Annons:

Både skolan och förskolan i Vena ska få utökade lokaler. BUN äskar medel från fullmäktige för att hyra en tvåvåningsmodul till förskolan från sommaren 2022. Då får förskolan ändamålsenliga lokaler och skolan utökade lokaler i skolbyggnaden.

Lokalproblemet ska lösas med tvåvåningsmodul – nämnden äskar miljonbelopp

Lokalproblemet för Vena skola och Ekbackens förskola är stort. Tanken är att Vena skola ska få utökade lokaler i samband med att förskolan flyttar till i en tvåvåningsmodul.

Annons:

Dagens Hultsfred har under hösten rapporterat om att barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att undersöka möjligheten att fördubbla den redan befintliga modulytan som står placerad bredvid skolbyggnaden. 

Det fanns inför höstterminen 2022 behov av att utöka skolans lokaler ytterligare för att få plats. Det var 57 elever på skolan 2017 och skolan har nu 91 elever fördelade från förskoleklass upp till årskurs 6. 

BUN äskar medel från fullmäktige

Nu har BUN fattat beslut om att äska medel från kommunfullmäktige för att hyra en tvåvåningsmodul inklusive tillagningskök och matsal till förskolan från den 1 juli nästa år. Det ses som en tillfällig lösning med ett hyresavtal som ska skrivas på fem år med start inför höstterminen 2022.

Bortsett från engångskostnader på 1 650 000 kronor beräknas lokalutökningen medföra driftskostnader som uppgår till 918 5000 kronor under 2022. Kostnaderna ryms inte inom befintlig budget och beslutet kan bara utföras om äskade medel beviljas. 

– Vi har i dag en enplansmodul kommer monteras ner och tas bort för att bereda plats till en tvåvåningsmodul. Planen är att det ska utföras under sommaren 2022. Det går fort att montera ner en modul och tar ett par veckor innan en ny är monterad och klar för inflyttning, säger barn- och utbildningschefen Martin Snickars. 

Lyft för både skolan och förskolan

Denna lösning på lokalproblemet gör att förskolan får mer ändamålsenliga lokaler samlade i en byggnad plus att det blir kök och matsal för alla förskolebarn i modulen. Det kommer även iordningställas en utemiljö vid den nya modulen och inventarier och IT-utrustning tillkommer. 

Vena skola får i sin tur utökade lokaler i form av ett stort klassrum och ett stort grupprum i skolbyggnaden där förskolan befinner sig idag. Det planeras även för renoveringar av ytskikt samt mellanvägg i skolan. Inventarier tillkommer. 

Det som ingår i engångskostnader är projektering, markberedning, dränering, material till utemiljö, inventarier och renoveringar inne på skolan.

Vad gäller driftskostnaderna handlar det om ökade hyreskostnader och personalkostnader för lokalvård, kost och vaktmästeri.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt