Annons:

Nämnden vill se vindkraftsstopp i tre år – beslut fattades efter votering

Miljö- och byggnadsnämnden har efter votering uttryckt att de vill pausa vindkraftsetableringar i tre år. Nu går frågan vidare till kommunledningen för ett slutgiltigt avgörande. Foto: Pixabay

Nämnden vill se vindkraftsstopp i tre år – beslut fattades efter votering

Lennart Davidssons yrkande om att skjuta upp vindbruksplanen i tre år gick igenom i miljö- och byggnadsnämnden efter votering. Omröstningen slutade 6–4 där alla partier röstade ja förutom Socialdemokraterna.

Annons:

Hultsfreds kommun har tagit fram förslag på ny vindbruksplan och förslaget har skickats ut på samråd för att nå ut till ett brett spektrum av myndigheter och personer. 

Dagens Hultsfred har tidigare rapporterat om att Kristdemokraterna-politikerna Lennart Davidsson och Folke Pleijert, båda två involverade i miljö- och byggnadsnämnden, föreslagit att nämnden ska skjuta upp beslut om ny vindbruksplan i tre år för att ge invånare och politiker chans att fördjupa sig i frågor som rör etablering av vindkraftsparker. 

Beslut fattades efter votering

När frågan om vindbruksplanen var uppe på miljö- och byggnadsnämndens bord skulle de ta ställning till planen. S-politikern Konny Bogren hade en annan åsikt än Kristdemokraterna och anser att kommunen ska fortsätta att arbeta med förslagen som finns i samrådshandlingarna. 

Nämndens ordförande Niklas Gustafsson (M) ställde de två förslagen mot varandra och omröstning begärdes till följd av att ordförande fann att Davidssons yrkande skulle lämnas som nämndens samrådsyttrande. 

Voteringen slutade 6–4 till fördel för Davidssons förslag då Moderaterna och Centerpartiet, två vardera, sa ja. Socialdemokraterna, med totalt fyra ledamöter i nämnden, ville gå vidare med vindbruksplanen och reserverade sig mot beslutet till förmån för Bogrens yrkande. 

Ärendet ska beredas i kommunstyrelsens arbetsutskott för att gå vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ett slutgiltigt avgörande.  

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt