Annons:

HÄR ÄR NÄMNDENS ALLA TUFFA BESPARINGAR:

Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att göra besparingar på totalt 5,8 miljoner kronor. Foto: Ossian Mathiasson

HÄR ÄR NÄMNDENS ALLA TUFFA BESPARINGAR: "STOR UTMANING"

Besparingskravet på barn- och utbildningsnämnden har minskat med fem miljoner kronor. Nu har nämnden presenterat vad det blir för besparingar i verksamheten. Det rör sig om 5,8 miljoner kronor inklusive demografimodellen.

Annons:

Kommunledningen begärde i somras förslag på totalt 28 miljoner kronor i besparingar för de kommunala nämnderna och förvaltningarna. När budgetförslaget presenterades i oktober och senare klubbades i fullmäktige den 6 november halverades besparingskravet och landade in på drygt 14,5 miljoner kronor. 

För barn- och utbildningsnämndens räkning blir nya besparingen på nästan 4,7 miljoner och räknar man in demografimodellen utifrån minskat barnantal i förskolan blir totalkostnaden 5,8 miljoner kronor. 

– Besparingskravet har minskat med fem miljoner kronor och är nu på 4,7 miljoner kronor. Utifrån den minskade besparingen behöver nämnden besluta om vilka verksamheter som ska ha de här besparingarna på 4,7 miljoner kronor. Utöver det finns det en besparing på 1,1 miljoner kronor enligt demografimodellen, det vill säga att vi minskar i antal barn och elever, säger barn- och utbildningschefen Martin Snickars. 

"Ska inte spara på förskola och grundskola"

Martin Snickars går igenom nämndens beslutade besparingar på 4,7 miljoner kronor. Den enda besparingen inom förskolan är att modulen vid Evahagens förskola tas bort och leder till en besparing på 428 600 kronor. 

Fullmäktige beslutade i juni om att stänga Järnforsens skola och det blir en besparing på 840 000 kronor i lokaler. Det blir även en minskning med 0,85 assistenttjänst inom grundskolan. 

– Det är inga besparingar på de övriga personaltjänsterna inom grundskola och anpassad grundskola. Nämnden hade starka synpunkter på att vi inte ska spara på förskola och grundskola. Vi ska kunna jobba med tidiga insatser för att hjälpa barn så tidigt som möjligt för att de ska lyckas, säger Martin Snickars.

På Hultsfreds gymnasium blir det minskning med en lärartjänst på e-sportprogrammet samtidigt som programmet pausas även hösten 2024. Besparingen är på 760 000 kronor.  

På anpassad gymnasieskola väntar besparing med en assistenttjänst på 440 000 kronor.  Det blir ingen besparing på musikskolan. På Hultsfred Lärcenter är det SFI-modulen, den som står utanför Rock City, som ska tas bort. 

– Det är en besparing på 1,1 miljoner kronor när den försvinner plus att det blir minskning med en halv lärartjänst på SFI och 0,75 tjänst hos studievägvägledare inom arabiska. 

Personalkostnader ska minska inom förskolan

Ett minskat antal barn i förskolan under nästa år gör att det blir en besparing på 1,1 miljoner kronor inom förskolan, enligt demografimodellen. 

– Vi kan nu se att det kommer vara färre som skrivs in i förskolan och det blir en större minskning till nästa höst. Därför tas demografimodellens besparing på förskolans budget på 1,1 miljoner kronor. Det är personalkostnader som måste minska utifrån att det blir en minskad budget, säger Martin Snickars. 

Det är oklart hur många medarbetare inom förskolan som blir av med jobbet.

– Det måste förskolan titta på utifrån det här beslutet. Det vet vi inte än. Beslutet togs i går så det blir ett uppdrag för förskolans rektorer för att se över hur de ska göra.

Hur ser du på besparingarna som ni måste göra för totalt 5,8 miljoner kronor?

– Vi vill såklart inte göra några besparingar, men vi måste få kommunens budget att gå ihop. För verksamheten har vi behov av alla delar i den här budgeten för att kunna göra så mycket som möjligt, men vi får försöka göra anpassningar och hitta lösningar. Vi har letat efter besparingar som kan leda till minst konsekvens för barn och elever. Det har gjort att vi har hittat mycket lokalkostnader som vi känner att vi kan minska ner utan att det blir en stor konsekvens. Vi har hittat vissa tjänster där vi ser att det inte påverkar undervisningen och elevernas möjligheter till att lyckas i skolan. Vi har letat efter besparingar men det är klart att det är en stor utmaning som är svår att genomföra.

Har det varit enkelt?

– Det är aldrig enkelt att göra besparingar. Vi har jobbat lång tid med att analysera och utvärdera våra verksamheter och hitta vad som är möjligt att genomföra.

Vilken besparing var tuffast att göra?

– Det som har varit tuffast är personalkostnaderna. Där har vi kunnat rädda det mesta inom förskola och grundskola med tanke på att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har minskat besparingarna. 

"Aldrig roligt att behöva dra ner"

Magnus Hultman (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, gläds åt att besparingskravet inte blev lika stort som det var tänkt. 

– Vi reagerade starkt på det första förslaget från kommunledningen. Vi sa att vi måste värna om förskolan och grundskolan och vi kan inte gå med på de hårda kraven på besparingar. Det fick vi gehör för och vi är mycket mer nöjda med det här besparingskravet på 5,8 miljoner kronor. Förvaltningen har gjort ett bra jobb för att det ska drabba förskola och grundskola minimalt. Det är aldrig roligt att behöva dra ner, men det var skönt att vi fick dra ner med hälften i alla fall. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt