Annons:

Foto: Ossian Mathiasson

Rivningshotat hyreshus kan skyddas som byggnadsminne – utredning väntar

De rivningshotade hyreslägenheterna på Bastugatan i Virserum kan komma att bli ett byggnadsminne. Lotta Lamke, byggnadsantikvarie på länsstyrelsen i Kalmar, gör ett besök i morgon.

Annons:

Göran Berglund, med ett förflutet som politiker i Hultsfreds kommun, har tagit strid för det rivningshotade hyreshuset i Virserum som Hultsfreds kommun och kommunala bostadsbolaget vill jämna med marken. Han har genom en anmälan till länsstyrelsen i Kalma begärt att hyreshuset ska byggnadsminnesförklaras

Politikerna i kommunstyrelsen berättade på sitt senaste sammanträde att länsstyrelsen planerar för ett besök, något som bekräftas av Lotta Lamke, byggnadsantikvarie på länsstyrelsen i Kalmar.

– Vi måste ta ställning och fatta beslut till den anmälan som har kommit in. Vi bör göra någon form av undersökning eller utredning. Det är de kulturhistoriska värdena som ska avgöras och vi ska ta reda på högt kulturvärde Aspelandshem har, säger Lotta Lamke.

"Steg ett är att titta på byggnaderna"

Det är inte helt enkelt att låta ett hyreshus betecknas som byggnadsminne.

– Det måste uppfylla kriteriet att det är synnerligen kulturhistoriskt värdefullt. Det är väldigt högt ställda krav och det kan vara synnerligen kulturhistoriskt värdefullt till följd av olika saker, säger Lotta Lamke och fortsätter:

– Det är ett bostadshus från en stor bostadsbyggnadsperiod i Sverige som är intressant. Efterkrigstidens flerfamiljshus är intressanta som kategori och det skulle vara intressant att ha en sådan representant bland byggnadsminnena men det krävs också att det är välbevarat med stor äkthet.

Första steget är att Lotta Lamke besöker hyreshuset i morgon (tisdag).

– Vi har egentligen inga resurser för att prioritera sådan ansökningar utan de brukar bli liggande länge och utredas så sakteliga. Detta ärende är föranlett av att kommunen vill riva byggnaderna så jag forcerar det och steg ett är att titta på byggnaderna. Vi får se om det behövs göras vidare utredningar.

Kommer ett tidigt besked om hyreshuset inte håller de högt ställda kraven?

– Så fort går det inte. Det kompliceras av att man vill riva och det är ytterst sällsynt att man beslutar om byggnadsminne mot ägarens vilja. Det ska till väldigt mycket. Jag vill inte gå händelserna i förväg förrän jag har varit där.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt