Annons:

KOMMUNEN REDOVISAR NYTT RESULTAT I MÅNGMILJONKLASSEN

Hultsfreds kommun gör ett positivt resultat på 34,2 miljoner kronor i bokslutet 2022. Marianne Vifell Waters (M), Rosie Folkesson (S), Lars Rosander (C) och Åke Nilsson (KD) är nöjda med utfallet. Foto: Ossian Mathiasson

KOMMUNEN REDOVISAR NYTT RESULTAT I MÅNGMILJONKLASSEN

Hultsfreds kommun gör ett positivt resultat på 34,2 miljoner kronor för 2022, en förbättring med 5,5 miljoner jämfört med budget. 
– Med tanke på förutsättningarna med krig och oro i världen och ökade priser har vi ändå fått ihop ett resultat som är bättre än vad vi vågade tro på, säger kommunalrådet Lars Rosander (C). 

Annons:

Ekonomichefen Henric Svensson presenterade tillsammans med Lars Rosander (C), Åke Nilsson (KD), Marianne Vifell Waters (M) och Rosie Folkesson (S) Hultsfreds kommuns bokslut för 2022 på onsdagen. 

Resultatet landade in på 34,2 miljoner kronor, 5,5 miljoner bättre än det budgeterade resultatet på 28,7 miljoner. 

– Totalt sett är vi glada över att kunna presentera ett så pass bra resultat i de här tiderna. Jag är glad och tacksam för att vi kan bedriva den verksamhet vi har och att vi har kunnat fortsätta investera i lokaler vad gäller både förskola, skola och äldreboende. Om vi snuddar vid budgetarbetet för 2024 så ser det kärvare ut. Just nu ser det ut som att vi går in med ett minusresultat på tio miljoner kronor och när vi väl kommer fram i juni ska vi presentera en budget med ett plusresultat, säger kommunalrådet Lars Rosander (C). 

Stärkt soliditet

Ekonomichefen Henric Svensson ser 2022 som ett turbulent år som slutade med ett positivt resultat. 

– Resultatet når samtliga finansiella mål och vi har inte tagit upp så många långfristiga lån som vi trodde att vi skulle behöva göra. Soliditeten har stärkts till 32,5 procent och med vårt gamla pensionsåtagande har vi en soliditet på 7,9 procent, säger Henric Svensson. 

2022 års ekonomiska resultat var sämre än 2020 och 2021 då det landade runt 50 miljoner kronor plus. 

– Värt att notera är att verksamhetens nettokostnader inte har ökat i samma utsträckning som våra skatter och statsbidrag har gjort. Nettokostnaderna motsvarade en mindre del av skatter och statsbidrag 2022 än 2021. Den stora skillnaden från 2022 till 2021 är att vi 2021 hade en jättestor vinst i det värdepapper vi har i Kalmar läns pensionskapitalförvaltning. Det hade vi inte under 2022 då det var en ganska stor värdeminskning på 17 miljoner, säger Henric Svensson.

Stort minus för socialnämnden

Den största positiva avvikelsen gentemot budget är de administrativa kontoren inom kommunstyrelsens förvaltning på 24,9 miljoner kronor. 

– Det beror på ganska många olika saker, bland annat en del fastighetsförsäljningar och flera kontor som går plus. Vi la också ner E-utvecklingskontoret i mitten på 2022, vilket har bidragit till ett större överskott. Den största posten har med Växthuset, den nya förskolan i Hultsfred, att göra. Vi trodde att vi skulle vara klara med investeringen och börja skriva av på den men vi började skriva av senare på året än vad vi trodde, säger Svensson. 

Hultsfreds kommun har dessutom ett par större underskott. Socialnämnden visar ett minus på 17 miljoner och det motsvarar 4,2 procent av deras budget.

– Det är den största avvikelsen vi har både procentuellt och i kronor, säger Svensson. 

Barn- och utbildningsnämnden går åt andra hållet och halverar avvikelsen jämfört med 2021. Deras underskott stannar på 4,8 miljoner kronor. 

Avsättning till resultatutjämningsreserven

Resultatet för hela koncernen blev 38,3 miljoner kronor, vilket är lite högre än kommunens resultat. Hultsfreds kommunala industri AB (HKIAB) har inte erhållit driftbidraget på 3,6 miljoner kronor från kommunen men når trots allt ett positivt resultat på 3,5 miljoner kronor. 

– Det handlar om två fastighetsförsäljningar under året som bidrar med 2,5 miljoner kronor, säger Svensson. 

Hultsfreds Bostäder har ett positivt resultat på 0,7 miljoner och både Emåbygdens Vind AB och Additivt Teknikcenter AB har en mindre förlust. 

38,5 miljoner kronor från det egna kapitalet sätts av till resultatutjämningsreserven som i detta nu uppgår till 118,5 miljoner kronor. 

– Positivt är att vi får sätta av pengar från det egna kapitalet för att använda framöver i kärvare tider, säger Svensson. 

Rekord i investeringar igen

Kommunen slår ännu en gång rekord i investeringar med 176 miljoner kronor. De största investeringsprojekten var VA-saneringarna, nya förskolan Växthuset i Hultsfred och investeringar i nya bostadsområdet Herrstorpet. Hultsfreds Trygga Hem har investerat färdigt vad gäller särskilda boendet i Målilla (Hemgården), över 100 miljoner kronor, och har en pågående investering på särskilda boendet i Hultsfred (Lindgården). 

– Det som skiljer 2022 från tidigare år är att vi har börjat ta upp mer lån för att finansiera de stora investeringarna. Vi själva finansierade knappt 50 procent (44,2 procent) av investeringarna och resten finansierades med lån, säger Svensson och fortsätter: 

– Kommunen har ökat sin låneskuld med nästan 75 miljoner kronor, men bolagen amorterar och kommunen har tagit över lån från HKIAB med anledning av att de sålde den stora fastigheten i centrum (Bryggeriet). Istället för att HKIAB amorterar på sina lån så tog kommunen över dem när kommunen hade behov av att ta upp nya lån.

Befolkningen uppgick vid årets slut till 14 065, en ökning med åtta invånare jämfört med 2021. 

– Vi brukar säga att 100 invånare är ungefär sju miljoner kronor i statsbidrag beroende på om det är en minskning eller en ökning av befolkningen, säger Lars Rosander.

"Höjt varningens finger"

Åke Nilsson (KD), vice ordförande i kommunstyrelsen, är inställd på att det kommer bli kärvare rent ekonomiskt under de kommande åren. 

– Vi har höjt varningens finger för att det kommer komma andra tider. Vi har kommit närmare och närmare och nu är vi ändå där. Massa saker pekar åt fel håll. På tal om låneskulden vi har så har vi räntehöjningar där vi succesivt får sätta om lån till mycket högre kostnader. Jag läste nyligen Handelsbankens prognos med vad finansinspektionen ska säga nästa gång och de räknar med en nivå på 4,25 procent vad gäller styrräntan innan sommaren, säger Åke Nilsson. 

Henric Svensson är inställd på att det kommer bli dyrare i takt med att kommunen behöver ta upp nya lån för kommande investeringar. 

– Det ligger också i våra egna händer då det går att påverka situationen, men det kanske ställer krav på ganska tuffa prioriteringar av vad som går att göra.

Mycket sparade pengar kvar

Flyktingkontot, ursprungliga schablonersättningar för mottagande av nyanlända, hade vid årets slut ett saldo på 95 miljoner. Fri500, välfärdsmiljarder som kommunen fick under flyktingkrisen 2016–2020, innehöll 43,7 miljoner inför 2022. 

– Vi tar 15 miljoner av välfärdsmiljarderna till 2023 och vi har en plan för pengarna på flyktingkontot där vi beräknar använda 16 miljoner varje år. Det minskar med 10–15 miljoner kronor varje år och det har kommit in lite pengar under de gångna åren, säger Svensson. 

Hultsfreds kommun gör en ombudgetering för 2023 och det beräknade resultatet är kvar på sju miljoner. 

– Situationen med skatter och statsbidrag har förbättrats jämfört med budgeten som antogs i höstas. Befolkningssiffran den 31 december var positiv för oss och det gör att vi tar mindre av välfärdsmiljarderna, säger Svensson. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt