Annons:

 • VRÅLSTARK EKONOMI I KOMMUNEN TROTS SVÅRA TIDER

  Charlotta Hägg är ekonomichef i Hultsfreds kommun. Foto: Simon Henriksson

 • VRÅLSTARK EKONOMI I KOMMUNEN TROTS SVÅRA TIDER

  Lars Rosander (C) är kommunstyrelsens ordförande.

 • VRÅLSTARK EKONOMI I KOMMUNEN TROTS SVÅRA TIDER

  Marianne Vifell Waters (M).

 • VRÅLSTARK EKONOMI I KOMMUNEN TROTS SVÅRA TIDER

  Oppositionsrådet Alexandra Svensson (S).

 • VRÅLSTARK EKONOMI I KOMMUNEN TROTS SVÅRA TIDER

  Åke Nilsson (KD) är vice ordförande i kommunstyrelsen.

VRÅLSTARK EKONOMI I KOMMUNEN TROTS SVÅRA TIDER

En del kommuner är i det närmaste konkursmässiga. Merparten sneglar nog avundsjukt på Hultsfred. Ännu ett år redovisar man ett okej resultat – och det utan att nalla på sina sparade medel.
– Vi ser andra kommuner i vårt län ange synnerliga skäl och använda resultatutjämningsreserven, säger ekonomichefen Charlotta Hägg.

Annons:

Nu har Hultsfreds kommun gjort bokslut för 2023. Det är siffror som man på kommunhuset kan skryta med gentemot merparten av alla kommunkollegor i landet. 

Under en pressträff på torsdagen redogjorde ekonomichefen Charlotta Hägg för årsredovisningen tillsammans med politikerna. Hultsfreds kommun hade budgeterat med sju miljoner kronor i resultat. Det blev 22,4 miljoner kronor. 

I budgeten hade man räknat med att ta 16 miljoner kronor från sparade medel – men det har man inte behövt göra.

– Däremot har vi en jämförelsestörande post på 25,9 miljoner kronor. Det handlar om återföring av en avsättning för rivningen i Stålhagen, berättar Charlotta Hägg. 

Utan den hade resultatet blivit minus 3,5 miljoner kronor.

– Vi satte av 27 miljoner kronor för återställning av hyreshus när man flyttade till den nya förskolan. Senare tog man beslut om att riva i stället och då tog vi rivningskostnaden på tre miljoner. Därför återför vi nu närmare 25 miljoner kronor, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander (C).

"Bra i förhållande till andra"

De långfristiga skulderna ökar något i kommunen, men inte i närheten av vad man budgeterat för. Kommunens långa lån uppgår till 473,6 miljoner kronor. Soliditeten ökade något 2023.

– Tittar vi på den här bilden så ser det riktigt bra ut om vi jämför oss med många andra kommuner i länet. Vi ser andra kommuner använda resultatutjämningsreserven och ange synnerliga skäl, säger Charlotta Hägg.

Då har kommunen heller inte rört sina sparade medel. Det handlar om resultatutjämningsreserven, flyktingkontot och "Fri 500"-pengarna. Totalt handlar det om närmare en kvarts miljard kronor, som sannolikt gör många andra kommuner gröna av avund.

– Inget av det har vi behövt använda och vi står starka, säger Hägg.

Resultatet på 22,4 miljoner kronor är också starka papper.

– Det är bra i förhållande till andra kommuner. Tittar vi på det underliggande resultatet, utan de här jämförelsestörande posterna, så är vi någonstans kring minus 15,9 miljoner kronor. Därför är det lite bekymmersamt framåt om vi blickar på budgetarbetet för 2025. Den senaste skatteprognosen var något bättre och det ser ut som att vi kommer få använda runt 35 miljoner av sparade medel innevarande år. Men det är tryggt att vi har de här reserverna, säger Lars Rosander (C).

Underskott i nämnderna

De stora kostnaderna för kommunen är underskott i de stora nämnderna och pensionskostnaderna.

– Även om vi tagit höjd för pensionerna, så blev det en negativ avvikelse, säger Hägg.

Barn- och utbildningsnämndens underskott blev -13,2 miljoner kronor och socialnämndens landade på -22,5 miljoner kronor. 

– Vi tittar på möjligheter till besparingar inom nämnderna. Det är ett arbete vi har satt igång, säger Marianne Vifell Waters (M), ledamot i kommunstyrelsen. 

Kommunen kan för 2023 inte tillföra några ytterligare pengar till resultatutjämningsreserven. 

– Vi har de facto haft minus i verksamheterna ganska länge och varje gång har vi sagt att det har sina skäl. Vi är fullt medvetna om det, säger Åke Nilsson (KD), förste vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Inte läge att höja skatten

Även om läget framåt är bekymmersamt är det inte läge att höja skatten som varit oförändrad sedan 1991. Den ligger på 21,91 kronor per intjänad hundralapp.

– Det har vi inte med i planerna. Vi jobbar med verksamheterna och ser vad vi kan skära ned, säger Lars Rosander.

En del är att skjuta fram investeringar. För 2023 var budgeten på 182,8 miljoner och man genomförde investeringar på 113 miljoner. I planen för 2025 ligger 145,8 miljoner. Men det är osannolikt att alla investeringar blir av.

– Planåren är alltid höga och vi gör omprioriteringar och skjuter över. Vi kommer behöva minska det för att få budgeten att gå ihop. Vi vill ogärna ta bort något, men vi skjuter det framför oss och får prioritera. Vi får titta på allt som inte är igångsatt nu i första vändan, säger Åke Nilsson.

Investeringen på Vena förskola är igång och där är 25 miljoner kronor avsatta för 2024 och ytterligare 25 miljoner kronor för nästa år. 

– Den ska genomföras. Sedan har vi VA-byte på 25 miljoner kronor och Knektagåden ligger både 2024 och 2026. Vi får försöka minska investeringsbudgeten med några miljoner här och några miljoner där, säger Lars Rosander.

Ska jobba gemensamt

Vilka investeringar som kan skjutas på framtiden är dock för tidigt att säga något om. Likaså hur mycket som kan komma att genomföras.

– Vi vågar inte säga det. Vi får se hur det fortlöper under året.

Oppositionsrådet Alexandra Svensson (S) hade inte så mycket att kommentera kring det ekonomiska läget.

– Vi behöver se över det mesta och det får vi göra gemensamt. Det ska bli bra för verksamheterna och bra för kommuninvånarna och det får vi jobba med tillsammans under våren, säger hon.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagenshultsfred.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt