Annons:

Så ser prognosen ut för kommunens ekonomi:

Hultsfreds kommun ser ut att gå 28,2 miljoner kronor plus i år. Foto: Ossian Mathiasson

Så ser prognosen ut för kommunens ekonomi: "Med tanke på det är det felräkningspengar"

Hultsfreds kommun är återigen på väg att redovisa ett positivt ekonomiskt resultat och 28,2 miljoner kronor ser ut att bli överskottet för innevarande år. 
– Med tanke på att vi har en miljard i omsättning så är det felräkningspengar. Man får se att det sammanfaller väldigt bra med hur vi har tänkt på totalen, säger kommunalrådet Lars Rosander (C).

Annons:

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog tidigare i veckan beslut om delårsrapporten för perioden januari-augusti i år. 

Hultsfreds kommun har en budget på 28,7 miljoner kronor att förhålla sig till och överskottet ser ut att landa in på 28,2 miljoner kronor. Utfallet per sista augusti är 47,7 miljoner kronor så kommunen räknar med att årets sista månader blir ekonomiskt tuffa. 

Den enskilt största minusposten är värdeförändringen av pensionsmedel och finansiella intäkter och det ser ut att minska med 24,6 miljoner kronor.

– Det beror på de placeringar vi har i aktier och fonder när det gäller våra pensionsmedel. Det är inga pengar vi har förlorat eller sålt av utan det är den allmänna nedgången på börsen. Vi har haft flera år med uppgångar och nu har vi en nedgång. Vi får hoppas och tro att det ändras om ett år och att värdet stiger igen, säger kommunalrådet Lars Rosander (C). 

"Borde vara en statlig kostnad"

Det finns flera nämnder som går mot underskott. Socialnämndens prognos visar ett underskott på 11,5 miljoner och barn- och utbildningsnämnden ser ut att missa budget med 4,3 miljoner. 

– Socialnämndens underskott är på externa kostnader, sådant som man inte kan påverka. Det är assistansersättningar och placeringar som har blivit fler. Jag tror att åtta-nio miljoner av socialnämndens underskott på 11,5 miljoner är ganska svårt att påverka, säger Rosander.

Att socialnämnden får betala mycket pengar för personlig assistans ger Rosander sina tankar kring. 

– Det är en dragkamp mellan Försäkringskassan och kommunerna beroende på hur mycket ersättning man får. Är det under 20 timmar i veckan får kommunen ta det och är det över så tar Försäkringskassan det. I många fall får man under 20 timmar och då får kommunen ta hela kostnaden. Det är märkligt och jag tycker att det borde vara en statlig kostnad med att ta hela kostnaden, säger Rosander (C). 

Oppositionsrådet Tomas Söreling kommenterar socialnämndens situation. 

– Man måste hålla med socialnämnden om att det är extremt svårt att beräkna placeringarna och kostnaderna för personlig assistans. Vi har lite grovt sagt att det blir vad det blir, för vi har ingen aning om det ökar eller minskar. Varje placering är oerhört kostsam men nödvändig, säger Tomas Söreling.

Lars Rosander igen: 

– Man utgår från det antal man har och känner till och sedan tror man att det blir lika mycket nästa år. Sedan kommer det nya personer som behöver hjälp och stöd och till vår kommun har vi haft en hel del inflyttning från andra orter och som behöver hjälp med att flytta hit. Många av dem behöver vård och komma till ett boende under kortare eller längre tid.

"Det är felräkningspengar"

Kommunstyrelsens administrativa kostnader ger ett överskott på 12,9 miljoner kronor. Det består till största delen av minskat driftbidrag till HKIAB och Invensys på 3,7 miljoner kronor och kontoren under kommunstyrelsen går med överskott på 7,3 miljoner kronor. 

Det finns flera positiva prognosavvikelser i förhållande till den beslutade budgeten: pensioner och avskrivningar på 10,1 miljoner kronor samt skatter och generella bidrag på tio miljoner. 

Lars Rosander är nöjd med att 28,2 miljoner kronor ser ut att bli årets överskott för Hultsfreds kommun.  

– Med tanke på att vi har en miljard i omsättning så är det felräkningspengar. Man får se att det sammanfaller väldigt bra med hur vi har tänkt på totalen. Procentuellt är det inga stora avvikelser, säger Rosander.

"Inga drastiska neddragningar"

Han varnar för att det kommer dyka upp svårigheter i det kommande budgetarbetet och att nästa års budget kommer förändras. 

– I och med att det har varit val så ska vi ta budgeten på nytt och normalt sett brukar vi bara ta samma budget. Nu får vi tänka till då vi ser att vi har ökade pensionskostnader på kanske 25 miljoner kronor till nästa år och som vi inte visste om i maj/juni och likaså energikostnader på 15 miljoner. Det är bitar som vi ska titta över och vi ska inte behöva göra några drastiska neddragningar inför nästa år. Däremot kommer vi titta på investeringsplanen och investeringstakten framöver för att minska den i och med att räntorna är så höga, säger Rosander. 

– Pension, energi, bränsle och livsmedel är viktiga faktorer inför kommande arbete, säger Söreling. 

Lars Rosander berättar att kommunen har ett låst elpris som gäller fram till 2024. 

– Vi ska nu i oktober ta fram ett nytt elpris för nästa år och det bygger på elpriserna som var för ett år sedan. Vi kommer förhoppningsvis undan hyfsat på elpriserna men vi ska däremot göra en ny upphandling för 2024, då kan det bli annorlunda. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt