Annons:

Det rivningshotade hyreshuset på Bastugatan i Virserum blir inte förklarat som byggnadsminne utan den planerade rivningen kommer allt närmare. Foto: Ossian Mathiasson

Ett steg närmare rivning – hyreshuset skyddas inte som byggnadsminne

Länsstyrelsen i Kalmar säger nej till att skydda hyreshuset på Bastugatan i Virserum som byggnadsminne. Rivningen av flerfamiljshusen kommer därmed allt närmare.

Annons:

Länsstyrelsen sätter stopp för Göran Berglunds försök att rädda det rivningshotade hyreshuset som Hultsfreds kommun och kommunala bostadsbolaget vill jämna med marken.

Han begärde i början av augusti att hyreshuset skulle byggnadsminnesförklaras men det blir inget med det efter att Lotta Lamke, byggnadsantikvarie på länsstyrelsen, besökte hyreshuset i september, bildade sig en egen uppfattning och lämnade nyligen ett yttrande på Berglunds fråga om byggnadsminnesförklaring. 

Därför säger Länsstyrelsen nej

Länsstyrelsen bedömer att fastigheten inte uppfyller de höga kraven för en byggnadsminnesförklaring även om Väduren 4 är av lokalhistoriskt intresse i egenskap av ortens första kommunala hyresfastighet. 

”Sammanfattningsvis menar Länsstyrelsen att Väduren 4 framstår som en väl disponerad bostadsmiljö, utan någon anmärkningsvärd arkitektur, vars primära historiska sammanhang otydliggjorts av sentida ändringar. Det saknas därför motiv att byggnadsminnesförklara fastigheten som en representant för efterkrigstidens byggande och boende”, skriver Lotta Lamke i motiveringen till avslaget.

Detta beslut från Länsstyrelsen betyder att den planerade rivningen av flerfamiljshusen kommer allt närmare. 

Det är endast Riksantikvarieämbetet som får överklaga beslut om att inte byggnadsminnesförklara en byggnad. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt