Annons:

  • KGM:s vd Mattias Engqvist, närmast kameran, kunde göra politikerna Pär-Gustav Johansson, Åke Bergh, Åke Nilsson och Anders Andersson glada genom att berätta att 90 procent av alla idrottsredskap tillverkas i trä. Nu lyfter politikerna upp frågan om att satsa på en träbyggnadsstrategi på regionnivå. Foto: Lotta Madestam

  • Ribbstolar och gymnastikbänkar i trä är det klassiska, men även plintar och bommar är fortfarande i trä. Foto: Lotta Madestam

KGM ett föredöme – nio av tio redskap är i trä

KGM AB i Hultsfred tillverkar 90 procent av sina idrottsredskap i trä. Föredömligt, tycker M och KD som gör gemensam sak och riktar en uppmaning till regionen att det är hög tid att börja bygga mer i trä.
– Kalmar är ett skogslän med en lång tradition av både sågverksindustri och träbyggande, säger Åke Bergh, (M). 

Annons:

Åke Bergh (M) och Tommy Rälg (S) har tidigare skrivit en motion till Hultsfreds kommunfullmäktige om vikten av att börja bygga mer i trä.

Nu lyfts uppmaningen upp ett steg till regional nivå, med förhoppningen att få till en politiskt förankrad träbyggnadsstrategi med syfte att ytterligare öka användandet av trä i nybyggnationer för den egna verksamheten i både ett, två och flera våningsplan.

”Överlägset material”

Den här gången gör Åke Bergh gemensam sak med partikamraten Pär-Gustav Johansson och Kristdemokraterna Åke Nilsson och Anders Andersson, som alla sitter i Regionala utvecklingsnämnden i Region Kalmar län.

– Förutom att trä är ett material som ur miljösynpunkt är överlägset de flesta andra, då det är förnybart och det bildas naturligt i ett ekologiskt kretslopp som tar upp koldioxid från luften, så har trä även många tekniska fördelar, som att det är starkt i förhållande till sin vikt samtidigt som det är lätt att hantera och bearbeta, säger Åke Bergh.

Vill höja ambitionen

Herrarna ser förvisso en ambition inom regionen att bygga i trä redan idag, och nämner att det finns hälsocentraler som är planerade att byggas helt i trä – men man tycker ambitionen borde höjas.

– Just en sådan här trähusstrategi, som vi förespråkar och som finns på andra håll i landet, skulle tydligt peka ut riktningen och ge en signal att det här är ett fokus för regionen, säger Pär-Gustav Johansson och kan inte låta bli att beröra att det nyligen byggts nya psykiatrilokaler i Kalmar, där man tyvärr inte hittar mycket trä.

– För även om inte stommen är i trä, går det att ha mycket trä i olika delar inomhus och träpanel, tillägger Åke Nilsson.

Utveckling och tillväxt

Dessutom lyfter man fram att en trästrategi skulle kunna bidra till en regional utveckling och ökad tillväxt.

– Vi har ju en fantastisk historia med oss vad det gäller trähusbyggande och vi har mycket sågverk och träbearbetning överhuvudtaget i vår kommun och hela vårt län, säger Åke Bergh. Så en sådan här strategi skulle kunna ge företagen bättre förutsättningar och det skulle kunna skapas mer jobb i vår region, eftersom regionen är en stor spelare.

– Rent krasst skulle det ge skattepengar in i regionens kassakista för satsningar på sjukvård, kollektivtrafik och andra välfärdsområden, tillägger Pär-Gustav Johansson.

De flesta redskapen i trä

När temat var trä kändes det lite spännande och udda att göra studiebesök hos KGM AB för att titta närmare på tillverkningen av inredning och redskap till sporthallar.

Löpande uppgraderar KGM också sin maskinpark, den senaste investeringen är en modern CNC-maskin, som är lite hjärtat i produktionen. Nästan alla trädetaljer går genom den. 

– Vi tillverkar säkert 90 procent av våra redskap av just trä, där ribbstolar och gymnastikbänkar är det klassiska, plintar är fortfarande i trä och vi har våra träbommar, berättar vd Mattias Engqvist för att ge några exempel. Den siffran går inte att höja, utan det är max skulle jag säga.

Föredömligt, enades politikerna som nu föreslår att Region Kalmar i första hand väljer trä som byggmaterial i regionala byggnader och att regiondirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till träbyggnadsstrategi för Kalmar län.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt