Annons:

Flera nya tjänster inom socialförvaltningen – ska täcka underskott

Socialnämnden i Hultsfreds kommun justerar sin personalbudget som utökas med 15,29 årsarbetare. Foto: Ossian Mathiasson

Flera nya tjänster inom socialförvaltningen – ska täcka underskott

Socialnämnden i Hultsfreds kommun har fattat beslut om anpassningar i sin personalbudget. Det blir dessutom en utökning med 15,29 årsarbetare under 2021.

Annons:

Socialnämnden i Hultsfreds kommun äskade pengar inför budget 2021 inom både hemtjänst och personlig assistans i hopp om att täcka upp underskotten som finns inom verksamheterna.

Underskotten i de två verksamheterna finns på lönekostnader och den utökade budgeten omvandlas i sin tur till tjänster i personalbudgeten.

Utökning inom hemtjänsten

Hemtjänsten har fått ta del av 5,5 miljoner kronor, omräknat i tjänster innebär det en utökning om 11,82 årsarbetare i personalbudgeten. 11,32 årsarbetare fördelas till hemtjänsten och 0,5 årsarbetare till nattpatrullen. 

Personlig assistans får två miljoner kronor och det har efter en omräkning resulterat i en utökning om 4,5 årsarbetare i personalbudgeten. 

En organisationsförändring har skett inom personlig assistans som innebär att det är två chefer som kommer att vara ansvariga för assistansen jämfört med fyra chefer som det har varit tidigare. Tjänster i personalbudgeten flyttas därmed från ett ansvar till ett annat och de vikarietimmar som ska flyttas föreslås omräknas till årsarbetare, vilket motsvarar 1,24 årsarbetare för att täcka upp de underskott som finns på lönekostnaderna idag. 

Gruppbostad avvecklas

Samma sak gäller inom socialförvaltningens gruppbostäder där gruppbostad Haga ska avvecklas. De vikarietimmar som ligger på Haga, motsvarande 1,03 årsarbetare, omräknas till årsarbetare och flyttas till en annan gruppbostad för att täcka underskott på lönekostnader. 

Individ- och familjeomsorgens barn och familj har köpt en tjänst avseende familjerätt av Oskarshamns kommun, något som leder till att det inte behöver vara tjänster i personalbudgeten utan att det omvandlas till budget för att täcka upp kostnaden från Oskarshamns kommun. Personalbudgeten minskar med två årsarbetande. 

"Översatt i antal tjänster"

Intraprenaden Framsteget har haft en negativ budget för övriga kostnader i flera år då det lades en besparing på kostnader istället för på personal. 1,3 årsarbetande tas bort och omvandlas till budget för övriga kostnader. 

– Det har skett en anpassning till det kommunfullmäktige beslöt i budget 2021. Vi har översatt det i antal tjänster som det påverkar vår förvaltning. Huvudpunkten är den här förstärkningen till hemtjänsten och natthemtjänsten. Det har även skett justeringar så det är inte bara att fylla underskott. Vi har haft några pluskontot där vi har gjort tjänsteförflyttningar inom förvaltningen, säger socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson (C). 

Jonny Bengtsson (S), vice ordförande i socialnämnden, säger här om utökningen av tjänster i personalbudgeten. 

– Det är inga nya tjänster utan det är att fylla underskott. Förhoppningsvis blir det inte så mycket underskott 2021, säger Jonny Berngtsson. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt