Annons:

Barn har hamnat i kläm när avgift inte betalats

Martin Snickars är barn- och utbildningschef på Hultsfreds kommun. Foto: Ossian Mathiasson

Barn har hamnat i kläm när avgift inte betalats

Fyra förskolebarn och ett barn på fritidshem blev under tiden från januari till november 2019 avstängda när inte föräldrarna betalade avgiften. 
– Det handlar om korta avstängningar när man inte har betalat för platsen. Så snart avgiften har betalats får man tillbaka platsen, säger barn- och utbildningschefen Martin Snickars.

Annons:

Barn- och utbildningsnämnden i Hultsfred har efterfrågat information om avstängningar eller nedsatt avgift inom förskola och fritidshem. Vid nämndens senaste sammanträde i december kom Lena Carlsson med en sammanställning för perioden från 1 januari till 26 november. 

Det handlar om fyra barn inom förskolan och ett barn inom fritidshemmen som under en kortare period stängdes av på grund av att föräldrarna inte hade betalat avgiften. 

– Vi har flera sådana ärenden per år men de flesta betalar när man får en påminnelse eller inkassokrav. Efter ett par påminnelser från ekonomikontoret så går det till inkasso, då brukar i stort sett alla betala. Det är ändå fyra föräldrar som inte har betalat och då får inte barnet komma till förskolan om inte rektorn ser att barnet har ett särskilt stort behov av det även om föräldrarna inte har betalat. I de flesta fallen betalar föräldrarna och sedan får barnen komma tillbaka väldigt fort. Det handlar om korta avstängningar, säger barn- och utbildningschefen Martin Snickars. 

"Rimmar inte med avstängning"

Skollagen säger att en kommun får ta ut avgift för plats i både förskola och fritidshem som de själva anordnar. Från och med höstterminen som barnet fyller tre år får avgiften bara avse den del av verksamheten som överstiger 525 timmar om året och 15 timmar i veckan.

Barnkonventionen har blivit svensk lag sedan den 1 januari, något som stärker barns rättigheter. 

– Avstängningsbiten blir lite lurig. När man tänker i ett annat perspektiv så behöver barnet vara i förskolan, vilket är bäst för barnet och det är precis vad vi behöver tänka på i förstahand. Då rimmar det inte med att stänga av dem från förskolan men eftersom det är en förskolavgift som alla är skyldiga att betala så blir det ett dilemma mellan betalningskrav och barnens rätt till förskoleplats, säger Martin Snickars. 

Sammanställningen visar också att det finns flera barn som har plats i förskolan för att barnet är i behov av särskilt stöd i sin utveckling eller eget behov på grund av familjesituationen. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt