Annons:

FRÅN KRAFTIGT MINUS TILL PLUSRESULTAT PÅ NÅGRA MÅNADER – BUDGETEN ÄR PRESENTERAD

Kommunledningen har presenterat Hultsfreds kommuns budget för 2022. Foto: Ossian Mathiasson

FRÅN KRAFTIGT MINUS TILL PLUSRESULTAT PÅ NÅGRA MÅNADER – BUDGETEN ÄR PRESENTERAD

Kommunledningen har presenterat Hultsfreds kommuns budget för 2022. Jämfört med ramen i februari har stora förändringar skett fram till dagens datum. Budgeten för nästa år ger ett tilltänkt plusresultat på 8,3 miljoner kronor. 

Annons:

Ekonomichefen Henric Svensson presenterade på fullmäktigemötet i februari kommande års ramförslag som visade upp ett förväntat resultat på minus 15,9 miljoner kronor. 

Budgetförslaget som var uppe på tisdagens sammanträde i kommunstyrelsen är betydligt bättre än ramförslaget. 

Nästa års budget i Hultsfreds kommun ger ett förväntat resultat på 8,3 miljoner kronor, vilket är 24,2 miljoner kronor bättre än ramförslaget som presenterades för fyra månader sedan. 

– De övergripande finansiella målen säger att vi ska ha lån på 615 miljoner kronor vid utgången av 2022. Det är en hel del investeringar även 2022, men det är framför allt innevarande år som vi har en väldigt stor investeringsbudget och kommer behöva ta upp en del lån för att klara dem. Troligt är att vi kommer skjuta på en del av investeringarna som ligger i år. Vi har en investeringsbudget på 364 miljoner kronor och prognosen är just nu att vi kommer investera 237 miljoner kronor i år, säger ekonomichefen Henric Svensson och fortsätter:

– Soliditeten försvagas något med anledning av att vi inte har mer än åtta miljoner kronor i resultat och att vi tar upp väldigt mycket nya lån under detta och nästa år. Det är positivt att vi håller soliditeten, inklusive pensionsåtagandena, över noll. Det har i många år varit negativ soliditet. 

Investeringar på 142 miljoner

Budgetförslaget består också av en hel del utökningar efter att verksamheterna framställt sina behov. 

– 7,5 miljoner kronor äskanden har beviljats och ytterligare 6,8 miljoner kronor har beviljats att finansieras av flyktingkontot, som är de schablonersättningar som vi har fått för flyktingmottagandet. Vi hade vid årsskiftet 2020 nästan 117 miljoner kronor och beräknas ha kvar 86 miljoner kronor efter nästa år. För att klara utökningarna och landa på ett plusresultat har vi också använt Fri500-pengarna, som är de gamla välfärdsmiljarderna. Den femårsplan som vi hade fram till 2020 är avslutad, då hade vi 43,7 miljoner kronor kvar. Vi använde ingenting 2021 men vi har däremot lagt in 21,2 miljoner i budget 2022. Vi har ungefär hälften kvar efter 2022, säger Henric Svensson.

Dagens Hultsfred rapporterade i samband med ramförslaget i februari om att Hultsfreds kommun hade tappat 113 invånare på tre månader. Kommunen har nämligen budgeterat för en minskning med 175 invånare från 1 november 2020 till 1 november 2021 och har vid den senaste rapporten minskat med 120 invånare. 

Skattesatsen föreslås vara oförändrad på 21,91 kronor, vilket innebär att Hultsfred har den femte lägsta skatten i länet. Investeringsbudgeten innehåller 142 miljoner kronor nästa år. 

– De största posterna är investeringar inom VA-verksamheten på 35 miljoner, gata/park 21 miljoner, ny bassäng i Hagadal 20 miljoner som även finns 2023 med ytterligare 25 miljoner. Toppen för investeringar ligger 2021 men det kommer jämnas ut. 2022 års stapel kommer bli lite högre och vissa saker skjuts kanske fram till 2023, säger Henric Svensson. 

"Skett i sann Hultsfredsanda"

Kommunalrådet Lars Rosander (C) berättar att alla partier i fullmäktige står bakom budgeten. 

– Det är budgetberedningen som har arbetat fram förslaget. Vi har varit eniga i processen med att ta och ge synpunkter, oavsett var de kommer ifrån, för att gemensamt kunna presentera en så bra budget som möjligt för kommuninvånarnas bästa. Det känns bra att vi kan ha detta arbetssätt och jag hoppas också att fullmäktige kan besluta enligt detta förslag senare i juni, säger Lars Rosander. 

Åke Nilsson (KD), vice ordförande i kommunstyrelsen, är inne på samma bana som kommunalrådet.

– Det är ansvarstagande från alla parter. Det är så här vi kommer framåt i vår kommun, säger Åke Nilsson. 
Oppositionsrådet Tomas Söreling (S) berättar att det har varit en bra process med öppna diskussioner för att ta fram olika lösningar. 

– Det dyker hela tiden upp idéer och det har inte så stor betydelse varifrån idéer eller förslag kommer utan vi syr ihop det till ett paket, säger Tomas Söreling (S).

Åke Bergh (M) flikar in:

– Även den här budgetprocessen har skett i sann Hultsfredsanda som vi brukar jobba, säger Åke Bergh. 

Nya tjänster på miljö och bygg

Både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har dragits med stora minusresultat under de senaste åren. Det är något som kommunledningen ska hålla koll på. 

– En del kan tycka att vi ordnar upp bokslut bra och håller koll på våra pengar. Vi kan ändå säga att vi inte blundar för att vissa verksamheter går back. Vi vill verkligen att socialnämnden och barn- och utbildninsnämnden berättar för oss hur de tänker ta sig an underskotten man får. För båda två har fått ganska skapliga ytterligare tilldelningar från staten med riktade bidrag men man har ändå svårigheter. Det har vi ögonen på och det måste vi göra någonting åt om vi tittar på sikt, säger Åke Nilsson. 

Lars Rosander: 

– Vi har inte pekat ut något område utan vi vill ha en återkoppling och en redovisning till KSAU framöver. 

Tomas Söreling: 

– Miljö- och byggnadsnämnden hade till exempel äskat pengar för fyra nya tjänster och förslaget är max två nya tjänster. Vi vet inte vad som händer och står dessutom inför det faktum att det ska anställas en ny förvaltningschef då Anders Helgée ska gå i pension. 

Åke Bergh väljer att blicka framåt mot kommande år med viss oro.

– Man kan se på de befarade planresultaten för åren 2023 och 2024 att risken är att det kommer blåsa betydligt snålare vindar framöver. Men det har sett ut så tidigare och det har ordnat till sig bättre. Jag tror dock att verkligheten kommer ifatt oss så småningom, säger Bergh. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt