Annons:

Hultsfreds kommun gör nytt rekordresultat – med hjälp av nya regler

Åke Nilsson (KD), Lars Rosander (C), Tomas Söreling (S) och Åke Bergh (M) kan konstatera att Hultsfreds kommun gjorde ett rekordresultat 2019. Foto: Ossian Mathiasson

Hultsfreds kommun gör nytt rekordresultat – med hjälp av nya regler

Hultsfreds kommun har all anledning att glädja sig åt bokslutet för 2019. För andra året i rad gjorde kommunen ett klart överskott som landade på 32 miljoner kronor. 
– Vi känner oss trygga, glada och nöjda med att kunna redovisa detta resultat. Det känns bra inför framtiden med fortsatta investeringar, säger kommunalrådet Lars Rosander. 

Annons:

2018 blev ett fantastiskt bra år med ett överskott på 27,7 miljoner kronor. Nu kan Hultsfreds kommun leverera ytterligare ett bokslut med gröna siffror. 

32 miljoner är ett otroligt starkt resultat för kommunen med tanke på att det är drygt 30 miljoner bättre än det budgeterade resultatet på 2,5 miljoner kronor. 

– Vi tar det bästa först, säger Lars Rosander innan han lämnade över ordet till ekonomichefen Henrik Svensson. 

– För ett år sedan sa jag att vi hade det bästa resultatet sedan 2006. Nu slog vi det med nästan fem miljoner. 2019 års resultat innebär att vi når våra långsiktiga finansiella mål. De långfristiga skulderna har inte ökat, något som vi trodde. Vi har inte tagit några nya lån under året så det ligger kvar på 183,8 miljoner kronor. Med anledning av det har soliditeten, inklusive pensionsförbindelser, stärkts (-6,1), säger Henrik Svensson. 

"Resultatet är dopat"

Henrik Svensson passade även på att poängtera vad det är som gör att kommunen har ett så pass bra resultat. 

– Om vi tittar på nettoverksamheten så har den ett underskott gentemot budget på en halv miljon kronor. Sedan är skatter och statsbidrag 3,5 miljoner kronor bättre än budget och det är framför allt det finansiella nettot på 26,5 miljoner kronor som är bättre än budget. Vi hade en avkastning på våra pensionsmedel på 23,3 miljoner kronor och då är det nya redovisningsregler från och med förra året som gör att vi numera marknadsvärderar vårt aktieinnehav. Tidigare har det bara varit realiserade vinster, alltså vad vi har sålt. Nu är resultatet dopat med 15,8 miljoner kronor i vår bokföring, säger Henrik Svensson. 

"Är 15 miljoner sämre"

Med dessa nya redovisningsregler kommer det leda till större svängningar i resultatet i takt med att börsen går upp och ner, enligt ekonomichefen Henrik Svensson. 

– Vi ifrågasätter varför man gör så och har sådana principer. Vi har ändå bra koll på det och vet om att resultatet är 15,8 miljoner sämre egentligen, säger Åke Nilsson (KD), vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Kommunalrådet Lars Rosander tillägger: 

– Hälften av resultatet (15,8 miljoner) är marknadsvärdering av aktierna så det kan svänga åt båda hållen. Långsiktigt har vi en tro på att börsen stiger men från ett år till ett annat så kan det innebära att resultatet försämras. I år hade vi hjälp av det och redovisar ett positivt resultat på 32 miljoner, säger Lars Rosander. 

Slog investeringsrekord

Under 2019 nettoinvesterades 88,6 miljoner kronor, vilket är över 27 miljoner kronor mer än 2018. Det största enskilda investeringsprojektet 2019 var VA-saneringar i Gårdveda och på Ringvägen-Furuvägen (Målilla) där utfallen var 5,1 miljoner respektive 4,8 miljoner. 

– Det är rekord och det kommer vi att slå under 2020. Vi hade en budget på 130 miljoner 2019 men vi har flyttat över lite till 2020 där vi ska investera 292 miljoner kronor. Det är stora byggen med nytt bibliotek i Hultsfred, ny förskola i Hultsfred och särskola i Målilla.

Både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott mot budget, 13,6 miljoner kronor respektive 9,1 miljoner kronor.

– Den procentuella avvikelsen mot budget är viktig i sammanhanget. De stora underskotten i kronor är inte de stora underskotten i procent, säger Henrik Svensson. 

Moduler är en negativ avvikelse

En annan negativ budgetavvikelse är skolmodulerna med ett underskott på 11,2 miljoner kronor, något som kommunen har tagit in i bokslutet. 

– Det är pengar som vi har sökt från Migrationsverket. Vi vet inte om vi får pengar, då tar vi det som en kostnad tills vidare. Vi har överklagat alla beslut till Förvaltningsrätten. Vi väntar på beslut, det är väldigt många överklaganden. Det är flera hundra från olika kommuner, säger kommunalrådet Lars Rosander. 

På den positiva sidan finns avkastningen på pensionsmedlen med ett överskott på 23,3 miljoner. Sociala avgifter och pensioner ger ett plusresultat på 12,6 miljoner och det gör även administrativa kontor, ÖSK, skolskjutsar, skatter och generella bidrag, finansnetto och kultur- och fritidsförvaltningen. 

Låg sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron låg på 5,46 procent, vilket är en minskning med 0,12 procentenheter. 

– Vi ligger näst lägst i Kalmar län. Vi har mycket fokus på att man ska trivas, ha bra arbetsförhållanden och ha fokus på förebyggande insatser, säger Rosander. 

Åke Bergh (M) fortsätter:

– Lite tråkigt att sjukfrånvaron ökar bland de yngre i målgruppen 29 år och yngre, säger Åke Bergh. 

Invånarantalet för den 31 december är 14 224 personer, vilket innebär en minskning med 136 personer. Inför budgeten 2020 hade kommunen räknat med en minskning på 150 personer. 

– Till stor del kan man säga att det är många nyanlända som flyttar vidare till andra delar av landet, säger Lars Rosander. 

– Det är inte så negativt, vi ligger fortfarande 600–700 invånare över när det var som lägst före flyktingkrisen. Det är fortfarande så mycket bättre även om det går neråt, säger Tomas Söreling.

"Vi sticker ut i kommun-Sverige"

Att kunna prestera en årsredovisning och ett bokslut på 32 miljoner gör politikerna glada. 

– Det lägger grunden till att vi kan bedriva verksamheten som vi gör. Vi har ytterligare förutsättningar även att vi måste jobba i verksamheterna, vi har en del underskridanden på olika håll. Vi känner oss trygga, glada och nöjda med att kunna redovisa detta resultat. Det känns bra inför framtiden med fortsatta investeringar. 

Många andra kommuner i Sverige brottas med underskott och Åke Bergh har noterat just den detaljen. 

– Vi sticker ut i kommun-Sverige. Det är väl en tredjedel av kommunerna som gör minusresultat under 2019. Att vi kan redovisa ett plusresultat på 32 miljoner är väldigt positivt. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt