Annons:

Hultsfreds kommun har ingen möjlighet att ge ekonomisk kompensation till boende som drabbas av vindkraftsparker. Foto: Pixabay

Boende som drabbas av vindkraftsparker får ingen ekonomisk ersättning

Boende som drabbas av vindkraftsparker kommer inte ersättas ekonomiskt. Det beskedet lämnade kommunalrådet Lars Rosander (C) på senaste fullmäktigemötet. 

Annons:

På fullmäktigemötet i slutet av september sa politikerna nej till fortsatt hantering av vindkraftsprojektet i Tönshult hos länsstyrelsen.

Fullmäktigeledamoten Göran Gustafsson (SD) lämnade inför just detta fullmäktigemöte in en interpellation till kommunalrådet Lars Rosander (C) om ersättning till boende som drabbas av vindkraftsparken. 

”Kommer kommunen att lösa in eller kompensera drabbade fastigheter runt vindkraftsparken? Hur ställer sig kommunen till de skadeståndskrav som lär komma när fastighetsvärdena sjunker i värde och fastigheterna blir näst intill osäljbara?”, var frågor som Göran Gustafsson ställde till Lars Rosander. 

Här är kommunens svar

Lars Rosander gav följande svar oavsett vad kommunen kommer med för ställningstagande.

”Kommunens möjligheter och skyldigheter att lösa in fastigheter eller på annat sätt kompensera enskilda fastighetsägare är reglerade i lag. Kommunen kan därför inte, utifrån frågeställningen ovan, kompensera fastighetsägare för eventuellt minskade marknadsvärden eller andra olägenheter som kan uppstå till följd av ett privat företags byggnation av vindkraftverk eller annan etablering av verksamhet. Om krav ställs mot kommunen kommer dessa att prövas mot denna bakgrund”, sa Lars Rosander under mötet. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt