Annons:

Här är lösningen för att få ihop nästa års budget

Foto: Genrebild

Här är lösningen för att få ihop nästa års budget

Det relativt färska ramförslaget för budget 2022 visade på minus 15,9 miljoner kronor. Nu, en dryg månad senare, har ett nytt resultat på fem miljoner kronor i överskott presenterats. 

Annons:

Hultsfreds kommun presenterade på det digitala fullmäktigesammanträdet i februari kommande års ramförslag ett förväntat minusresultat på 15,9 miljoner kronor 

Ombudgeteringen för innevarande år påverkar nästa års ram med nästan en miljon kronor i kostnadsökningar. Hultsfreds kommun har också fått en skatteunderlagsprognos i februari som var något bättre och ger 2,2 miljoner i ytterligare intäkter. 

Budgetberedningen har dessutom beslutat att justera ner antagandet om minskning i invånarantal med ytterligare 25 personer. 

– Antagandet i den här ramen är att vi från 1 november 2020 till 1 november 2021 minskar med 200 invånare, istället för 175 invånare, säger ekonomichefen Henric Svensson. 

Välfärdsmiljarder används

Men det som gör att ramen för 2022 ser betydligt bättre ut är att en del av välfärdsmiljarderna ska komma till användning. 

– För att inte lägga ett negativt resultat så använder vi våra sparade medel, det vill säga välfärdsmiljarderna som vi har kallat Fri500 mellan 2016 och 2020. Det är pengar som finns kvar därifrån, nämligen 43,7 miljoner kronor. Dessutom har vi medel sparade i det vi kallar för flyktingkontot som är schablonersättning för flyktingmottagandet, säger Henric Svensson. 

I detta fall används 21,2 miljoner för att nå ett plusresultat på fem miljoner kronor.

– Det är som sagt en ram och vi har en kommande budgetprocess där 2022 års budget klubbas i juni, säger Svensson. 

"Vet att vi har en minskning"

Hultsfreds kommun tappade 113 invånare på de tre första månaderna från 1 november 2020 och framåt. 

– När vi ökar från 175 till 200 personer i minskat invånarantal så är det inget mål i sig. Vi tar höjd för att befolkningsminskningen kan fortsätta och att vi inte ska stå där med för ljusa antaganden när det gäller statsbidrag med mera. Vi är realistiska och vet att vi har en minskning även om vi jobbar på olika sätt i vår verksamhet för att behålla och på sikt öka vår befolkning, säger kommunalrådet Lars Rosander (C).

Åke Nilsson (KD) flikar in i debatten.

– Anledningen var att vi såg att befolkningsminskningen skenade iväg under de första månaderna, sedan har det väl lugnat sig lite efter det. Det är svårt att sia om det men så här har vi hanterat det tidigare med att vi har tagit höjd för det, säger Åke Nilsson. 

Lars Rosander ger försiktigt positiva signaler vad gäller befolkningsutvecklingen i kommunen.

– Under de tre senaste veckorna har det ökat med två-tre personer varje vecka så det kan vara något som vi behöver justera igen när vi är framme i juni. I det här läget är vi lite extra försiktiga och ökar på från 175 till 200.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt