Annons:

SÅ MÅNGA TJÄNSTER FÖRSVINNER NÄR NÄMNDEN SKÄR NER

Hultsfreds kommuns socialnämnd har lagt förslag på en kostnadsminskning på cirka fyra procent till budgetberedningen. Det är en beräknad besparing på 18,6 miljioner kronor som berör 25,25 tjänster. Bilden är ett montage. Foto: Pixabay/MostPhotos

SÅ MÅNGA TJÄNSTER FÖRSVINNER NÄR NÄMNDEN SKÄR NER

Socialförvaltningen tvingas minska sina kostnader till följd av kommunens ansträngda, ekonomiska läge. Förslaget är att sänka verksamhetskostnaderna med 18,6 miljoner kronor och ta bort 25,25 tjänster under nästa år.

Annons:

Hultsfreds kommuns socialnämnd har i flera års tid haft svårt att hålla budget och redovisat miljonunderskott upprepade gånger. Alla nämnder har fått i uppdrag att ta fram besparingsförslag till budgetberedningen och en hårt ansatt socialnämnd har tvingats att minska sina kostnader. 

– Det är från två håll som vi blir nödgade att minska våra kostnader eftersom vi har haft finansiering från flyktingkontot och det är från denna avsättning vi har fått finansiering av vår verksamhet. Vi har använt pengar på områden som har berörts av det stora flyktingmottagandet och anslag från så kallade flyktingpengar håller successivt på att fasas ut eftersom det inte fylls på. Vi har därutöver fått ett sparkrav på drygt tolv miljoner kronor från budgetberedningen, säger Per-Inge Pettersson (C), socialnämndens ordförande. 

"Samtliga verksamheter berörs"

Det är med 18,6 miljoner kronor som socialnämnden har för avsikt att sänka sina verksamhetskostnader med under 2025. Det berör 25,25 tjänster. 

– Jag vill sätta det i perspektiv med att förvaltningen har cirka 600 medarbetare och att det är inom sju områden som vi gör sparbeting. Samtliga verksamheter inom förvaltningen berörs på olika sätt denna gång och det går att jämföra med att nästan hela bördan lades på äldreomsorgen för 20 år sedan, säger Per-Inge Pettersson. 

Pettersson berättar att det fortfarande finns en risk att socialnämnden kommer redovisa ett underskott för bokslutet 2025.

– Besparingsförslaget säkerställer inte att vi kommer få ett utfall för bokslutet 2025 som gör att vi har kommit ifatt. Vi löser inte alla problem med det här budgetförslaget, men det är ett väldigt stort grepp. När man gör en sån här stor besparing på cirka fyra procent av vår budget är det ett väldigt stort grepp som inte jag har varit med om under min tid som socialnämndsordförande, säger han.

En gruppbostad läggs ner

Det budgetförslag som har socialnämnden har tagit beslut på är i enlighet med det underlag som förvaltningen levererade för politikerna.

– Vi hade mycket diskussioner och klädde verkligen på oss som politiker. Vi har ställt oss bakom det här förslaget. Vi tycker att förvaltningsledningen ser möjligheterna. Vi har hyfsade grundförutsättningar att klara den här stora utmaningen eftersom vi är inne i en tid med bra, tekniska stödfunktioner. 

Inom omsorgen av funktionshindrade blir det en besparing på drygt fyra miljoner kronor, vilket berör fyra årsarbetare.

– Vi räknar med att kunna lägga ner gruppbostaden Orrgränd i Virserum under 2025 och få full spareffekt på drygt fyra miljoner kronor. I dag bor det tre personer i lägenheterna på gruppbostaden och vi har i dagsläget två lediga lägenheter på övriga gruppbostäder i kommunen. Det ligger nära att frigöra den här gruppbostaden och vi väljer den här gruppbostaden för att den har sämst standard. 

Två tjänster tas bort inom vuxenenheten på individ- och familjeomsorgen. 

– Det är en behandlare och en handläggare som försvinner. Det blir lite mer arbete för de kvarvarande medarbetarna och det kan innebära lite längre tid på handläggningstiden. 

Stegen läggs ner

Äldreomsorgen har en besparingsinsats på åtta miljoner kronor och det berör 13 medarbetare. 

– Äldreomsorgen kan tyckas vara den enskilt största besparingsinsatsen, men då ska man betänka att hälften av all vår personal på socialförvaltningen, det vill säga 300 medarbetare, jobbar inom äldreomsorgen. 

– Vi har byggt upp bra stödfunktioner i schemaläggningsschemat som vi inte fullt ut har fått effekten av. Vi behöver använda ett nytt arbetssätt, lita mer på tekniken och ta hjälp av tekniken så det handlar om att bryta ny mark för att klara av den lägre bemanningen inom äldreomsorgen. Det finns kommuner som har kommit längre än oss.

Pettersson ser positivt på att socialnämnden har och kommer ha moderna, ändamålsenliga äldreboenden för såväl personalen som för de som bor på äldreboendena. 

– Det blir färdigt på Aspedalsgatan i Hultsfred i juni och det innebär att de två största boendena i Hultsfred och Målilla kommer vara färdiga och inflyttade i höst. Det gör att vi får full årseffekt 2025 och det gör att man kan tänka i nya banor. Den enskilde har en högre självständighet med den moderna badrumsinredningen och det är bra för personalen. 

Det stora sparbetinget leder till att Stegens verksamhet i Hultsfred läggs ner. Det berör drygt fyra medarbetare och är en besparing på tre miljoner kronor. 

– Det är en stor omförändring att Stegen, som vi har på daglig sysselsättning, läggs ner 2025. Det blir en stor utmaning, kanske en av de största utmaningarna i vårt sparbeting. En tredjedel av utgiftsposten som vi har för den verksamheten består av hyra och värme och det är en stor lokal som slukar mycket pengar. 

– Stegen har inte riktigt haft den rätta funktionen för arbetsträning och bra sysselsättning. Man har varit kvar i många år på Stegen och det är inte tanken. Man ska efter arbetsträning på Stegen kunna gå vidare och jobba med annat. Kommunens utegrupp får en förstärkning av flera personer som kommer delta i olika, mindre projekt och sysselsättningsåtgärder.

"Åtgärderna sker inte över en natt"

Ytterligare två tjänster inom arbete och integration försvinner och det är en ekonomisk besparing på 1,3 miljoner kronor.

– Det är ingen lagstadgad verksamhet och blir därmed synad på ett tufft sätt. Det har koppling till att vi har betydligt färre flyktingar som integreras i samhället. Två handläggare som har jobbat i den här gruppen tas bort. 

Den sista punkten i sammanställningen på besparingar är 800 000 kronor inom Framsteget. 

– Det är ingen konkret besparing verksamhetsmässigt. Det är ett överskott på kontot och det behöver vi ta i en sån här situation. Det innebär inte att Framsteget behöver minska sin personal utan de har samma åtagande och en ersättningsmodell på de insatser som de gör på daglig verksamhet. 

Totalt blir det en budgetförändring på 18,6 miljoner kronor som berör 25 medarbetare.

– 25 personer är väldigt mycket, men det är också en väldigt stor förvaltning. Det kommer röra sig om 40 pensionsavgångar under det närmaste året och det kan vara en hjälp i och med att de har företräde till lediga tjänster plus att vi vet att folk väljer att byta jobb. Åtgärderna sker inte över en natt utan det kommer vara en process som följs av handlings- och tidsplaner. 

Begär tolv miljoner till barn och familj

Socialnämnden lägger inget sparbeting på barn och familj. Här väljer nämnden istället att lägga ett äskande på tolv miljoner kronor. 

– Barn och familj är underbudgeterat redan i dag och vi ser vikten av att ha en finansiering på barn- och ungdomsstödjande. De gör ett jättejobb och då är det en självklarhet att vi måste leverera en budget utifrån vad den här verksamheten behöver för medel. Vi får egentligen inte äska pengar, men vi visar på att det är en verksamhet som är underbudgeterad och som vi ser ett värde i att ha kvar. 

Per-Inge Pettersson ser positivt på budgetförslaget för 2025 och uppskattar det arbete som förvaltningen har lagt ner.

– Vi har inte löst allt, men vi har tagit ett stort grepp. Jag är så glad för att förvaltningen har orkat ta fram sådana förslag utifrån det budgetberedningen krävde av oss och jag är så glad för att vi har en enig nämnd. Det ger en väldigt stor stabilitet för vår personal och chefer att få en rimlig chans att genomföra denna utmaning. 

Oppositionen la inget motförslag till förvaltningens budget. 

– Vi har läst och diskuterat väldigt mycket i olika omgångar och har haft diskussioner med budgetberedning och kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi har sett att de tolv miljonerna måste hamna rätt och det står vi bakom. Man hade hoppats på att kommunens ekonomi skulle vara bättre än att man hade behövt plocka bort människor i den kommunala verksamheten. Det är ett stort misslyckande i hela samhället. Man kan skylla på regeringen och statsbidrag, men vi visste att pengarna som vi hade på flyktingkontot snart skulle ta slut. Vi kunde inte hitta några andra lösningar på de besparingar som budgetberedningen har lagt på oss och utfasningen av Fri500-pengarna, säger Jonny Bengtsson.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt