Annons:

Nämnden säger ja till dispens för cancerframkallande ämne

Ikea Industry vill ha dispens för sina utsläpp av formaldehyd. Foto: Lotta Madestam

Nämnden säger ja till dispens för cancerframkallande ämne

Under en längre tid har Ikea Industry haft svårt att få ned sina utsläpp av det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Nu säger miljö- och byggnadsnämnden ja till en dispens för storföretaget.

Annons:

Ärendet har varit på tapeten under en längre tid. Miljö- och byggnadsförvaltningen fattade beslut om ett föreläggandemot Ikea Industry i början av 2023. I november 2022 låg utsläppen från fabriken på 62 milligram per normalkubikmeter – många gånger värre än gränsvärdet på 10 milligram.

Bolaget har sedan dess fått ned utsläppen betänkligt och genomfört flera åtgärder – men man når ändå inte ner till gränsvärdet. Därför har man sökt om dispens till Länsstyrelsen som nu utreder frågan. Ikea vill sätta en gräns på 20 milligram.

Vill att det sätts en tidsgräns

Miljö- och byggnadsnämnden är remissinstans och man säger ja till en dispens, men anser att den bör vara tidsbegränsad för att pressa företaget att genomföra ännu fler åtgärder.

”Miljö- och byggnadsnämnden anser att målsättningen ska vara att komma ner i halter gällande formaldehyd. Dispensen bör därför vara tidsbegränsad och åtgärder för att komma ner i värden borde hela tiden pågå med mätningar fortlöpande när åtgärderna testas”, skriver man i beslutet.

Orsakerna till utsläppen bedöms vara att det är högre halter av den farliga kemikalien i ny träråvaro och att det råder brist på återvunnet trä. Uppföljande mätningar har visat att utsläppen ligger ”något över” 10 milligram per normalkubikmeter. I sin ansökan skriver Ikea att det är ”svårt” och ”oskäligt” dyrt att genomföra ytterligare investeringar.

Formaldehyd bedöms vara cancerframkallande och orsaka allergiska reaktioner. Mer om kemikalien kan du läsa här. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagenshultsfred.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt