Annons:

Bilskrot förbjuds i Virserum – grundvattnet kan förorenas

En privatpersons anmälan om att satsa på bilskrot i Virserum får avslag. Foto: Ossian Mathiasson

Bilskrot förbjuds i Virserum – grundvattnet kan förorenas

Miljö- och byggnadsnämnden har avslagit en privatpersons anmälan om att bedriva en bilskrot i Virserum. De anser att det finns risk för att bilskrotsverksamheten förorenar grundvattnet i Virserums vattentäkt.

Annons:

Så sent som i mitten av augusti fick miljö- och byggnadsförvaltningen in en anmälan om miljöfarlig verksamhet i form av bilskrotningsverksamhet i Virserum.

Nämnden har tittat närmare på saken och anser inte att det är lämpligt att bedriva en sådan verksamhet på området och meddelar därför förbud på den aktuella fastigheten. 

De skriver att det är mycket viktigt att skydda grundvattnet i området med tanke på dess närhet till Virserums vattenskyddsområde. Bildemontering innebär en stor risk för läckage av framför allt spillolja men även andra miljöfarliga vätskor. 

"Med hänvisning till försiktighetsprincipen i miljöbalken tillåts därför inte den anmälda verksamheten att bedrivas på fastigheten. ÖSK anger i sitt yttrande att det inte går att utesluta att kommunen i framtiden behöver söka vatten längre ut från nuvarande brunn. Det är då av avgörande betydelse att grundvattnet inte är förorenat och att marken är tillräckligt skyddad från påverkan", skriver miljö- och byggnadsnämnden. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt