Annons:

  • Höga priser och elbrist oroar näringslivet –

    Dagens gäster var Eons regionchefer Peter Hjalmar och Björn Persson som bara kunde beklaga de höga elpriserna. "Vi har hamnat i ett läge där vi inte har full kontroll på prisutvecklingen för elen och hade vi kunnat hitta vägar att parera detta hade vi naturligtvis gjort det", sa Björn Persson. Foto: Lotta Madestam

  • Höga priser och elbrist oroar näringslivet –

    Kommunens hållbarhetsstrateg Arvid Lindblad kunde hälsa ett 40-tal företagare välkomna till träffen, som var den första fysiska sedan pandemin. Dagens tema var den högaktuella energifrågan. Foto: Lotta Madestam

  • Höga priser och elbrist oroar näringslivet –

    Peter Hjalmar, tv, presenterade Eons olika nät, lokalnät, regionnät och transmissionsnät. Foto: Lotta Madestam

Höga priser och elbrist oroar näringslivet – "Vi är fångade"

Eons regionchefer Peter Hjalmar och Björn Persson fick stå till svars för de höga elkostnaderna vid en lunchträff med näringslivet. Men det finns också en oro bland företagare i kommunen att el ska bli en bristvara.
– Vi är också fångade på samma sätt som landet i övrigt blivit fångat av utvecklingen på världsmarknaden och inte minst de oroligheter som är öster ut, sa Björn Persson.

Annons:

Tisdagens lunchträff hos Axelssons i Aby, som initierats av Företagarna och Hultsfreds kommuns näringslivsavdelning, var den första fysiska sedan pandemin.

– Under pandemin har vi inte träffat företagarna så mycket mer än digitalt, så vi vill skapa lite nya möjligheter att ses, därför har vi valt att kalla det träff, förklarar kommunens näringslivssamordnare Frederika Svensson initiativet.

– Den här första kommer följas av flera olika former av träffar där vi kommer ha olika teman, tillade Frederika som kunde välkomna ett 40-tal företagare.

Räds att el ska bli en bristvara

Dagens tema var den högaktuella energifrågan. Inte minst med hänsyn till elkostnaden som skenat iväg, där Hultsfreds kommun dessutom delas i två olika elområden. Där norra kommundelen ligger i elområde tre och södra i fyra, som är det högsta prisområdet för tillfället.

Kommunen har lyssnat in problematiken och märkt att det finns en annan aspekt än priset, som mångdubblats för flera företagare. 

– En del är beredda att betala oavsett, men det finns också de som räds att de inte ska komma att få så mycket el som de behöver, berättar Frederika Svensson. Nu vill vi ha en dialog, så företagarna vet att vi finns och kan kontakta oss så kan vi bidra med det vi har. Sedan har vi en hållbarhetsstrateg i Arvid Lindblad som vill jobba framåt och visa på alternativa sätt.

Samarbeta kring energiomställningen

Dagens gäster var Peter Hjalmar och Björn Persson, Eons regionchefer för område Syd respektive Mitt, som såg det som en viktig träff där man fick möjlighet att prata om bland annat framtidens elbehov, som förväntas öka 30-50 procent fram till 2050, hur man ska möta det behovet och inte minst diskutera energiomställningen, där man vill se ett tidigt samarbete i processen.

– Det är viktigt att vi som energibolag, men också kommunen och näringslivet ser möjligheterna som faktiskt är unika i norra Kalmar län. I just Hultsfreds kommun tror jag det för tillfället är 17 förfrågningar för att ansluta solparker. Det är unikt, säger Peter Hjalmar, som också berättade om Eons investering på drygt 50 miljoner kronor som ska genomföras i kommunen under året.

Björn Persson såg det också som en viktig dag.

– Det är viktigt att vi får berätta om förutsättningarna för energidistribution, för elprisutveckling och även lyssna in de frågor och utmaningar som näringslivet har, tillade Björn Persson.

Hur ser ni på det stigande elpriset och de ökade kostnader som näringslivet tvingas möta?

– Från Eons sida tycker vi utvecklingen går åt precis fel håll, den minskar konkurrenskraften, säger Peter Hjalmar. Nu har vi elpriser som speglar prisbilden som finns i Europa och vi medverkar i olika sammanhang för att den här ojämna fördelningen ska undvikas i framtiden.

Björn Persson fortsätter:

– Vi har hamnat i ett läge där vi inte har full kontroll på prisutvecklingen för elen och hade vi kunnat hitta vägar att parera detta hade vi naturligtvis gjort det, men vi är också fångade på samma sätt som landet i övrigt blivit fångat av utvecklingen på världsmarknaden och inte minst de oroligheter som är öster ut.

Det finns företagare som sagt att de riskerar att få lägga ner på grund av elpriset. Vad tänker du kring det?

– Det är tragiskt. Det vi förhoppningsvis kan bistå med är att vara rådgivare till hur man kan effektivisera sin energiförsörjning och skapa förutsättningar för att hitta andra vägar exempelvis genom solcellsanläggningar, sa Björn Persson.

Bygg-Kjells och Axelssons i Aby var två lokala exempel, som båda satsta på solcellsanläggningar och nu fick bli en inspirationskälla.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt