Annons:

Hultsfreds kommuns bokslut visar starkt resultat

När Hultsfreds kommun gör bokslut för 2017 kan man glädjande nog konstatera ett positivt resultat på nästan 17 miljoner kronor. På bilden ses ekonomichefen Henrik Svensson, Åke Nilsson (KD), Lars Rosander (C), Rosie Folkesson (S) och Åke Bergh (M). Foto: Ossian Mathiasson

Hultsfreds kommuns bokslut visar starkt resultat

Hultsfreds kommun redovisar ett positivt resultat på 16,8 miljoner kronor. Det är dock 7,6 miljoner kronor sämre än budget men ett antal åtgärder har vidtagits i samband med bokslutet.
– Innan de jämförelsestörande posterna hade de ett resultat på 42,6 miljoner, säger ekonomichefen Henric Svensson.

Annons:

Årets ekonomiska resultat i Hultsfreds kommun var väldigt bra och det landade på 16,8 miljoner kronor. 

I det resultatet finns ett antal jämförelsestörande poster och åtgärder som de har vidtagit i samband med bokslutet. 

Resultatet låg på 42,6 miljoner före de aktiva besluten om att även detta år avsätta tio miljoner kronor för rivning av byggnader på Vartaområdet och lösa borgensåtaganden för lån åt Skeppet på 3,2 miljoner kronor.

"Osäkra om vi blir beviljade ersättning"

I november förra året tog kommunfullmäktige beslutet att skjuta till fyra miljoner kronor till vindkraftsprojektet Emåbygdens Vind.

I bokslutet har 8,6 miljoner kronor reserverats för skolmodulerna.

– Där har vi återsökt alla våra kostnader till Migrationsverket. Vi har en totalkostnad på 10,5 miljoner i kostnader för våra moduler på ett år. Eftersom antalet asylsökande minskade väldigt mycket förra året så har vi inte så många asylsökande elever i de modulerna, vilket gör att vi är osäkra om vi kommer bli beviljade ersättning. Migrationsverket har ännu inte behandlat våra återsökningar, de säger att de ska göra det under året. Det är en försiktighetsåtgärd från vår sida, det handlar om stora pengar, säger Henric Svensson.

"Fått bra täckning"

Kommunalrådet Lars Rosander (C) fyller i angående de aktiva besluten att jobba med jämförelsestörande posterna.

– Det är framför allt två poster som vi har jobbat med – lösa borgensåtagandet åt Skeppet och avsätta ytterligare tio miljoner för rivningen av de sista byggnaderna. Då får vi en så gott som färdig industrimark, säger Lars Rosander. 

Staten har tilldelat kommunerna extra bidrag till att täcka ökade kostnader för nyanlända och Hultsfreds kommun har använt cirka 46 miljoner av dessa medel under året.

– Jag tycker att vi har fått bra täckning för de nyanlända från staten. Vi väntar på svar från Migrationsverket, vilket vi hoppas blir positivt så vi får modulerna finansierade, säger oppositionsrådet Rosie Folkesson (S).

"Mycket att jobba med"

Åke Nilsson, Kristdemokraterna, kommenterar bokslutet så här:

– 16,8 miljoner kronor på sista raden är bra och vi uppfyller målen men det kunde ha varit lägre. Jämför man 42 miljoner och 16 miljoner så är det en stor skillnad, då kan folk fråga om ni budgeterar så erbarmligt dåligt så ni får ett överskott på 42 miljoner. Sen döljer det sig en hel del bakom det. De stora bitarna kan vi jobba aktivt med, som hur går det för våra verksamheter? Då ser det inte riktigt så lysande ut. Där har vi mycket att jobba med som politiker, säger Åke Nilsson (KD) och fortsätter:

– Slutsatsen är att vi måste ha full koll på det som händer, inte minst nu när vi kanske går in en period där vi ska dra ner på saker och ting på grund av situationen med asyl som blir allt fler och går över till riktiga kommuninvånare.

Negativ avvikelse på BUN

Barn- och utbildningsnämnden stod för den största negativa avvikelsen med ett underskott på 14 miljoner kronor och den största positiva avvikelsen var Östra Smålands kommunalteknikförbund med ett överskott på 11,6 miljoner kronor.

–  Det känns bra att presentera det bokslutet, vi har klarat målet även om vi har gjort några avsättningar inför bokslutet. Vi går snart in i en ny budgetprocess med ramar som ska tas framöver. Vi vet att BUN kommer ha problem i budgetarbetet för att få balans på ekonomin så vi har många utmaningar framför oss, säger Lars Rosander.

Åke Bergh från Moderaterna tittar framåt och ser en hel del svårigheter:

–16,8 miljoner kronor kommer behövas. Vi har en hel del kuddar som vi kan luta oss mot de närmaste åren men den förändrade befolkningssituationen kommer ta ut sitt pris, säger Åke Bergh (M).

På vilket sätt?

– Genom att vi får fler som lämnar kommunen och fler som blir vår egen försörjningsbörda.

Minskat invånarantal

Under 2016 hade Hultsfred kommun den största procentuella befolkningsökningen i landet med 4,9 procent som ledde till 688 nya kommuninvånare. I fjol minskade invånarantalet med 28 personer och befolkningen uppgick till 14 579 den 31 december.

Antalet tillsvidareanställda inom Hultsfreds kommun ökade med totalt elva personer. Kommunen gjorde investeringar på 73,2 miljoner kronor förra året.  

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt