Annons:

Dåligt intresse kan pausa program – nykomling bland de populäraste

Endast tre behöriga förstahandssökande till estetprogrammet kan få den följden att det blir ett uppehåll i antagningen läsåret 2023/2024. Foto: Lotta Madestam/Pixabay

Dåligt intresse kan pausa program – nykomling bland de populäraste

Ett program har fått ett uppsving, två har så få behöriga förstahandssökande att det finns ett förslag att pausa ena.
"Det blir en stor ekonomisk konsekvens för Hultsfreds gymnasium av att starta en klass med endast tre elever", anser Martin Snickars, barn- och utbildningschef.

Annons:

När antagningssekreterare Hanna Waern Andersson sammanställer förstahandsvalen ser hon att det återigen är hårdast konkurrens om platserna till Fordons- och transportprogrammet, 36 sökande till 26 platser.

Även till Ekonomiprogrammet är det fler förstahandssökande (30) än vad det finns platser (25).

– De senaste två åren har vi haft bra söktryck till det programmet, säger Hanna Waern Andersson.

Fått ett uppsving

Däremot har natur fått ett uppsving i år. Det gläder Hanna Waern Andersson som kan konstatera att det är 18 sökande till 20 platser.

– El- och energiprogrammet har också fler förstahandssökande i år jämfört med tidigare, elva till tolv platser. Vi brukar heller inte ha så många sökande till Samhällsvetenskapsprogrammet. 13 har sökt till 20 platser, så det ser vi går åt rätt håll.

Få sökande

Då är det tuffare för estetiska programmet liksom vård- och omsorg som har tre behöriga sökande vardera.

– Vård och omsorg är ju ett bristyrke, så det hoppas vi att fler ska bli intresserade av. Vi har tittat lite på vilka som sökt i andra hand och vad de sökt i första, utifrån det ser vi att det kan komma att bli fler elever på det programmet. Vi får ha lite is i magen, säger Hanna Waern Andersson.

Finns det någon risk att programmet inte kommer att starta som planerat?

– Nej, inte i dagsläget. I synnerhet inte som behovet av utbildad personal inom vård och omsorg är så stort både lokalt och i landet som helhet. Därför vill vi försöka starta det.

Då ser det mer ovisst ut för estetiska programmet. Martin Snickars har presenterat ett förslag för barn- och utbildningsnämnden som går ut på att göra ett uppehåll i antagningen till läsåret 2023/2024.

"Stor ekonomisk kostnad"

"Tre behöriga sökande innebär en stor ekonomisk kostnad per elev för att erbjuda programmet", skriver han.

Tjänsteskrivelsen har ännu inte behandlats av politikerna, utan kommer upp på nämndens arbetsutskott på måndag. 

"Konsekvensen för de elever som har sökt estetiska programmet i första hand är att de erbjuds sitt andrahandsval istället", fortsätter Snickars.

Totalt är det 150 elever som sökt Hultsfreds gymnasium i första hand. Av dem är 29 från andra kommuner.

– Tittar vi totalt är det 181 niondeklassare i Hultsfreds kommun, säger Hanna Waern Andersson, som gjort en sammanställning av förstahandsvalen för att eleverna ska få veta lite hur de ligger till innan det är tid för omval och slutantagning i juni.

Fakta

Antalet sökande till respektive program (antalet platser inom parentes)
 • Barn- och fritidsprogrammet 10 (20)
 • El- och energiprogrammet 11 (12)
 • Ekonomiprogrammet 30 (25)
 • Estetiska programmet, E-sport 3 (15)
 • Fordons- och transportprogrammet 36 (26)
 • 3D-teknik och modern produktion, Industritekniska programmet 10 (15)
 • Naturvetenskapsprogrammet 18 (20)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet 13 (20)
 • Vård- och omsorgsprogrammet 3 (15)
 • Introduktionsprogrammet 16 (Ingen begränsning)
 • Anpassad gymnasieskola 7 (Ingen begränsning)

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt