Annons:

Går mot kraftigt underskott i år:

Henric Svensson, ekonomichef, berättar att Hultsfreds kommun går mot underskott enligt prognosen. Foto: Ossian Mathiasson

Går mot kraftigt underskott i år: "Ska samtidigt tas på allvar"

Sötebrödsdagarna för Hultsfreds kommun kan vara över. I år går kommunen mot ett underskott på hela 9,6 miljoner kronor. Men kommunledningen är inte särskilt oroad.
– Prognosen visar nästan alltid sämre än det blir vid bokslutet. Samtidigt ska det tas på allvar naturligtvis, säger ekonomichefen Henric Svensson.

Annons:

Hultsfreds kommun har flera starka ekonomiska år bakom sig. Men det ekonomiska läget börjar se allt mer ansträngt ut. 

Prognosen efter april månad ser ut att bli ett resultat på minus 9,6 miljoner kronor. Det är en avvikelse gentemot budget på tolv miljoner kronor. Det redovisade kommunledningen vid en pressträff på tisdagen. 

Verksamheterna överskrider budget med nästan 12,5 miljoner kronor. Där är socialnämnden klart värst i klassen med -8,8 miljoner kronor. För barn- och utbildningsnämnden handlar det om -1,4 miljoner kronor. Miljö- och byggnadsnämnden ser ut att gå mot ett överskott på 340 000 kronor. 

Pensionskostnaderna ser ut att hamna på -3,6 miljoner kronor. 

Finansen ser dock ut att bli drygt fyra miljoner kronor bättre än budget. Skatter och statsbidrag ser ut att bli 645 000 kronor bättre. Ett stort tapp av invånare spelar också in i delårsbokslutet.

– Skatter, statsbidrag och finansiella poster gör att det ser lite bättre ut, säger ekonomichefen Henric Svensson.

Men hans oro för årets budget är inte särskilt stor.

– Delårsrapporten visar nästan alltid sämre än det är, det brukar bli bättre vid bokslutet. Samtidigt ska det tas på allvar naturligtvis, säger han.

"Kan rinna iväg"

Kommunalrådet Lars Rosander (C) säger att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden kommer att få i uppdrag att vidta åtgärder. 

– Det handlar om att minska ned och hålla budget. Vi vill att man redovisar vilka åtgärder man tänker vidta. Sedan brukar det bli bättre vid årsskiftet, men det kan också rinna iväg åt andra hållet, säger han.

När det gäller socialnämndens stora underskott handlar det framför allt om äldreomsorgen och hemtjänsten. Även LSS-kostnaderna (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har ökat. 

Har nämnden fått för lite pengar?

– Nej, det tror jag inte. De hävdar de inte själva heller. De behöver jobba med att se över vad pengarna går till, de fick ett liknande uppdrag förra året.

Har några av de åtgärderna genomförts?

– En hel del har genomförts och de jobbar vidare med det. Det ska bli spännande att se hur långt de har kommit.

"Ännu tuffare"

Åke Nilsson (KD), vice ordförande i kommunstyrelsen, säger att socialnämnden fått pengar via demografimodellen.

– Redan förra året begärde vi att åtgärder skulle redovisas, men nu skärper vi det med en skrivning och begär en redovisning. Vi vill även att de ska titta på det på längre sikt, för de närmaste åren kommer bli ännu tuffare. De har gjort en del, men det kan finnas ytterligare att göra, säger han.

Förra året landade Hultsfreds kommuns bokslut på 27,6 miljoner kronor.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagenshultsfred.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt