Annons:

Länsstyrelsens besked om ett rivningshotat hus i Virserum ska skyddas som byggnadsminne dröjer ytterligare. Foto: Ossian Mathiasson

Ännu inget besked om hyreshus ska skyddas som byggnadsminne

Länsstyrelsen i Kalmar har tittat till det rivningshotade hyreshuset på Bastugatan i Virserum och beskedet om byggnaden ska skyddas som byggnadsminne eller inte dröjer. 
– Min målbild är att det ska finnas ett beslut inom en månad, säger Lotta Lamke, byggnadsantikvarie på länsstyrelsen. 

Annons:

Göran Berglund, med ett förflutet som politiker i Hultsfreds kommun, har tagit strid för det rivningshotade hyreshuset i Virserum som Hultsfreds kommun och kommunala bostadsbolaget vill jämna med marken. Han har genom en anmälan till länsstyrelsen i Kalmar begärt att hyreshuset ska byggnadsminnesförklaras.

Lotta Lamke, byggnadsantikvarie på länsstyrelsen i Kalmar, har genomfört ett besök för att ta ställning och fatta beslut till den anmälan som har kommit in. 

– Det var bra att göra ett besök. Jag kunde bilda mig en uppfattning om fastighetens kulturhistoriska skick, vilket är väldigt avgörande för vårt beslut. Det är både skicket i dag och historiken som vi tittar på, säger Lotta Lamke och fortsätter: 

– Nu vet jag hur det ser ut och jag fick nyligen väldigt fint material beträffande historiken på fastigheten från lokalhistorikern Stig-Åke Petersson. Det var väldigt omfattande material som belyser tillkomsten av huset. Jag har bara hunnit skumma igenom materialet men jag ska titta vidare på det. Det gäller att skapa sig en helhetsbild av platsen och fastigheten och vilka värden man kan tillmäta det. 

"Ganska så kraftigt omgjort"

Lotta Lamke har tidigare berättat att det är ett bostadshus från en stor bostadsbyggnadsperiod och att det skulle vara intressant att ha en sådan representant bland byggnadsminnena men det krävs också att det är välbevarat med stor äkthet. 

– Hyreshuset är ganska så kraftigt omgjort och det är till nackdel för en byggnadsminnesförklaring när det inte speglar sin ursprungstid, men frågan är mer komplex än så. Man måste titta framåt i tiden, vilken historia representerar det här huset? Då behöver man ha koll på historien fram till dagens datum. 

Hur ser den fortsatta processen ut?

– Jag måste fortsätta att behandla ärendet och jag vill inte föregå det på något sätt genom att säga ja eller nej nu. Det är en liten process kvar och jag försöker ha gångtakt så att ärendet hela tiden rör på sig. Min målbild är att det ska finnas ett beslut inom en månad. 

Åt vilket håll lutar det?

– Jag kan inte säga något om det. Det vore synnerligen dumt om det visar sig att det framkommer ny information som skickar det åt andra hållet. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt