Annons:

Hagadal i Hultsfred ska förses med ytterligare en bassäng och möjlig placering är mellan fotbollstältet och den lilla bassängen i anslutning till simhallen. Foto: Ossian Mathiasson

Här är tilltänkt placering för ny bassäng i Hagadal

Pengar finns avsatta för ny bassäng i Hagadal i budgeten för både 2022 och 2023. Tilltänkt placering för den nya bassängen är mellan fotbollstältet och den mindre bassängen i anslutning till simhallen. 

Annons:

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott fick nyligen en rapport om ny bassäng i Hagadal från kultur- och fritidschefen Tommy Svensson Pöder och fastighetsingenjören Nicklas Holmquist. 

– Hagadal är aktuellt och finns med i investeringsbudgeten för de kommande åren. Det är projektering som pågår och man tittar på var en ny bassäng skulle kunna placeras. Vi fick en avrapportering om hur det skulle kunna se ut. Det finns intresse från Region Kalmar län i och med att det handlar om rehab och att bassängen är höj- och sänkbar, säger kommunalrådet Lars Rosander (C).

Här är tilltänkt placering

Det man tittar på nu är att bassängen ska ligga vägg i vägg med den lilla bassängen, med andra ord i en utbyggnad mellan fotbollsfältet och den lilla bassängen. 

– Det är en mycket trolig placering om vi tar ett sådant slutgiltigt beslut. Ett annat alternativ var kanske nedanför den stora bassängen, mot utegymmet, men det skulle bli besvärligt och kostsamt, säger Lars Rosander (C). 

Oppositionsrådet Tomas Söreling (S) ser med tillförsikt fram emot detta projekt. 

– Vi ser fram emot den nya bassängen i Hagadal. Det har pågått länge och det finns medel avsatta både 2022 och 2023 så vi får hoppas att det kommer igång, säger Tomas Söreling och fortsätter:

– Tommy presenterade ett väldigt bra material och en fin utredning så här långt. Det vi vill få till är ett långsiktigt avtal med regionen i och med att de vill ha tillgång till just rehabdelen. De får naturligtvis vara med och påverka en del, men också betala.

 Ny rapport efter sommaren

De ansvariga ska ta fram fler kalkyler och titta närmare på detaljer vad gäller ritningar. 

Finns det någon tidsplan för när byggnationen ska komma igång?

– Nej, inte i dagsläget. Vi räknar med att vi får en återrapportering efter sommaren med hur det går med planeringen och diskussionerna med regionen så att vi förhoppningsvis kan ta ett beslut under året, säger Rosander. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt