Annons:

VIRSERUM BLIR UTAN AMBULANS NATTETID –

Virserum blir utan ambulans nattetid från årsskiftet. Verksamhetschef Jonas Löf hoppas på dispens från de nya arbetstidsreglerna. Foto: Lotta Madestam/Privat

VIRSERUM BLIR UTAN AMBULANS NATTETID – "HAR INTE RESURSER"

Ambulansstationen i Virserum slutar bemannas nattetid från årsskiftet. Det är en följd av de nya arbetstidsreglerna.
– Vi måste se till att ha resurser utifrån var vi har högst beläggning, säger verksamhetschef Jonas Löf.

Annons:

Enligt Jonas Löf är Virserum ett svårrekryterat område – och har alltid varit. I en tid när det saknas medarbetare inom ambulanssjukvården blir Virserum utan nattambulans från den 1 januari 2024. Det betyder att den kommer vara obemannad mellan ungefär 19 och 08 alla dagar, beroende på hur man väljer att lägga det nya schemat.

­– Från nästa schemaperiod har vi inte resurser för att täcka där också, säger Jonas Löf.

Ska söka dispens

Räddningen kan bli att Region Kalmar får dispens från de nya arbetstidsreglerna med krav på elva timmars dygnsvila som trädde i kraft den 1 oktoberDen nämnd som ska behandla dispensansökningar finns på plats, redo att ta emot ansökningar redan nu och inte den 1 februari som tidigare aviserats.

– Det ligger på regionnivå nu. Vi har lämnat vårt underlag för en dispensansökan där Virserum finns med också.

När kan den börja gälla i så fall?

– Det har man sagt kan börja gälla från det att arbetstidsnämnden i SKR, (Sveriges kommuner och regioner) beslutar att man får dispens. Från det att de haft möte kan det komma igång direkt.

Vill du säga något till Virserumsborna som känner oro?

– Vi är i det läge vi är så att säga, vi får göra det bästa för de flesta. Ambulanssjukvårdarna har ett länsövergripande uppdrag och vi måste se till att ha resurser utifrån var vi har högst beläggning. Vi har en plan för hur vi bemannar länet, både vid sjukdom och som nu när det är brist på personal, säger Jonas Löf.

Hur ser du på att Virserum har en ny ambulansstation, men inte personal för att bemanna den nattetid?

– Nej, men medarbetarna är positiva till att man har en ny station, det är alltid bra. Det blir ju bättre arbetsmiljö när man har en fräsch arbetsplats.

”Jag är väldigt glad”

Målet är att ambulansorganisationen ska vara tillbaka med samma verksamhet den 1 oktober nästa år, som man hade i oktober när de nya arbetstidsreglerna trädde i kraft.

– Jag är väldigt glad att vår organisation fått den möjligheten när övrig hälso- och sjukvård just nu lägger ner vårdavdelningar och så vidare på grund av att man har olika sparkrav och att man inte ska ha hyrpersonal. Just nu har inte vi det kravet på oss och det är jag väldigt glad för.

Hur går det med rekryteringen av ny personal?

– Vi har fått in ett 50-tal ansökningar och rekryteringarna pågår men en rekryteringsprocess tar tid. Det tar ofta minst tre månader för många medarbetare att dels lämna sitt föregående arbete och det är en förhandlingsprocess i det här, så vi planerar att börja med introduktioner i januari.

Det behövs 240 i organisationen för att den ska fungera, nu är man kring 220.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt