Annons:

Sexuella trakasserier ökar bland små barn –

Annika Dehlin, verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan, ser det så klart som tråkigt när det speciellt gäller yngre barn som kränker andra. Foto: Lotta Madestam

Sexuella trakasserier ökar bland små barn – "Kan inte sortera vad som är på riktigt"

Anmälningarna om diskriminering och kränkande behandling bland barn och elever ökar. I synnerhet sexuella trakasserier, där de yngre barnen sticker ut.
– Jag tror att barn ser och upplever mycket saker genom exempelvis spel och media, där de inte riktigt kan sortera vad som är på riktigt, säger Annika Dehlin, elevhälsachef.

Annons:

Ledamöterna i Barn- och utbildningsnämnden fick färsk statistik presenterade för sig på senaste sammanträdet.

Den visar att 272 anmälningar om diskriminering och kränkande behandling bland barn och elever gjorts från den 6 september i fjol och ett år framåt. Det är en ökning med 20 anmälningar.

Framför allt sticker en uppgift ut, att antalet sexuella trakasserier ökat med åtta procent, från två till tio.

– Framför allt är det bland yngre barn, de små barnen, man ser att det kommit in fler anmälningar och utredningar om sexuella trakasserier, säger Martin Snickars, barn- och utbildningschef.

"Bra att vi får veta" 

Annika Dehlin är verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan. Hon ser det så klart som tråkigt när det speciellt gäller yngre barn som kränker andra.

”Samtidigt är det bra att vi får veta att det förekommer och kan arbeta förebyggande med de insatser och åtgärder och följa upp”, svarar hon Dagens Hultsfred på mail.

Hur vill du kommentera uppgiften att det är främst bland de lägre åldrarna ni ser en ökning?

”Jag tror att barn ser och upplever mycket saker genom exempelvis spel och media, där de inte riktigt kan sortera vad som är på riktigt och barnen kanske inte heller förstår vad de ser, då det finns barn som spelar spel som det är åldersgräns på. Och här behöver vi samverka än mer mellan skola och hemmet.”

Är du orolig för utvecklingen i egenskap av verksamhetschef?

”Nej, jag är inte orolig för utvecklingen. Skolorna är bra på att arbeta förebyggande på olika sätt. Bland annat genom "Stopp min kropp" mot lägre åldrar, medvetandegöra handlingar, empati, värdegrundsarbete på alla nivåer, Grooming, nätetikett med mera. Skolan samverkar också med vårdnadshavare och också med elevinflytande”. 

Uppmuntrar att anmäla

Enligt Martin Snickars uppmuntras pedagogerna att vara noggranna med att anmäla.

– Vi ser ingen direkt orsak till att de sexuella trakasserierna ökar. Vi kommer analysera vidare om det är något som förändrats och om vi behöver vidta åtgärder, säger han.

En rad åtgärder presenteras, som ska förhindra att det inträffar igen, bland annat hålla ökad uppsikt, särskilt på platser och tidpunkter som visat sig vara riskfyllda, tilldela en assistent eller resursperson för den eller de som kränker, se över gruppindelningar och schemaläggning och genomföra disciplinära åtgärder enligt skollagen respektive de arbetsrättsliga reglerna.

I september 2019 införde barn- och utbildningsförvaltningen ett verktyg för anmälan och utredning av kränkande behandling enligt skollagen och diskriminering av barn och elever enligt diskrimineringslagen.

Förvaltningen har nu köpt in ett nytt verktyg för all hantering av elevhälsa och elevärenden som kommer används inom förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Fakta

20210906-20220906 

20220906-20230906

Anmälda ärenden: 252

Anmälda ärenden: 272

Verbal: 36%

Verbal: 35%

Sexuella trakasserier: 2 %

Sexuella trakasserier: 10%

Fysisk: 34%

Fysisk 32%

Ej angivit: 5,2%

Ej Angivit: 4,2%

Utsättare

Utsättare

Hon: 13,3%

Hon 27,8%

Han: 68,9%

Han: 61,2% 

Utsatt

Utsatt

Hon: 36,4%

Hon: 33,4%

Han: 47,7%

Han: 51,8%

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt