Annons:

Beslutet: Fler får förskjuta sin semester – så mycket dyrare blir det

Per-Inge Pettersson och Jonny Bengtsson har inga svårigheter att motivera utökningen av antalet som får förskjuten semester, från 50 till 70. Foto: Lotta Madestam/MostPhotos

Beslutet: Fler får förskjuta sin semester – så mycket dyrare blir det

Ytterligare 20 medarbetare inom vård och omsorg får förskjuta sin semester. Till en ökad kostnad av närmare 700 000 kronor.
– Jag är beredd att försvara det. Det är av flera skäl en kvalitetsfråga, säger Per-Inge Pettersson, (C) socialnämndens ordförande.

Annons:

I år har 98 medarbetare ansökt om förskjuten semester. Det är rekordmånga.

Mot bakgrund av det presenterade socialförvaltningen en önskan om att få utöka antalet från 50 till 70. Något som socialnämndens ledamöter sa enhälligt ja till vid senaste sammanträdet.

Kostnaden var tidigare beräknad till närmare 2,4 miljoner kronor. Med ytterligare 20 medarbetare som får godkänt att förlägga sin semester till en annan period än huvudsemestern, som är mellan juni och augusti, ökar kostnaden med knappt 954 000 kronor.

Kostar att introducera personal

Men räknar man då bort socialförvaltningens beräknade kostnad för att introducera 70 vikarier under en och en halv vecka blir nettokostnaden för förskjuten semester 2 393 123 kronor – 683 749 kronor mer än om man skulle legat kvar på 50.

– Då ska det tilläggas att de summorna bygger på maximala 13 veckor för alla 70. Väljer medarbetarna färre antal veckor blir det en reducerad utgift för kommunen, säger Jonny Bengtsson, (S), andre vide ordförande.

– Det är ändå klokt att räkna på maxbeloppet. Förra sommaren var det många som tog just hela sommaren och fick hela beloppet, så vi vill inte lura oss själva utan vi räknar på vad det max kan bli, tillägger Per-Inge Pettersson. 

”Är en kvalitetsfråga”

Per-Inge Pettersson säger sig inte ha några svårigheter att försvara den extra lönekostnad som blir.

– Det måste ses i vår totala kostnad för omsorgen där vi har sjuklöner, vikariekostnader och en god kvalité att ta hänsyn till. När vi har tillsvidareanställd personal som jobbar även på sommaren ser vi att det gett gott resultat på kvalitén på de sex åren, sedan förskjuten semester infördes i vår kommun, säger han.

Kan ätas upp snabbt

Den här extra lönekostnaden som blir kan ätas upp väldigt snabbt om man inte klarar att upprätthålla kvalitén, menar Per-Inge Pettersson.

– Om vi går längre tillbaka, när det var lite lättare att få tag i vikarier var det kanske inte alla som erbjöds jobb, som man bedömde inte höll måttet. Så det är av flera skäl en kvalitetsfråga att använda sig av tillsvidareanställd personal som på frivillighetens grund väljer att ta förskjuten semester, säger han.

Så här beskrev cheferna situationen

Så här motiverade verksamhetscheferna Marie Pihl och Joachim Åberg behovet att utöka antalet från 50 till 70:

– Det är mycket svårt att hitta tillräckligt med semestervikarier till verksamheterna inom vård och omsorg. Av de som söker semestervikariat är de flesta mycket unga och outbildade. För att upprätthålla god och säker vård och omsorg under semesterperioden 2023 ser vi ett behov av att bevilja ytterligare 20 personal förskjuten semester. Detta skulle skapa trygghet och god kvalitet för brukare och deras anhöriga. Det ger även trygghet och bättre förutsättningar för de semestervikarier som jobbar i verksamheten under sommaren.

De ser heller ingen ökning av sjukskrivningar eller andra problem bland den personal som haft förskjuten semester.

– Vi har sedan tidigare mycket goda erfarenheter av förskjuten semester, skriver Pihl och Åberg.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt