Annons:

Elbehovet ställdes mot osäkerheten – så här argumenterade politikerna

Applåder utbröt när det stod klart att 24 ledamöter röstat nej till en vindkraftsetablering och 21 ja. Foto: Lotta Madestam

Elbehovet ställdes mot osäkerheten – så här argumenterade politikerna

Det blev nej till Aspelands Vindkraftspark med siffrorna 24-21. Medan ja-sägarna lutade sig mot behovet av el, tryckte flera av motståndarna på osäkerheten kring vindkraft.
– Tycker vi att våra kommuninvånare ska vara försökskaniner till något som är så osäkert, ifrågasatte Mikael Karlsson (C).

Annons:

Han var den som drog ner kvällens största och längsta applåder med sitt argument till varför han säger nej till att tillstyrka Njordr AB:s planer på en vindkraftsetablering öster om Målilla.

– Många av er var med och stoppade vindkraftsbygget i Tönshult. Ni har inte mer information nu, så det borde vore en självklarhet att stoppa vindkraftverk så nära människorna som bor där. 

– Och det säger jag inte för att jag är Målillabo, utan jag hade röstat på samma sätt oavsett vilken annan ort det gällt. Vi vet för lite om konsekvenserna. Så länge vi inte vet det bör vi säga nej, sa Mikael Karlsson som var en av nio centerpartister som röstade nej till en vindkraftsetablering.

”Får rösta som vi vill”

Johan Svensson (M) slog in på samma linje och poängterade att ledamöterna i partiet har rätt att rösta som de vill, med hänsyn till att man är individer med olika åsikter.

– Min första anledning till att säga nej är att de negativa effekterna av vindkraftsverk i den här storleken är för okända. Då är jag mer för att fria än att fälla.

Även Lennart Davidsson (KD) ville tillämpa försiktighetsprincipen och läste högt ur översiktsplanen där inledningen berör vikten av att lyssna till invånarnas synpunkter.

– Jag behöver egentligen inte säga mer än så, tillade han.

”Inget nytt fenomen”

Tomas Söreling (S) var av den motsatta åsikten och yrkade bifall till en fortsatt prövning.

– Vi socialdemokrater vill säga att vindkraft inte är ett nytt fenomen. En vindkraftsutbyggnad är dessutom ett relativt snabbt sätt att öka tillgången på el till hushållen och de företag vi har i kommunen, sa Tomas Söreling och poängterade på nytt att ett ja här betyder att resten prövas av experter på olika myndigheter medan ett avslag betyder att man inte ens får veta om det är möjligt att etablera vindkraft i Aspeland.

”Det retar mig”

Det påståendet sa sig Folke Pleijert (KD) bli uppretad av:

– Det retar mig en aning när man säger att vi ska lämna över det till experter. Vi sitter här med ett förtroende från våra väljare att lyssna av vad de tycker. Det här kan vara sista gången vi har något att säga till om.

Annars höll han med om att det behövs mer el.

– Men behöver vi mer vindkraft, ifrågasatte han. Jag var inne och tittade idag klockan 10.22, då bestod tre procent av Danmarks elproduktion av vindkraft, gav han som exempel och fick applåder.

”Ganska klart vad folket tycker”

Jimmy Loord (KD), som ersatt Monica Bergh, tryckte på att ledamöterna är folkvalda.

– Folk som påverkas av ett beslut måste ha möjlighet att påverka beslutet. Den demokratin kan vi inte överlämna till experter, utan det är vår skyldighet att ha örat nära marken och här är det ganska klart vad folket tycker – man vill inte ha vindkraft, sa Loord och fortsatte.

– Somliga kanske liknar mitt inlägg med populism – jag väljer att kalla det sunt förnuft. Jag vill citera Astrid Lindgren som ska ha sagt att ”När människor med makt slutar lyssna på folket, då är det dags att byta ut dem”.

”Vill kunna se folk i ögonen”

När Åke Nilsson (KD) tog plats i talarstolen var han tydlig med att det skulle bli ett nej från hans sida. 

– Jag vill kunna se invånarna i ögonen och säga att jag gjorde vad jag kunde för att inte göra vår kommun mindre attraktiv, sa han.

Först upp i talarstolen var annars kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander (C) som tillstyrkte en fortsatt prövning.

– Det med hänsyn till landets stora elbehov, sa Rosander som även ville slå hål på en del, som han menar felaktigheter som figurerar kring exempelvis utsläpp av mikroplaster och rengöring av vingarna.

– Mycket handlar om synligheten och det respekterar jag, men det är ändå två kilometer till sammanhängande bebyggelse, tillade han. 

”Politiskt självmord”

Sverigedemokraterna Göran Gustafsson och Birger Karlsson röstade nej till etableringen.

– I dag står vi inför ett vägval, sa Gustafsson. Ska vi gynna våra egna invånare eller Njordrs aktieägare? Ska Hultsfreds kommun vara en kommun man flyr ifrån eller flyttar till? Ska Aspelands öken bli ett monument vi lämnar efter oss?

Lennart Eklund (C) sa sig aldrig ha fått så många telefonsamtal och mail från oroliga människor.

– Jag kan inte försvara ett ja under fyra års tid. Att rösta ja till vindkraftsparken vore ett ”politiskt självmord”, sa han.

Ville lugna skeptiker

Medan Mattias Wärnsberg (S), som bor granne med två vindkraftsverk sedan slutet av 2008, ville lugna alla skeptiker.

– Jag ser dem från mitt fönster, men kan inte säga att jag störs av dem, att de snurrar 1 500 meter bort, även om jag har noterat att jag hör det svischande ljudet 500 meter ifrån. Vi måste ta ansvar för det energibehov vi har. Får vi ett samhälle med brist på energi får vi problem, sa han.

Per-Inge Pettersson (C) lyfte markägarnas äganderätt och vikten av att främja ett gott näringslivsklimat medan Tommy Ejnarsson (V), som siste man upp i talarstolen, gjorde jämförelser med när invandringsproblematiken diskuterades i kommunerna.

– Nu vill vi låta andra bygga vindkraften.

Votering begärdes och omröstningen slutade 24 röster mot etableringen och 21 röster för. Tomas Söreling reserverade sig mot beslutet.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt