Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Hultsfred. Genom att använda Dagens Hultsfred tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

  • Det krävdes votering när frågan om Hagadal lyftes under dagens budgetfullmäktige. Foton: Linus Johansson

  • Anders Andersson (KD), ordförande i kommunfullmäktige.

  • Tomas Söreling (S), krävde votering.

  • Lars Rosander (C).

Investeringar för 244 miljoner klubbades igenom – oenighet kring Hagadal

På dagens budgetfullmäktige klubbade Hultsfred kommuns styrande politiker igenom investeringar för 244 miljoner kronor under 2020. Det enda frågetecknet under budgetdebatten var kring huruvida Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skulle lyckas få in framtida investeringar i Hagadal för 20 miljoner kronor. Tomas Söreling (S) krävde votering, vilken slutade 21-21, och därmed fick fullmäktiges ordförande Anders Andersson (KD) kliva in och avgöra frågan.

Annons:

Dagens budgetfullmäktige bjöd, som väntat, inte på några överraskningar. Budgeten och de väntade investeringarna för 2020, på 244 miljoner kronor, klubbades igenom.

– Vi har tagit budgeten i stor enighet frånsett att det har funnits en extra debatt kring investeringsupplägg gällande Hagadal. Det är en budget med investeringar på 244 miljoner kronor och en driftbudget på 1,1 miljarder. Jag tror att det är positivt för kommunen att vi kan vara så pass sams och göra det för kommuninvånarnas bästa, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander (C).

”Ett signalvärde”

Viss spänning uppstod bara när oppositionsrådet och andre vice ordförande i kommunstyrelsen, Tomas Söreling (S), krävde votering för att få in ett tillägg i investeringsbudgeten.

– Vi behöver fortsätta utveckla Hagadal om vi vill ligga i framkant. Nu läggs det extra pengar, jag tror att det är 300 000 kronor, för att göra i ordning Trollgölen i simhallen. Vi vidhåller också vårt yrkande att sätta av tio miljoner kronor per år 2021 och 2022 i investeringsbudgeten. Det ska visserligen upp igen när man gör så, men vi menar att det är ett signalvärde och att vi på så sätt visar att anläggningen är viktig, säger Tomas Söreling.

Ordföranden avgjorde voteringen

Voteringen i fullmäktige slutade 21-21. Det blev förvisso problematiskt när rösträknarna råkade notera ja- och nej-röster efter fel namn, men antalet visade sig ändå stämma efter att fullmäktiges ordförande Anders Andersson (KD) gjort en ny koll. Just Anders Andersson fick också en avgörande roll när det kom till att avgöra frågan till majoritetens fördel.

– Med ordförandens utslagsröst har fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag, säger Anders Andersson.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Handlar om hantering

Lars Rosander säger så här om varför majoriteten, där bland annat Centerpartiet sitter, inte vill avsätta 20 miljoner till investeringar i Hagadal under 2021 och 2022.

– Vi har den principen att vi vill utreda sådant här först och se vad som är möjligt. Hur kan man göra, vad skulle det kosta och så vidare. Först när vi vet det känner vi att vi vill lägga in det i budgeten. Det handlar mer om hur man vill hantera det.

Tomas Söreling:

– Det känns som att vårt parti, tillsammans med Vänsterpartiet  har drivit på för att det verkligen ska bli en utveckling av Hagadal. Nu fick vi i alla fall med oss majoriteten på att sätta av 250 000 kronor på att utreda om det går att göra en bassäng över mark istället för under mark.

Du ser det inte som någon större förlust att ni inte fick in de 20 miljonerna för 2021 och 2022 i det här läget?

– Absolut inte. Men jag tror att det går åt att vi håller i gång den här frågan om det ska bli något av det någon gång, säger Tomas Söreling. 

En mängd investeringar

Kommunens stora investeringar för 2020 gäller en ny förskola i Hultsfred för 100 miljoner och en grundsärskola i Målilla, som en tillbyggnad av Venhagskolan, för 40 miljoner.

– Sen är det förstås ett antal investeringar utöver det, till exempel när det gäller vatten och avlopp på olika platser i kommunen, asfaltering, energibesparande åtgärder och så vidare. Det är en diger investeringsbudget. Dessutom ska det till 27 nya platser på Hemgården i Målilla, som ligger utanför den kommunala budgeten, och 30 miljoner som industribolaget investerar i det nya biblioteket, säger Lars Rosander.

Svag budget

Kommunens budget för 2020 får annars ses som svag med ett beräknat överskott på 1,1 miljon kronor.

– När vi stod här i början på februari hade vi räknat fram ramarna för 2020 och då visade vi ett resultat på -17,7 miljoner. Vi visste att vi inte kunde ha ett minus framför resultatet när vi står här i dag och det har vi inte heller, men det är ett ganska blygsamt resultat på 1,1 miljon. Tvåprocenstsmålet är 18,4 miljoner och det innebär att vi ligger 17,3 miljoner från det, säger ekonomichefen Henric Svensson.

– När det gäller de långfristiga skulderna är målet att inte öka dem utan snarare minska dem. Men med den höga investeringstakt vi har så blir det omöjligt och sett till budget kommer vi att ha en låneskuld på 521 miljoner kronor vid utgången av år 2020. Det leder till att soliditeten sjunker från 27,5 procent i år till 22 procent nästa år, fortsätter Svensson.

Tufft inför 2021

Helt klart är det så att Hultsfreds kommun står inför betydligt svårare år ekonomiskt framöver.

– Jag är inte så orolig för innevarande år eller 2020, däremot ser det mer bekymmersamt ut till 2021. Det är också därför som vi kommer att börja med budgetberedningen redan efter sommaren. Det handlar om att titta på struktur och förändringar så att vi inte behöver göra panikbesparingar utan att vi istället ska kunna göra det på ett klokt sätt så att det får minimala konsekvenser för verksamheterna, säger Lars Rosander.

Annons:

Linus Johansson

Linus Johansson

linus.johansson@dagenshultsfred.se

073 843 54 27

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion