Annons:

Kommunen ser ut att missa årets budget med några miljoner

Ekonomichefen Henric Svensson gav en helårsprognos för det ekonomiska läget i Hultsfreds kommun. Foto: Ossian Mathiasson

Kommunen ser ut att missa årets budget med några miljoner

Hultsfreds kommun går mot ett överskott på 23,9 miljoner kronor. Det är nästan fem miljoner sämre än budgeterat.
– Det är verksamheternas nettokostnader som försämrar resultatet med 13,2 miljoner kronor i underskott, säger ekonomichefen Henric Svensson. 

Annons:

Ekonomichefen Henric Svensson presenterade under kommunstyrelsesammanträdet årets första helårsprognos som baserar sig på läget efter de fyra första månaderna. Hultsfreds kommuns ekonomi ser helt klart okej om man tittar på rapporten per 30 april. 

– Vi har en budget på plus 28,8 miljoner och prognosen visar på ett resultat på 23,9 miljoner, 4,9 miljoner sämre än budget, säger Henric Svensson och berättar vidare:

– Det är verksamheternas nettokostnader som försämrar resultatet med 13,2 miljoner kronor i underskott. Skatter och statsbidrag är en miljon bättre och just nu är finanserna, bland annat vårt innehav i Kalmar läns pensionskapitalförvaltning (KLP), bättre än budgeterat. Där har vi ett stort frågetecken i och med att börsen inte gått så bra. Vi har orealiserade förluster i KLP på 21,7 miljoner kronor. Skulle det stå sig till årsskiftet så kommer vi behöva redovisa 21,7 miljoner och då har vi ett plusresultat på 2,2 miljoner istället, säger Henric Svensson. 

Två nämnder med stora underskott

Det är, enligt Henric Svensson, inga överraskningar vad gäller de stora budgetavvikelserna mot hur det har sett ut de senaste åren. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har störst underskott.

– Räddningstjänsten backar 1,5 miljoner kronor och det är i paritet med tillskottet man får i budget till nästa år. Barn- och utbildningsnämnden har fyra miljoner i underskott på gymnasiet, två miljoner i underskott på gymnasiesärskolan och lite drygt en miljon i underskott på grundskolan. Socialnämnden har underskott på personlig assistans och man får ett tillskott på 6,5 miljoner kronor till nästa års budget, säger Henric Svensson. 

Avskrivningarna beräknas bli något lägre än budgeterat, det vill säga 4,2 miljoner. 

– Det beror på att vi har en investeringsbudget på 268,9 miljoner i år och prognosen ser ut att landa på 211 miljoner kronor. 

"Vissa saker går att förklara"

Kommunalrådet Lars Rosander (C) tycker att resultatet på 24 miljoner kronor är godkänt med tanke på det ovissa läget. 

– Det finns en osäkerhet i värderingen av tillgångar som vi har i aktier när det gäller placeringar. Vi hade en stor uppgång i värdet förra året. Börsen har sjunkit under första kvartalet och det kan i sin tur påverka resultatet vid kommande årsskifte, säger Lars Rosander. 

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har underskott på sina verksamheter jämfört med budget.

– Vissa saker går att förklara, till exempel att socialnämnden har fått ökade kostnader i och med att Försäkringskassan har ändrat sina rutiner för stöd till funktionshindrade. Det har lett till att kommunen får ta mer kostnader. 

De två nämnderna får i uppdrag att återkomma till arbetsutskottet i augusti med förslag på åtgärder för att eliminera negativa avvikelser. 

– Vi har sagt att alla ska jobba med sina överskridanden och försöka få ett resultat i balans i enlighet med budgeten, säger Rosander. 

Oppositionsrådet Tomas Söreling (S) är positiv till det ekonomiska läget.

– Trots att det enligt prognosen är strax under fem miljoner sämre än budgeterat så är det inte dåligt på något sätt, säger Tomas Söreling. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt