Annons:

Kostnaderna skenar – Allt fler små barn placeras i familjehem

Främst är det inom individ- och familjeomsorgen det stora underskottet finns. Bland annat har man haft flera ärenden med omhändertagande av mycket små barn, vilket blir mer kostsamt. Genrebild. Foto: Bildbyrån

Kostnaderna skenar – Allt fler små barn placeras i familjehem

Missbruk hos föräldrarna är främsta anledningen till att allt fler barn i kommunen placeras i familjehem. Senaste tiden har två mycket små barn tvångsomhändertagits. Stora stödinsatser gör också stora hål i socialnämndens budget.

Annons:

– Det har aldrig varit så tydligt som i år och slutet på förra att det krävs så mycket tid på väldigt små barn, säger ordförande Per-Inge Pettersson (C), när socialnämndens delårsprognos för 2023, gjord den sista augusti, presenteras.

Den visar ett underskott på 19,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 4,4 procent. Främst fortsätter Individ- och familjeomsorgen att avvika, minus 17,8 miljoner kronor. En försämring med cirka 3,5 miljoner kronor sedan prognosen i april.

– Den stora försämringen finns inom sektionen för barn och familj. Idag gör vi fler insatser och framför allt har vi tyngre ärenden. Vi gör många hemmaplanslösningar med familjehem, men tvingas också till externa lösningar med HVB-hem, säger Per-Inge Pettersson.

Kostnaderna för placeringar har mer än fördubblats sedan 2022.

Tvångsomhändertagit nyfödd

Dagens Hultsfred skrev för en månad sedan om att antalet barn som far illa i Hultsfreds kommun ökat med 31 procent senaste året, grundat på antalet anmälningar och ansökningar. Här kan du läsa mer om det.

Det som utmärker sig är att det är lägre åldrar på de som kommunen försöker hjälpa. Senaste tiden har två mycket små barn tvångsomhändertagits.

– När barnen är små krävs det mer tid för familjehemmen. Man kanske till och med får ta ledigt från jobbet, för att klara sitt åtagande och det gör att det blir en större kostnad än vad vi visste när vi redovisade antalet. Nu kan vi visa vad det är som kostar pengar, säger Jonny Bengtsson, (S) andre vice ordförande.

– Det kan vara familjer där man har kanske tre barn tidigare, där vi får gå in och stötta genom att ta hand om barnen och så kommer ett nyfött dessutom. Då är det tunga ärenden, tillägger Per-Inge Pettersson.

”Klarar inte föräldrarollen”

Det här kommer in i form av orosanmälningar från sjukvården, förskolan och inte minst från de som bor runt omkring.

– Man kan till och med få en orosanmälan från BB, att här måste nog socialen gå in och hjälpa till och då ska vi det enligt socialtjänstlagen. Det är inte alltid det blir något av en orosanmälan, men oftast så blir det det, säger Jonny Bengtsson som uttrycker sin tacksamhet över att kommunen får tag i familjehem som vill ha hand om halvvuxna barn, men också de här små barnen.

Främst är det missbruksproblem hos föräldrarna som sticker ut, när det handlar om att man inte anses vara lämpad att ta hand om små barn.

– Funktionsnedsättningar är också en sådan orsak. Det måste inte alltid vara drogmissbruk, men ofta är det en kombination av detta. Man klarar inte föräldrarollen på det sätt som socialtjänsten och sociallagen stipulerar i sina skrivningar och i lagen, att man ska ha en god levnadsnivå. Det är inte alltid barnen får det, säger Jonny Bengtsson.

– Här är personalen på barn och familj väldigt duktiga, för det är många sådana här ärenden där man hittar samtycke från föräldrarna, att de tycker det är bra att de får stöd eller att barnet är i ett familjehem. Så vi ska inte tro att det alltid är LVU, (Lagen om vård av unga) som tillämpas, utan så blir det först när man inte lyckas i samförstånd, tillägger Per-Inge Pettersson.

Förstärka det förebyggande arbetet

Budgetarbetet pågår för fullt i kommunen. Socialnämnden har som mål att inte bara behålla, utan också förstärka det förebyggande arbetet. 

– Vi räknar med att få effekter av den större samverkan vi har med skolan, fritidsförvaltningen och polisen kring de här frågorna. Det är flera bäckar små som ska hjälpa till så inte socialnämnden står ensam och får ta smällarna, utan vi ska försöka göra mer förebyggande med flera enheter inblandade, säger Per-Inge Pettersson.

* Enligt delårsprognosen visar äldreomsorgen ett samlat överskott på 1,6 miljoner kronor, grundat på att kommunen fått fler statsbidrag. Det finns ett underskott både inom särskilt boende och inom hemtjänst. Bemanningen av de särskilda boendena påverkas bland annat av ombyggnationerna.

* Omsorgen om personer med funktionsnedsättning får enligt prognosen ett samlat underskott på 1,7 miljoner kronor. Det är främst grupp- och serviceboenden samt korttidsverksamheten som enligt prognosen får ett underskott.

* Psykiatrin får enligt prognosen ett samlat underskott på 3,6 miljoner kronor.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt