Annons:

Barn- och utbildningschefen Martin Snickars berättar att nämnden missar 2020 års budget med 10,7 miljoner kronor. Foto: Ossian Mathiasson

TUNGA BOKSLUTET – NÄMNDEN MISSAR BUDGET MED ÖVER TIO MILJONER

Minus 10,7 miljoner kronor gentemot budget. Det är barn- och utbildningsnämnden i Hultsfreds kommuns bokslut för 2020. 

Annons:

Barn- och utbildningsnämnden i Hultsfreds kommun var under hela 2020 på väg mot ett underskott då helårsprognosen pekade på ett minusresultat på flera miljoner kronor. 

På nämndens senaste sammanträde upprättades bokslut för de olika verksamheterna. Förvaltningens nettoavvikelse från budget uppgår till 10,7 miljoner kronor.

– Det innebär 3,24 procent över budget. Budgetavvikelsen för investeringsbudgeten, som är på 500 000 kronor per år, uppgår till minus 12 700 kronor. Det innebär att investeringsbudgeten för 2021 minskas med motsvarande 12 700 kronor. 

"Barnantalet minskar"

Nämnden har de största underskotten inom förskola, gymnasium, SFI-delen på Hultsfred Lärcenter och vuxenutbildningen. 

Förskoleverksamheten missar budget med nästan två miljoner kronor. 

– Underskottet beror på att ett stort antal tjänster tidigare finansierades via flyktingkontot (Fri500) och när en stor del av Fri500 omvandlades till grundbudget tilldelades förskolan endast ett fåtal tjänster, säger barn- och utbildningschefen Martin Snickars och fortsätter: 

– Vi har haft en barnkö till förskolan under många års tid. Sedan november 2019 uppfyller vi skollagens krav med att ta in alla barn som stod i kö inom fyra månader. Vi hade ett stort antal utökningar med avdelningar, personal och moduler för att kunna lösa kön. Nu har vi börjat minska utifrån att barnantalet minskar i Hultsfreds kommun. Tjänsterna har minskat inom förskolan och vi behöver anpassa verksamheten så vi når budget. Det är ett arbete som har påbörjats men vi har en del kvar att göra, säger han. 

Stort minusresultat på gymnasiet

Hultsfreds gymnasium, inklusive gymnasiesärskolan, redovisar ett nettounderskott mot budget med ungefär 8,5 miljoner trots att stora anpassningar av tjänster gjordes höstterminen 2020 jämfört med vårterminen samma år. 

– Gymnasiet har tidigare haft ett stort underskott. 2020 ser bättre ut än 2019 men det är fortfarande ett underskott på 8,5 miljoner kronor trots att vi gjorde anpassningar och minskade ner antal tjänster inför höstterminen 2020. På det sättet får man bara en effekt från september till december så det påverkar inte hela året. Det gör att underskottet fortfarande är stort.

Nettokostnad för interkommunal ersättning, inklusive kostnad för fordons- och transportprogrammet och industritekniska programmet, överstiger budget med 5,2 miljoner kronor på gymnasiesidan. 

– Det som avviker mest vad gäller gymnasiet är interkommunala ersättningar, när vi har elever som studerar i andra kommuner. Vi har en liten budget som inte räcker till. Vi betalar SYAB för fordons- och transportprogrammet och Additivt Teknikcenter för industritekniska programmet. Vi överstiger budget med 5,2 miljoner kronor på just de delarna. 

Gymnasiet har nämndens enskilt största underskott, hur ska det lösas framöver?

– Vi har analyserat vad det är som gör att det drar iväg. IKE-kostnaderna är en stor del av det. Det är de två dyraste programmen som vi har så det gör att det blir kostsamt och leder till överskriden budget. 

Kritik mot Arbetsförmedlingen

SFI-delen på Hultsfred Lärcenter redovisar ett underskott på 2,9 miljoner kronor och Snickars är inte helt nöjd med Arbetsförmedlingens agerande.

– Underskottet beror på att Arbetsförmedlingen hänvisade ett stort antal elever från SFI till andra utbildningar, med kort varsel, under vårterminen 2020. Omställning med att anpassa tjänster efter färre antal elever fick inte effekt förrän i slutet av höstterminen 2020. Vi fick bara information någon vecka innan så vi kunde inte minska ner antalet tjänster när 70 elever bytte studieplats. Vi hade för många tjänster på plats på SFI när eleverna försvann. Det gjorde att det blev ett avvikande resultat på SFI-delen. Vi önskar information i god tid, mer än ett halvår i förväg för att vi ska kunna ställa om. 

Vuxenutbildningens minusresultat passerar precis en miljon kronor. 

– Det är underskott på grund av att för många tjänster har utnyttjats under vårterminen 2020. Anpassning har skett under höstterminen 2020. Sena beslut från Skolverket med återbetalning av statsbidrag har belastat år 2020. Kostnad för distansundervisning har ökat jämfört med år 2019.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Hultsfred. Genom att använda Dagens Hultsfred tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta