Annons:

Fortsatt höga skogspriser i vårt område – så mycket skog får du för pengarna

Magnus Christiansson och Kristian Wedel tror på en viss avmattning, men att utvecklingen på skogspriserna därefter fortsätter. Foto: Simon Henriksson

Fortsatt höga skogspriser i vårt område – så mycket skog får du för pengarna

Priset på skogsmark står stadigt. Under flera års tid har man befunnit sig på rekordnivåer – och trots oroliga tider gäller det fortsatt. Det visar Ludvig & Co:s nya årsrapport.
– I oroliga tider är skogen en förhållandevis säker investering, säger Kristian Wedel, fastighetsmäklare och skogsmästare på företaget.

Annons:

Ludvig & Co är Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter och har alltsedan 1995 presenterat statistik över skogsmarkspriserna. För att få rättvisande siffror redovisas enbart överlåtelser på öppna marknaden och inte överlåtelser inom familjen. 

Redovisnings- och rådgivningsföretaget delar in Sverige i tre större delar: norra, mellersta och södra. Dessutom finns en mer detaljerad uppdelning över tio olika prisregioner.

Trots oro i omvärlden, efterdyningar av pandemin och en skarp nedgång i konjunkturen står sig skogsmarkspriserna mycket stadigt. 

– Beroende på räntehöjningar och den allmänna konjunkturnedgången har priserna på bostadsmarknaden gått ned. Skogsmarkspriserna är kvar på en hög nivå och har också ökat. Det är många större aktörer som gör att priserna håller sig där de är i dag. Skogen har, även historiskt sett vid nedgångar, hållit sitt värde starkt. I oroliga tider är skogen en förhållandevis säker investering, säger Kristian Wedel, fastighetsmäklare och skogsmästare på Ludvig & Co.

Så mycket skog får du

Det genomsnittliga priset för skogsmark, uttryckt i kronor per skogskubikmeter, var för hela landet 587 kronor under 2022. Det är en ökning med 1,4 procent jämfört med 2021. För södra Sverige, där norra Kalmar län ingår, var snittpriset 911 kronor per skogskubikmeter. 2021 var det 881 kronor. På tio år har priset stigt med 39 procent i södra Sverige och 24 procent i hela landet. 

I vårt område får du mellan 25 och 30 hektar skog för tre miljoner kronor.

– Om man bortser från inflationen och KPI (Konsumentprisindex) så har priserna ökat. Sett till inflationen, som varit väldigt hög, är det liknande nivåer som förra året. Inflationen tror vi kommer ge en avmattning på priserna jämfört med tidigare år. Samtidigt ska man komma ihåg att det är rekordpriser och även om det mattas av, så är det fortsatt en hög prisnivå. 

Det är främst Skåne som gör att siffrorna i södra Sverige drar iväg.

– I Småland är det 817 kronor per skogskubikmeter. Vår känsla, från våra lokala affärer här, är att vi ligger ungefär liknande. Det är något lägre här i norra Kalmar län, men det skiljer också mellan enskilda objekt. Vi har egentligen för litet underlag för att statistiskt säkert kunna säga något. Att det ligger lite lägre här beror på att vi ligger närmare kusten, det är torrare klimat och glesbygd, säger Magnus Christiansson, fastighetsmäklare på Ludvig & Co. 

Medelåldern stiger

I södra Sverige har 71 procent av köparna skogsmark sedan tidigare och köper alltså till mer skog. Endast 29 procent är förstagångsköpare. Siffrorna för hela landet är liknande. 

Det är också en trend som fortsätter – att den som redan har skaffar sig ännu mer. Färre gör sitt första köp jämfört med tidigare och den som redan har ett befintligt innehav utökar det istället.

– Äger man inte skog sedan tidigare är det svårare förstås. Det krävs en viss insats och det är enklare för den som sitter på tillgångar eller likvida medel. Det är svårare att gå till banken om du inte har skog sedan tidigare. För säljarens skull är det positivt att de starka spekulanterna finns kvar, som har råd att köpa. Oroliga tider gagnar den som redan har mycket skog, säger Kristian Wedel.

Magnus Christiansson jämför det med bostadsmarknaden.

– Det är svårt att komma in på bostadsmarknaden också. När det är lite oroliga tider så medför det färre spekulanter och en del försvinner av den anledningen. Vi ser även att det sker många generationsskiften och då kommer skogen aldrig ens ut på den öppna marknaden. I dag behåller man också sin gård längre och längre upp i åldrarna. Det gör att nästa generation får vänta längre innan de får ta över. 

Det märks också på medelåldern. De senaste tio åren har medelåldern på både säljare och köpare ökat. 

– Oftast säljer man ju av åldersskäl och inte av pengaskäl. En person i 55-årsåldern har också större möjlighet att köpa en yngre person. 

Vad äger en skogsägare i snitt här i norra Kalmar län?

– Av de vi säljer är det någonstans mellan 40 och 50 hektar. Där ligger den genomsnittliga ägaren ungefär. 

"Säljer inte i spekulation"

Trots oron tror både Kristian Wendel och Magnus Christiansson att utvecklingen kommer fortsätta.

– Skogsfastigheter är långsiktigt ägande och man säljer inte i spekulation eller på grund av en tillfällig prisändring. Det är fortfarande höga priser och bra läge att sälja, även om det skulle backa någon procent. 

Hur ser det ut om fem eller tio år?

– Priserna kommer fortsatt att stiga definitivt. Det blir mer och mer värt att äga mark. Den korta tidshorisonten är förstås osäker på grund av läget. Många väljer att vänta, men när inflationen är stävjad och räntenivåerna satt sig, så kommer det tuffa på igen.

– I förhållande till mycket annat är skogen en stabil tillgång i oroliga tider. Man köper gärna sådant som är stabilt och i den kategorin finns skogsfastigheter, säger Magnus Christiansson.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagenshultsfred.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt