Annons:

Kostnaden för att lägga nytt tak på Hagadals anläggning i Hultsfred uppgår till 3,3 miljoner kronor. Arbetet inleds efter sommaren. Foto: Ossian Mathiasson

Så mycket kostar Hagadals takbyte – solceller lär hamna på annat tak

Att lägga nytt tak på Hagadal är en stor ekonomisk post i Hultsfreds kommuns underhålls- och investeringsbudget för 2021. Totalkostnaden uppgår till 3,3 miljoner kronor. 

Annons:

Hultsfred Bostäder fick för något år sedan i uppdrag att ta fram en lista över underhållsarbeten som behöver göras under de kommande tio åren. Hagadal-anläggningen börjar bli till åren och Hagadals tak behöver bytas ut. I samband med tisdagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott var begäran om startbesked för takomläggning på Hagadal uppe för beslut.

– Vi ska köra igång en takomläggning på Hagadal med en budget på 3,3 miljoner kronor. Det är upphandlat och i och med att det överstiger en miljon kronor så ska vi alltid ge startbesked i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det var mer än vad vi hade kalkylerat från början men vi tar det ur redan beslutade budgetar för underhåll så det ska komma igång efter sommaren. Hur lång tid det ska ta vet jag inte, säger kommunalrådet Lars Rosander (C).

Hagadals papptak har många år på nacken och börjar bli dåligt. 

– Det ska bli ett nytt, tätt ytskikt, vilket är viktigt och väsentligt, säger Rosander. 

Oppositionsrådet Tomas Söreling (S) berättar även att det ska göras en viss konstruktionsförändring för att underlätta vattenavrinning. 

Solceller på annat tak?

Dagens Hultsfred har tidigare rapporterat om att det ska uppföras en solcellsanläggning på Hagadals nya tak, något som inte ser ut att bli verklighet. 

– Man har konstaterat att takkonstruktionen i sig inte är så lämplig för solcellsanläggning utan man tittar mer på att placera solceller på F-huset på gymnasiet. Gymnasiet, Albäcksskolan och Hagadal ingår i samma strömförsörjningsanläggning med högspänning. Det finns inget beslut utan det är kommande åtgärder, säger Lars Rosander.

Är det helt utesluten med solceller på Hagadals tak?

– Det finns inga beslut utan man projekterar på olika alternativ. När det gäller att få mer egenproducerad el så är solceller ett bra alternativ. Hagadal har ett stort behov med ventilation och uppvärmning. Ett sådant beslut kommer upp senare, säger Rosander. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt