Annons:

Bred kritik mot Vindfrids uttalanden – politiker tar avstånd:

Åke Nilsson (KD) röstar nej till vindkraftsprojektet i Tönshult men är kritisk till de uttalanden som föreningen Vindfrid uttryckte inför sammanträdet i kommunstyrelsen. Nu ska ärendet avgöras i fullmäktige i slutet av september. Foto: Ossian Mathiasson

Bred kritik mot Vindfrids uttalanden – politiker tar avstånd: "Motverkar deras egen trovärdighet"

Kommunstyrelsen godkänner Stena Renewables planer på en vindkraftspark i Tönshult utanför Virserum. Det avgörandet beslutet fattas av kommunfullmäktige den 27 september. 
– Det är ingen enkel fråga så det gäller att man väger in alla möjliga synpunkter i sammanhanget, säger kommunalrådet Lars Rosander (C).

Annons:

Vindkraftsparken i Tönshult utanför Virserum fick godkänt i kommunstyrelsen. Stena Renewable vill enligt den nuvarande ansökan bygga tolv vindkraftverk på 270 meter. 

Lars Rosander, kommunstyrelsens ordförande i Hultsfreds kommun, berättar att kommunstyrelsen har tagit ställning till markanvändningen och att området är utpekat som lämpligt i översiktsplanen som finns sedan 2009. 

– Vi sa nej till Dackevinds projekt för att det inte var lämpligt med den näringsverksamhet som fanns på området inom turism, den gången sa majoriteten nej. De som har sagt ja i detta fall ser inte samma inverkan på näringsliv och turism och tycker att det kan vara ett område som är mer lämpat som markanvändning för vindkraft. Det är i slutändan upp till kommunfullmäktige att besluta eftersom det är där det avgörs, säger Lars Rosander (C).

"Fri röstning utifrån egen övertygelse"

Han hoppas på en bra debatt i fullmäktige och menar på att centerpartisterna får rösta precis som man vill i fullmäktige. 

– Det är fri röstning utifrån egen övertygelse, säger Rosander. 

Vår tidning har fått uppgifter om att Centerpartiet har varit väldigt splittrade i denna fråga, hur var partimötet i måndags?

– Frågan är om man vill tillåta markanvändningen eller inte och det är klart att det finns olika åsikter. Vi har haft en väldigt bra dialog och diskussion så resultatet får vi se i fullmäktige. Var och en är vald på sina meriter i fullmäktige och röstar efter sina åsikter och synpunkter. Det är ett hälsotecken att vi kan hantera det på så vis, säger Rosander. 

Hur stor majoritet av centerpartisterna röstade för projektet i måndags?

– Den frågan har inte varit aktuell utan det kommer avgöras på fullmäktige. 

"Frågan är berättigad"

Föreningens Vindfrids ordförande Hjalmar Österberg har i en intervju med DH hävdat att vindkraftsprojekt bara kan stoppas på kommunal nivå och att länsstyrelsen inte gör någon neutral bedömning. 

Hur ser du på det?

– Just det uttalandet har jag inte sett men jag har sett många andra uttalanden. Länsstyrelsens miljödelegation har till uppgift att utifrån lagstiftning och regelverk besluta om det är lämpligt så som sökanden har anfört. Det finns också många remissinstanser som lämnar synpunkter på det så det är en noggrann process oavsett vad man tycker. Deras uppdrag är att se till att projektet uppfyller alla krav, säger Rosander. 

Åke Nilsson (KD) kliver in och ger sin syn. 

– Det är riktigt, enligt mitt sätt att se på det. Det ligger starka propåer från statligt håll att man ska satsa på vindkraft. Frågan är berättigad, är länsstyrelsen som myndighet neutrala? De är givetvis neutrala på det sättet att de prövar de sakliga argumenten men i övrigt har de ett krav på sig att se till att det byggs vindkraftparker, säger Åke Nilsson. 

Ny kritik mot Vindfrids uttalanden

Lars Rosander riktar kritik mot de uttalanden som Österberg har uttryckt på sociala medier och i Dagens Hultsfred. 

– Jag har varit kritisk till vissa uttalanden där de mer eller mindre uttrycker förtäckta hot mot de som röstar annorlunda och tillstyrker projektet. Oavsett vad en person röstar för så ska man inte känna oro för repressalier. Vi pratar mycket om hat och hot inom politiken i landet. Jag påstår inte att man hotar från föreningens sida men det kan leda till att andra triggas till olika saker. Jag tycker att det är bra att det finns en förening som Vindfrid, som samlar de som är kritiska mot vindkraften och samlar adekvata och riktiga argument. Deras trovärdighet minskar när de har svepande argument så jag hoppas att de gör det på ett sakligt och riktigt sätt, då är de en bra part, säger Rosander. 

Österberg nämner att ni politiker hade känt till att bolagen dribblar med sanningen om ni var mer pålästa, vad säger du om det?

– Sådana uttalanden motverkar deras egen trovärdighet, jag vill bestämt hävda att bolagen inte alls dribblar med sanningen. Det är det som gör mig frustrerad. Jag tycker att man ska använda sig av riktiga argument för att ifrågasätta projektet vad gäller teknik och upplevelser. Det ska man föra fram på ett sakligt och bra sätt, säger Rosander.

Hur tror du att kommuninvånarna reagerar på kommunstyrelsen beslut?

– Det är ett förslag och fullmäktige ska avgöra frågan. Det är ett steg närmare ett beslut, vilket gör att det kommer diskuteras mer med fler synpunkter och fler kontakter. Det är så en demokrati ska fungera. 

"Står inte i kö till de politiska partierna"

Åke Nilsson berättar att han också tar avstånd från formuleringarna. 

– Sakligt är det inga märkvärdigheter att man kan utkräva ansvar från varje ledamot. Så fort det är en votering så får man reda på vad varje enskild ledamot har röstat på. Jag vänder mig mot de hotfulla formuleringarna som jag tycker är olyckliga. Det bör man inte använda, det är att trampa på demokratin som vi ska vara rädda om. Vi vet att människor inte står i kö till de politiska partierna. Sådana saker gör det inte bättre, säger Nilsson.

Tomas Söreling (S) är inne på samma linje. 

– Jag vet att det finns ett antal ledamöter som har tagit illa vid sig. Det kan man inte säga någonting om, det beror alltid på hur individen uppfattar det som sägs från ett annat håll. Det ska man ta på stort allvar. Man kan uppfatta det som ett hot mot demokratin så jag vill med bestämdhet ta avstånd från förfaringssättet, säger Söreling.

Föreningen säger att det rör sig om demokratiska hot där de kan få folk att rösta annorlunda och att politiker kan vinna röster om man röstar nej?

– Det är en sak, men man sa inte så i det första inlägget. Det uppfattades i alla fall inte som så. Då skulle man förfölja de som inte röstade som föreningen tyckte. Det jag reagerar skarpt emot är det man har framfört som uppfattas som obehagligt och har skrämt en del politiker, säger Rosander. 

Befarar ni ännu mer påtryckningar från Vindfrid inför beslutet i fullmäktige?

– Jag hoppas att vi kan ha en fortsatt bra dialog så jag hoppas att det är en seriös diskussion utan påhopp som jag ändå har upplevt. Jag har inget emot en fortsatt kontakt, säger Rosander.  

Åke Nilsson igen:

– Jag kan tänka mig att det fortsätter så. Jag tror att det är en ganska bra gissning. Vill man åstadkomma något så ska man nog tänka på vilka metoder man väljer, säger Nilsson. 

– Det kan få helt motsatt verkan än vad Vindfrid tänkte med uttalandet, säger Rosander. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt