Annons:

 • Boklok i Gullringen fick ministerbesök:

  Fabrikschefen Robert Gurbin berättar om Bokloks fabrik för bostadsminister Andreas Carlson (KD). Foto: Simon Henriksson

 • Boklok i Gullringen fick ministerbesök:

  Produktionschefen Magdalena Andersson tillsammans med bostadsminister Andreas Carlson.

 • Boklok i Gullringen fick ministerbesök:

  Robert Gurbin och Andreas Carlson i fabriken.

 • Boklok i Gullringen fick ministerbesök:

  Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

 • Boklok i Gullringen fick ministerbesök:
 • Boklok i Gullringen fick ministerbesök:

  Fabrikschefen Robert Gurbin.

 • Boklok i Gullringen fick ministerbesök:

  Andreas Carlson (KD) under sitt besök på Boklok.

Boklok i Gullringen fick ministerbesök: "Risken är betydande"

Bostadsministern Andreas Carlson (KD) är relativt ny på jobbet. Ett av hans första besök blev hustillverkaren Boklok i Gullringen.
– Det är viktigt för regeringen att jobba med att bygga bort hinder och förenkla byggregler, säger han.

Annons:

Under fredagsförmiddagen fanns infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) på plats på Bokloks fabrik i Gullringen. Under drygt en timme fick han en rundvandring av bland annat fabrikschefen Robert Gurbin och produktionschefen Magdalena Andersson. 

Fokus för besöket var att den stora om- och tillbyggnaden av Bokloks fabrik nu är färdig och att det nu är en av Europas mest moderna fabriker för bostadsbyggande. Det var 2017 som Skanska tog beslut om att investera en kvarts miljard i fabriken.

Men besöket kom också att handla om konjunkturläget och den oro som finns i branschen. Så sent som den här veckan kunde vår tidning berätta att Boklok säger upp ett 30-tal personer, både visstidsanställda och inhyrd personal, till följd av vikande försäljningssiffror.

– Det är spännande att se den investering som har gjorts och vilka möjligheter som finns i det prefabricerade trähusbyggandet. Boklok, och många andra företag, visar vad man kan åstadkomma genom att jobba på ett smart sätt för att öka byggtakten. Det är tuffa tider nu och då är det viktigt att vara på plats. Bostadsbyggandet i stort ser ut att kunna gå ned ganska ordentligt, säger bostadsminister Andreas Carlson (KD).

Besöket var inplanerat innan nyheten från tidigare i veckan blev känt, men Andreas Carlson följer förstås utvecklingen och konjunkturläget nogsamt.

– Risken är betydande att det kommer bli tuffa tider och prognoserna pekar i den riktningen. Det är därför det är så viktigt för regeringen att prioritera att dämpa effekterna för hushållen och hushållsekonomin. Parallellt med det handlar det om att jobba med att bygga bort hinder, förenkla byggpregler, öka tillgången till byggbar mark och minska trösklerna. Det är något vi jobbar med brett. 

Ser flera lösningar

Bostadsbyggande och bostadsbranschen har i alla tider påverkats kraftigt av konjunktursvängningar.

– I närtid ser vi ett tufft ekonomiskt läge och potentiellt sett kan det bli en väldigt kraftig nedgång i konjunkturen. Bostadsbyggande är väldigt påverkat av konjunkturen. När konjunkturen går upp ökar bostadsbyggandet och vice versa. På kort sikt kan det vara svårt att göra något åt det och jag ser ingen enskild lösning. Problemen har byggts upp under lång tid, men vi har ett högt tempo i att ta fram reformer.

Ofta handlar det om att förenkla byggregler och få till en smidigare bygglovsprocess. Vad ser du för lösningar där?

– Flera. Vi håller på att ta bort detaljerade krav i regelverket i dag och går mer mot funktionskrav. Det har Boverket i uppdrag nu att titta på. Det ligger också en del utredningar på regeringens bord redan kring bygglovshantering, ledtider i planprocesser och det är i allra högsta grad prioriterat. Det finns många initiativ i branschen och man pekar på problem med miljölagstiftning och särkrav. Våra grannländer har valt att göra på ett annat sätt för att underlätta för bostadsbyggande och vi kommer återkomma med många förslag, säger bostadsministern Andreas Carlson. 

"Viktigt att dämpa effekten"

Trots att mycket talar för att vi är på väg in i en kris finns det ett stort behov av nya bostäder i Sverige. Över 200 kommuner rapporterar om bostadsbrist. 

Med tanke på det uppdämda behovet – hur mycket under kommande år handlar om att hålla de här företagen under vingarna för att inte förlora viktig kompetens och för att vi inte ska förlora hustillverkare?

– Det är viktigt att dämpa effekten för företag och näringsindkare. Därför jobbar vi hårt nu med ett elstöd till företag. När konjunkturen väl vänder och vi ska bygga bort bostadsbristen, så ska vi inte ha ett kompetenstapp som det tar år att återställa. Boklok är viktigt för regionen och viktigt för tillväxten, så det är viktigt att man har muskler när det väl vänder. Reformerna som ändrar på problemen kommer att komma på plats.

Hur mycket har ni berört oron kring konjunkturläget?

– Vi har berört oron, men också de stora möjligheter som finns här med de investeringar som gjorts. Det här är i princip nyckelfärdiga hus som snabbt kan komma på plats. Det kommer behövas för att kunna bygga de bostäder som behövs för positiva flyttkedjor. Sju av tio vill bo i småhus i dag och den här typen av parhus, radhus eller lägenheter gör att man får igång positiva flyttkedjor. 

"Visat stort intresse"

Bokloks fabrikschef Robert Gurbin var glad över att få bostadsministern på besök.

– Det är väldigt roligt att han visat intresse för att komma hit. Vi har pratat om att skapa förutsättningar för att se över lagstiftningen och få till en smidig och bra bygglovsprocess, och hur man skapar för förutsättningar för byggrätter och så vidare. Det är det vi har lyft, säger Robert Gurbin.

Vad har du fått för intryck?

– Ministern har visat stort intresse och är engagerad i våra utmaningar och vilka förutsättningar som krävs för att få ett flyt i bostadsbyggandet. Han har även visat intresse för detaljerna och den industrialisering som vi har genomfört för att möta det uppdämda behovet som kommer att bli när marknaden vänder. Över 200 kommuner signalerar om bostadsbrist och vi skulle behöva bygga 60 000 bostäder om året. Nu är det ett marknadsläge som skapat en viss inbromsning, men det kommer kvarstå ett uppdämt behov efter det.

Hur ser du på oron för konjunkturläget?

– Vi analyserar läget kontinuerligt och tittar såklart på hur det går för oss. Fabriken är beroende av en viss takt och den takten får vi anpassa utefter vad marknaden visar.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagenshultsfred.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt