Annons:

SÅ SKA NÄMNDEN SPARA 16 MILJONER: ”JOBBAR OSS NER TILL EN NORMAL NIVÅ

Barn- och utbildningsnämnden i Hultsfreds kommun har lagt förslag på besparingar som totalt uppgår till 16 miljoner kronor. Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

SÅ SKA NÄMNDEN SPARA 16 MILJONER: ”JOBBAR OSS NER TILL EN NORMAL NIVÅ"

Hultsfreds kommuns ekonomiska läge är ansträngt. Nu har barn- och utbildningsnämnden lagt förslag på möjliga besparingsåtgärder som uppgår till 16 miljoner kronor. 
– Vi gör en anpassning till en mer normal nivå, säger förvaltningschefen Martin Snickars. 

Annons:

Barn- och utbildningsnämnden står inför stora besparingar och har i budgetarbetet inför 2025 fått i uppdrag att ta fram besparingsförslag till budgetberedningen. Vår tidning rapporterade i mitten av mars om att nämnden har ett krav på sig att minska sina kostnader med 10,4 miljoner kronor, vilket kommer leda till att tjänster försvinner. 

Därtill kommer en minskning av budget utifrån demografimodellen med 3,6 miljoner kronor plus framtagandet av en avvecklingsplan för pengarna på flyktingkontot. 

– Vad gäller demografimodellen är det en minskning av budgeten med 3,6 miljoner utifrån att antalet barn minskar. Vi har även fått i uppdrag att ta fram en avvecklingsplan för pengarna på flyktingkontot. Där har vi i dag 5,5 miljoner och uppdraget är att göra en plan för att vi ska kunna avveckla de tillfälliga pengarna då flyktingkontot kommer ta slut om något år, säger barn- och utbildningschefen Martin Snickars. 

Förskola och grundskola berörs mest

Nämndens totala besparingsförslag för 2025 uppgår till 16 miljoner kronor.

– Det är besparingsförslag på 10,4 miljoner och demografimodellen på 3,6 miljoner plus att vi föreslår en avveckling med två miljoner kronor från flyktingkontot, säger Martin Snickars. 

Tittar man på besparingsförslaget på 10,4 miljoner har nämndens föreslagit följande:

  • Förvaltning (chefstjänster och administrativa tjänster): 785 000 kronor.

– Det innebär minskning med en chefstjänst. Vi ser att våra verksamheter minskar, både i antal barn och i antal elever, och när vi minskar antalet medarbetare måste vi också minska ner på antalet chefstjänster. 

  • Förskola: 3,2 miljoner kronor.

– Det är sedan tidigare beslutat att Råsebäcks förskola, som är i moduler, ska avvecklas. En avdelning tas bort i sommar och övriga delar tas bort sommaren 2025. Det är ganska stora kostnader för modulerna. Det är 1,5 miljoner kronor som det blir en besparing på vad gäller lokalen när den avvecklas. Det är utifrån att antalet barn minskar så mycket i Hultsfreds tätort. Det finns inte behov av att ha de här lokalerna längre. Det blir även en minskning med 3,5 tjänster på personal inom förskolan och det är en kostnad på 1,6 miljoner. 

  • Grundskola: 3,6 miljoner kronor och anpassad grundskola: 545 900 kronor.

– Där gör vi likadant eftersom det är beslutat att vi ska avveckla Albäcksskolans modul. Vi förbereder flytten då Musikskolan kommer flytta från övervåningen i B-huset till bottenvåningen. Gymnasiet kommer flytta några klassrum och Albäckskolan kommer flytta in i del som Musikskolan har i dag. Vi kommer ha tre olika verksamheter i samma byggnad. Det är även en minskning med fem tjänster inom grundskolan plus 1,1 tjänst inom anpassad grundskolan. 

  • Gymnasieskola: 1,2 miljoner kronor och anpassad gymnasieskola: 222 800 kronor.

– Det ser likadant ut på gymnasiet. Det blir en minskning med 2,5 tjänster och en halv tjänst på anpassad gymnasieskola.

  • Lärcenter: 697 400 kronor.

– Den SFI-undervisning som vi har på kvällstid i dag avskaffas. Det är en frivillig del som inte är lagstyrd. Visst är det bra att kunna erbjuda SFI kvällstid, men när vi behöver minska på våra tjänster är det en del som vi föreslår att vi tar bort. Även SFI dagtid har vi förslag på en minskning med 0,6 lärartjänst. Vi är nere på 100 elever på SFI nu och när det var som mest var det 350 elever.

"Det berör alla våra verksamheter"

Hela demografimodellsbesparingen på 3,6 miljoner är förlagd till förskolan. Det blir bland annat en minskning med sju tjänster som uppgår till drygt 3,2 miljoner.

– Det är inom förskolan det minskar mest just nu. Vi föreslår att ta bort sju tjänster och det finns även med städkostnader. Vi har sagt upp SFI-modulen, den som står vid Rock City, och den upphör i sommar. Albäcksmodulen tas bort i sommar. Vi har därmed inte behov av städkostnader 2025 eftersom modulerna är borta. Det är självklart att pengarna ska tas bort ur budget och det ger en besparing på 3,6 miljoner. 

Två miljoner kronor ska plockas bort kopplat till avvecklingsplanen för flyktingkontot. 

– Vi har 5,5 miljoner 2024 och vi föreslår att vi ska minska med två miljoner till 2025. Det gör att det är 3,5 miljoner kvar. Det är en minskning på gymnasiet med 1,5 tjänst (en miljon kronor) och en minskning på Lärcenter med 1,5 tjänst (En miljon kronor). Det är en nedtrappning för att kunna komma ner till noll på flyktingkontot här framöver. 

Hur ser du på att ni får lägga förslag på så här mycket besparingar?

– Det är många förändringar på en gång och det berör alla våra verksamheter. Det blir en anpassning ner till den normala nivån som vi hade innan flyktingvågen då vi ökade väldigt mycket med tjänster och hyrde in moduler. Vi har minskat antalet moduler och ser att det kan bli fler moduler som plockas bort framöver. 

"Anpassning till en mer normal nivå"

Snickars ser besparingarna som att nämnden gör en anpassning till en mer normal nivå. 

– Vi ökade med 30 procent i elevantal i grundskolan på en tioårsperiod. Nu sker det en minskning steg för steg och det är alltid svårare att krympa, men det är också väldigt svårt när det växer så snabbt som det gjorde då. Vi har fler elever i grundskolan än vad vi hade innan flyktingvågen, men det minskar lite grann. Vi jobbar oss ner till en normal nivå och det är aldrig enkelt. 

Nämnden har haft mycket diskussioner för att se att de inte vidtar åtgärder som får stora konsekvenser. 

– Vi ska fortfarande göra allt vi kan för att hålla barn och elever i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Frågan är hur vi ställer om våra verksamheter och hittar sätt som gör att vi kan utföra vårt uppdrag samtidigt som vi minskar på rätt ställen. 

Snickars har i dagsläget inget svar på vilket sätt personalen kommer minskas. 

– Där gör vi analyser tillsammans med samtliga rektorer och verksamhetschefer och tittar på alla våra skolor och förskolor med var vi kan minska. Det är ett pågående arbete, säger Snickars. 

Det är även oklart om det blir varsel eller om det går att lösa med naturliga avgångar. 

– Vi får invänta budgetberedningens förslag till fullmäktige och fullmäktigebeslutet i juni. Då vet vi lite mer konkret om hur stora besparingarna blir. Vi jobbar på och analyserar verksamheten för att se hur vi kan verkställa det om det blir alla besparingar. Blir det en del får vi jobba på ett annat sätt. Det är framför allt obehöriga som inte har en legitimation som inte kommer få förlängt när det ska verkställas. Det kan få konsekvenser att fastanställda får byta enhet. Medarbetarna på Råsebäcks förskola vet om att hela förskolan försvinner och att moduler tas bort, då kommer de byta arbetsplats till en annan förskola. De kommer få vara kvar på en annan förskola och det är ett stort arbete som rektorerna gör i samtal med våra medarbetare för att hitta bra lösningar. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt