Annons:

S-politikerns motion stoppas på grund av coronapandemin

Hultsfreds kommun kommer inte gå vidare med Mattias Wärnsbergs motion om ett samarbete med en kommun i Israel. Foto: Ossian Mathiasson

S-politikerns motion stoppas på grund av coronapandemin

S-politikern Mattias Wärnsberg vill att Hultsfreds kommun inleder ett samarbete med en kommun i Israel. Nu stoppas motionen av kommunledningen.
– Frågan får återkomma när omständigheterna kring coronapandemin är mer gynnsamma, säger kommunalrådet Lars Rosander (C).

Annons:

Mattias Wärnsberg lämnade i september in förslaget om ett vänortssamarbete med en kommun i Israel med syftet att markera mot ”judehatet och stödja det judiska folket”. S-politikern hänvisade till utvecklingen i Sverige där attacker mot judar och synagogor ökat under senaste åren. 

Därför blir det inget med motionen

Motionen remitterades till turism- och informationschefen för beredning. Det blir i dagsläget ingenting av det som Wärnsberg lyfter i motionen. 

– Syftet är gott och riktigt men ett nytt samarbete med en israelisk kommun kräver tid och resurser i en tid där många verksamheter är påverkade av situationen kring covid-19. Internationella samarbeten är mer komplicerade att ta sig an så frågan får återkomma när omständigheterna är mer gynnsamma, säger kommunalrådet Lars Rosander (C) och fortsätter:

– Vi har en förstudie på gång om ett medborgardemokratiprojekt tillsammans med en kommun i Kenya. Just nu är vi inne i det projektet så vi får avvakta och se hur det löper ut, sedan kan man kanske återuppta tankarna på en vänortskommun i Israel. Utifrån de här omständigheterna så vill vi inte lägga ner något jobb på det. Det får återkomma senare, säger Rosander. 

Kommer ni ta upp frågan politiskt när det passar eller måste motionen läggas ytterligare en gång?

– Det är väl både och. Frågan får återkomma när omständigheterna är mer gynnsamma. Det kan aktualiseras via en motion om man inte tycker att det händer något eller så kan kommunen återuppväcka frågan längre fram, säger han. 

Det kan på sätt och vis ses som ett avslag med tanke på att ni inte går vidare med motionen?

– Det blir ingen verklighet utifrån det Wärnsberg skriver i motionen. Det kommer inte hända något mer men frågan är inte stendöd men på grund av rådande läge gör vi ingen åtgärd.

"Kommer säkerligen vara på oss"

Mattias Wärnsberg gjorde en grundlig redogörelse för motionen i kommunfullmäktige. Oppositionsrådet och partikollegan Tomas Söreling (S) tror att Wärnsberg återkommer i frågan. 

– Alla ledamöter i fullmäktige tyckte att frågan är viktig när han gjorde sin redovisning. Förutom samarbetet med en kommun i Kenya så har vi redan i dag ett samarbete med Rumia i Polen via gymnasiet. Vi har olika internationella samarbeten. Omständigheterna runt coronapandemin gör att allting kompliceras så Mattias kommer säkerligen vara på oss och återuppväcka frågan om inget händer. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt