Annons:

Så kan allmänheten följa saneringen av Vartaområdet

Saneringen av Vartaområdet i Hultsfred är i full gång. Foto: Ossian Mathiasson

Så kan allmänheten följa saneringen av Vartaområdet

Saneringsprojektet av Vartaområdet i Hultsfred är i full gång. Hultsfreds kommun har skapat en hemsida för att kommuninvånarna ska kunna följa arbetet.

Annons:

Fredagen den 17 november 2017 blev Hultsfreds kommun officiell ägare till det gamla Vartaområdet i centrala Hultsfred.

Området är förorenat med främst bly och måste saneras om det ska gå att använda marken igen. Rivningen av byggnaderna startade under 2017 och förhoppningen är att marksaneringen kan utföras under perioden hösten 2018 till våren 2019.

Skapat en hemsida

På tomten Husbyggaren 6 där det tidigare legat ett impregneringsverk är förorenad av arsenik och kreosot inom större delen av området som har angränsande industri- och bostadsområden. Det krävs en omfattande sanering och åtgärderna beräknas starta 2019 och planeras vara genomförda 2020.

Under dessa två saneringar kommer det finnas en hemsida som dokumenterar vad som händer på respektive område.

Det är Sveriges geologiska undersökning (SGU), Länsstyrelsen Kalmar län, Hultsfreds kommun och Södra som ligger bakom det.

– Vi gör det här för att kommuninvånarna ska kunna följa saneringarna på de två ställena. Det känns fantastiskt att saneringen är igång på Vartaområdet, det har ju varit stängt sedan 1999, säger Lars Rosander (C), kommunalråd i Hultsfreds kommun.

"Lite orolig"

Oppositionsrådet Rosie Folkesson (S) lägger till:

– Det är många som intresserade av detta. Man är lite orolig att det ska hända något eller att de ska hitta saker som man inte har upptäckt tidigare. De har gjort prover så de bör inre göra det men visst är man lite nervös, säger Rosie Folkesson. 

Vill du följa med i hur arbetet går så hittar du hemsidan r:

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt