på tur

Korsningen mellan Kristdalavägen och Ekvägen ska byggas om då grönytan vid korsningen blir större. 

”Med färgsprakande vårblommor, blommande körsbärsträd och rosbuskar som blommar fram till hösten kommer det att finnas färger här från vår till höst. Platsen kan också användas för annonsering då skyltar också får plats på ytan”, står det i visionsplanen. 

Lekplatsinvesteringen ligger närmast i tidsplanen i Vena och kommunens förhoppning är att försöka få med vissa förslag som inkommit i samma projekt. 

”Vilka de övriga investeringarna inom projektet kommer att bli på respektive ort är ännu inte beslutat, men alla inkomna förslag har sparats i en framtida idébank”, skriver Hultsfreds kommun på sin hemsida. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt