Annons:

Nytt förslag: Vill att Västra Långgatan stängs av och blir skolgård

Nytt förslag: "Stäng av Västra Långgatan vid Lindblomskolan och gör om den delen till skolgård". Det skulle öka säkerheten och ge eleverna en större skolgård. Foto: Lotta Madestam

Nytt förslag: Vill att Västra Långgatan stängs av och blir skolgård

Skolpolitikerna släpper ett nytt förslag som skulle lösa två bekymmer – de vill att Västra Långgatan stängs av vid Lindblomskolan och görs om till skolgård.

Annons:

Politiker och tjänstemän är överens om att det saknas en långsiktig trafiklösning vid Lindblomskolan i Hultsfred.

Det är ungefär hundra elever som korsar Västra Långgatan dagligen mellan skolans huvudbyggnader och modulen som står på andra sidan vägen. 

– Det här gör att trafiken går rakt igenom, mellan byggnaderna, så vi måste vara extra försiktiga med att det inte händer några olyckor och tillbud där, säger Martin Snickars, barn- och utbildningschef.

Ny trafikplan

Så när nämnden fick i uppdrag att lämna synpunkter på ÖSK:s nya trafikplan för Hultsfred tog man chansen att presentera sitt förslag till lösning – politikerna föreslår att Västra Långgatan stängs av vid Lindblomskolan och att den delen blir skolgård istället mellan byggnaderna.

– Det är utifrån att skolgården är för liten för 500 elever, säger Martin Snickars.

Gångtunnel under gatan

Nämnden anser också att möjligheten till en gångtunnel vid skolan under Västra Långgatan behöver utredas

– Allt det här är utifrån att det behövs en långsiktig plan, hur Lindblomskolan ska se ut. Vi kan inte ha tillfälliga moduler hur länge som helst, så vi behöver titta på hur byggnaderna ska placeras för att rymma minst 500 elever och hur skolgården ska se ut.

I förslaget till yttrandet står också att förvaltningen saknar enkäter till vårdnadshavare och elever på andra förskolor och skolor i kommunen, utöver Hultsfreds tätort för att få in synpunkter på hur man kan förbättra trafiksäkerheten och skolresorna.

Ett annan önskemål är att trafikplanen också ska beskriva gång- och cykelvägen till och från förskolor och skolor på kommunens samtliga tätorter på samma sätt som trafikplanen beskriver Hultsfreds tätort.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt