Annons:

KNEKTAGÅRDEN SKA RENOVERAS FÖR MÅNGMILJONBELOPP – SÅ SER PLANEN UT

Knektagården i Hultsfred ska renoveras för mångmiljonbelopp men det är oklart när arbetet kommer igång. Foto: Ossian Mathiasson

KNEKTAGÅRDEN SKA RENOVERAS FÖR MÅNGMILJONBELOPP – SÅ SER PLANEN UT

Knektagården i Hultsfred är i behov av en omfattande renovering. Nu ligger planen klar för hur lokalerna ska renoveras för att upprätthålla kvalitén som krävs i ett korttidsboende. 
– Det är ett omfattande arbete som behövs, säger socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson (C). 

Annons:

En tung punkt på socialnämndens senaste sammanträde var frågan om Knektagården. Socialförvaltningen är i behov av ändamålsenliga lokaler för verksamheterna som i dag bedrivs på Knektagården. En utredning har sammanställt verksamhetens behov och gett en kostnadsbedömning för ombyggnation av Knektagården.  

Tanken är att Knektagården ska anpassas för sitt nya ändamål med fokus på korttidsverksamhet. Den nuvarande verksamheten klarar inte hygienkraven som ställs på ett korttidsboende plus att boendet har brister i såväl brandskydd som arbetsmiljö. 

– För ett år sedan angav vi vad socialförvaltningen vill ha för verksamheter ute på Knektagårdsområdet. Det sammanfaller väl med det vi nu fick se när ÖSK och byggnadsingenjörerna presenterade förslag på idéskiss och förstudie, säger Per-Inge Pettersson (C). 

Fler lägenheter på korttiden

Alla lokaler på Knekagården är i behov av renovering och det rör sig om stora pengar. Totalkostnaden uppgår till 80 miljoner kronor varav 2,5 miljoner i fortsatta projekteringskostnader. 

– Det skulle bli mycket dyrare att börja om från början och bygga nytt, då skulle det handla om 120 miljoner kronor. Byggnadsingenjörerna är fortfarande inne på att det är lönsamt att renovera och riva delar av Knektagårdsområdet, säger Per-Inge Pettersson. 

Jonny Bengtsson (S), andre vice ordförande i socialnämnden, berättar att svanslängan, där HSR och daglig verksamhet håller till, ska rivas och verksamheterna ska byggas in i huvudbyggnaden. 

Det kommer byggas ytterligare sex lägenheter på korttidsboendet. Modulbyggnaden, som hyrdes in för att utöka antalet platser i särskilt boende för några år sedan, ska plockas bort. Modulen töms under hösten när första etappen på Aspedalsgatan, tidigare Lindgården, är klar. Resterande 13 särskilda boende-platser flyttas när hela Aspedalsgatan är klar hösten 2024.

– Man kommer riva ut allting på Knektagården innan man ånyo börjar sätta in det som ska vara golv, väggar, tak och fläktsystem. Det blir en totalrenovering av Knektagården och man kommer få ett fint exteriört område med nya vägar för transporter. Jag är mycket nöjd med det förslag som har lagts utifrån diskussionerna som vi hade för ett år sedan, säger Jonny Bengtsson. 

Hemtjänsten ska lämna Knektagården

Per-Inge Pettersson berättar att det finns flera verksamheter som ska flytta till andra lokaler. 

– En verksamhet som inte ska vara kvar är hemtjänsten. Vi tycker att hemtjänsten behöver en mer central placering och det gör att vi kan uppnå klimatmålen på ett bättre sätt då de inte behöver ta bilen till alla personer med hemtjänst. Det andra saken är att verksamhetschefer inte behöver sitta ute på Knektagården. Vi kan hitta andra lokaler, till exempel i kommunhuset. Det blir inga särskilt boende på Knektagården. Aspedalsgatan blir det enda stället i Hultsfred tätort där man har särskilt boende för äldre, säger Per-Inge Pettersson. 

Hur ser tidsplanen ut för Knektagårdens omfattande renovering?

– Det finns en tidsplan på vad själva arbetet med planering, projektering och byggnation tar, men det är fullmäktige som avgör taktpinnen. Om fullmäktige säger att vi inte har pengar och att vi måste skjuta på renoveringen så blir givetvis tidsplanen framskjuten, säger Per-Inge Pettersson. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt