Annons:

Oklart om bolaget går vidare med sin stora park: ”Inget avgörande beslut”

Det norska företaget Njordr har inte bestämt sig för om de ska gå vidare med planerna på en vindkraftspark öster om Målilla. Det är alltjämt oklart. Foto: Pixabay

Oklart om bolaget går vidare med sin stora park: ”Inget avgörande beslut”

Njordrs planerade vindkraftspark i Hultsfreds kommun kanske inte blir av då vindkraftsbolaget väljer att avvakta. 
– Vi har inte fattat något avgörande beslut för huruvida vi ska gå vidare med parken, säger Niclas Erkenstål, projektledare för just detta projekt på Njordr.

Annons:

Företaget Njordr har haft för avsikt att inom en snar framtid skicka in sin ansökan om tillstånd att få bygga Aspelands vindkraftspark med tolv 270 meter höga vindkraftverk öster om Målilla. Parken skulle kunna generera upp till 300 gigawattimmar per år.

Vindkraftsbolaget väljer att avvakta och har inte bestämt sig för om de ska lämna in en tillståndsansökan eller inte. 

– Vi har inte fattat något avgörande beslut för huruvida vi ska gå vidare med parken. Vi har kommit en bit in i processen och genomförde samråd under våren 2021. Vi har gjort en del kompletterande underlagsutredningar rörande naturvärden, fågel och så vidare, säger Niclas Erkenstål och utvecklar sitt resonemang:

– Det är en viktig process som pågår i kommunen med att ta fram en uppdaterad vindbruksplan. Hur den kommer utformas och anpassas har naturligtvis stor betydelse för vårt projekt.

Är det avgörande beroende på vad de kommer fram?

– Det är en komponent och det finns andra komponenter som styr huruvida vi går vidare med projektet eller inte. 

Vad är det för andra komponenter?

– Det handlar om att vi kan se detta projekt som kommersiellt gångbart och att vi får tillgång till nätanslutning. 

"Beror på andra beslut som tas"

Vindkraftsdebatten i Hultsfreds kommun har under de senaste åren varit tuff och vissa stunder hätsk där det har slutat med att kommunfullmäktige sagt nej till både Dackevinds och Stena Renewables projekt. 

– Det är klart att det påverkar oss. Samrådet, som är genomfört, är en viktig del i processen. Båda personer, organisationer och kommunen måste få yttra sig över projektet så det är något som vi beaktar när vi gör en helhetsbedömning. 

Niclas Erkenstål har i dagsläget ingen information om när företagets besked kommer i denna fråga. 

– Det är några parametrar som styr huruvida vi går med projektet. Det beror på andra beslut som tas, till exempel kring vindbruksplanen. 

"Varit tillmötesgående"

Behovet av ny elproduktion ökar och kommer fortsätta öka, enligt Erkenstål. 

– Komponenten som pekar i riktning för projektet är att det kommer finnas ett enormt stort behov av förnybar energiproduktion i Sverige, inte minst i södra Sverige. Det gäller för industri som ställer om till elintensiv industri och det är dessutom viktigt för transportsektorn som ställer om till eldrift och lika viktigt för elpriserna och att det finns tillräckligt med elkraft att tillgå. Det kommer hjälpa till att hålla ner elpriserna. 

Vad har ni mötts av för reaktioner från kommuninvånarna?

– Vi har försökt vara så transparenta som möjligt och haft dialog med de invånare som har velat prata med oss i samband med samrådet. Vi har varit tillmötesgående med att samla in synpunkter. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt