Annons:

Eon sänker elnätsavgiften tillfälligt – så mycket innebär det här

Eon sänker elnätsavgifterna tillfälligt. Foto: MostPhotos

Eon sänker elnätsavgiften tillfälligt – så mycket innebär det här

Från 1 juli till och med december i år sänker eljätten Eon elnätsavgiften i lokalnätet för både privat- och företagskunder. För en villakund i södra Sverige sänks överföringsavgiften med 48 procent. 

Annons:

Bakgrunden till den tillfälliga sänkningen är ett lägre elpris än väntat, vilket leder till sänkta kostnader för nätförluster. När el överförs i nätet går alltid en liten del av energi förlorad i processen, vilket är nätförlusten.

Ju högre elpris, desto större blir kostnaden för nätförluster – och vice versa. 

– Vi ser nu att vår kostnadsbild för nätförluster är lägre än vad vår prognos förutspådde, vilket gör att vi har möjlighet att justera ner överföringsavgiften för våra kunder. Det råder dock fortfarande en stor osäkerhet på elmarknaden, även om det ser bättre ut nu än för ett halvår sedan, säger Jessica Krook, enhetschef för Lokalnät Distribution, i ett pressmeddelande.

För en villakund i södra Sverige som har en 20A huvudförsäkring och förbrukar 20 000 kilowattimmar per år motsvarar sänkningen cirka 1 300 kronor.

Trots sänkningen av elnätsavgifterna fortsätter Eon investera i elnätet. Mellan 2020 och 2023 investerar Eon sammanlagt 16 miljarder kronor i elnäten. Det är bolagets största investeringsprogram någonsin.

– Det behövs mycket stora investeringar i elnäten för att öka nätkapaciteten och genomföra energiomställningen. Trots att vi nu sänker elnätsavgifterna tillfälligt kommer våra investeringar att öka. Vi vill samtidigt poängtera behovet av att regeringen arbetar fram investeringsvillkor som möjliggör att tillväxten och energiomställningen kan mötas även på längre sikt, säger Jessica Krook.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagenshultsfred.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt