Annons:

Fiberprojekt räddas efter kommunalt stödköp för dryga miljonen:

Open Infras fiberprojekt i södra kommundelen ska komma igång då Hultsfreds kommun skyndar på utvecklingen genom att stödköpa ett 60-tal anslutningar för 1,2 miljoner kronor. Foto: MostPhotos

Fiberprojekt räddas efter kommunalt stödköp för dryga miljonen: "Kraftfull satsning"

Open Infras planerade fiberprojekt i södra delen av Hultsfreds kommun räddas. Tacka Hultsfreds kommun för det. De lägger drygt 1,2 miljoner kronor på stödköp av fiberanslutningar. 
– Vi köper till det antal som Open Infra inte har lyckats teckna till än, säger Lars Rosander, kommunalråd i Hultsfreds kommun. 

Annons:

Kommunalrådet Lars Rosander berättade på förra måndagens fullmäktigesammanträde att besked om fiberprojekt i Hultsfreds kommun skulle komma inom en snar framtid. Han bed nämligen ombedd att ge en lägesuppdatering efter att Lennart Davidsson (KD) ställt en interpellation med frågan om vad som händer med kommunens fiberprojekt. 

Östra Smålands kommunalteknikförbund, ÖSK, har numera tagit över ansvaret för fiberutbyggnaden och presenterade på kommunstyrelsens arbetsutskotts senaste sammanträde ett fullödigt ärende med aktuella ställningstaganden. 

– Det är ett kraftfullt besked om att vi som kommun är med och fibrerar områdena som inte är fibrerade än, säger kommunalrådet Lars Rosander. 

Satsningen räddas av stödköp

Ett fiberprojekt som ofta är föremål för diskussion är det projekt som bredbandsbolaget Open Infra tog över med stödmedel hösten 2020 och handlar om att fibrera landsbygden i södra kommundelen. 

För att Open Infra ska få ihop sin kalkyl krävs det att ett visst antal fastigheter tecknar av avtal men det har gått lite trögt. KSAU har nu fattat beslut om att stödköpa strax över 60 anslutningar för 19 800 kronor styck för att projektet ska komma igång och inte rinna ut i sanden. 

– Open Infra har inte riktigt nått det mål som de hade satt upp för att kunna sätta spaden i jorden. I och med det så går vi ut med ett avtal där vi gör stödköp. Vi köper till det antal som Open Infra inte har lyckats teckna till än och köper till samma belopp som övriga erbjuds köpa för, 19 000 kronor styck. Vi kan vid ett senare tillfälle sälja till fastighetsägarna när de känner att de vil ha fiber. Det kan vara i samband med försäljning som man anser att det är viktigt med fiber. Jag tycker att alla borde skaffa fiber när det finns möjlighet till det, säger Lars Rosander. 

"En heltäckande fiberutbyggnad"

Det är lite oklart hur många stödköp av anslutningar som kommunen ska göra men det rör sig om 63 stycken i skrivande stund. 

– Det innebär en investering på 1,2 miljoner kronor. Kostnaden kan sjunka om Open Infra tecknar fler fastighetsägare på sluttampen. Vi räknar med att kunna sälja en hel del anslutningar inom en femårsperiod. Som jag förstår det så är Open Infra beredda att köra igång med grävning och fibrering, säger Rosander. 

Det finns flera andra fiberprojekt i Hultsfreds kommun och Rosander gav ett klart och tydligt besked efter KSAU-sammanträdet. 

– Vi går in med stöd för att möjliggöra att vi får en mer heltäckande fiberutbyggnad. Det är en kraftfull satsning och ÖSK har tagit grepp om samtliga områden där det behövs kompletteringar. Vår strategi har inte kostat kommunens skattebetalare så mycket utan vi har fått en utbyggnad via byalag, föreningar och kommersiella aktörer, säger Rosander. 

Kompletteringar på flera olika håll

Det kan i Vena bli aktuellt med ytterligare kommunala bidrag för att föreningen Venet ska klara kostnaderna för bland annat asfaltsåterställning. 

– Man håller på att förtäta i Vena samhälle för de som inte anslöt sig för fem år sedan. Vi hjälper till på olika sätt med återställning av mark, grävtillstånd och mycket mer som måste fungera i sammanhanget. Vi försöker underlätta och möjliggöra en satsning.

När det kommer till Hagelsrum samt del av Målilla (Tillingeby) finns flera beslut om kommunala bidrag sedan tidigare. Det kan, enligt ÖSK:s tjänsteskrivelse, bli aktuellt att efterskänka kanalisation och justera tidigare avtal med fiberleverantörer. 

Det finns även i Flatenområdet flera beslut om kommunalt bidrag sedan tidigare. Det kan leda till att kommunen efterskänker kanalisation och ger nytt bidrag för utökade anslutningar. 

Oppositionsrådet Tomas Söreling (S) är precis som kommunalrådet mycket nöjd med det arbete som Jens Karlsson och Anders Kindström har lagt ner. 

– Det är ett fint landsbygdsärende där vi ser till att göra det möjligt. Organisationen visar sig vara helt rätt. Det är jättebra rapporterat och genomgånget av Jens och Anders så det är bara plus att vi gjorde denna organisationsförändring och la det på ÖSK, säger Söreling.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt